NetBase: Llwyfan Cudd-wybodaeth Gymdeithasol Menter

NetBase

NetBaseMae Accelovation gynt, yn blatfform deallusrwydd cymdeithasol menter sy'n caniatáu i ymchwilwyr marchnad fesur eu hymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r Llwyfan Monitro Sylfaen Net yn grymuso marchnatwyr gydag offer monitro a mesur amser real sy'n rhoi mewnwelediadau ar unwaith a rhyngweithiol i'r hyn sy'n gyrru barn ac ymddygiadau cwsmeriaid. Mae Mainc Gwaith Mewnwelediad NetBase yn darparu set o analytics, siartiau ac offer ymchwil.

Dyma enghraifft o Fynegai BrandPassion Netbase, a ddefnyddir i bennu dadansoddiad cystadleuol o frand (gydag enghraifft wych o siopa gwyliau ar draws manwerthwyr mawr):

Mae CustomerBase, yr offeryn pen ôl y mae'r Llwyfan Cudd-wybodaeth Gymdeithasol yn gweithredu arno, yn cropian y rhwyd, yn mynegeio'r 12 mis blaenorol o weithgaredd ar-lein, ac yn cydgrynhoi'r teimladau thematig, barn a safbwyntiau brand, gan ddarparu mewnwelediadau gweithredadwy.

Y gwahaniaethydd allweddol o offer tebyg eraill yw prosesu iaith Naturiol. Mae CustomerBase yn ymgorffori stop-eiriau fel oherwydd, by, ar gyfer or ar ôl bod Google a pheiriannau chwilio traddodiadol eraill yn eu hanwybyddu. Mae cynhwysiant o'r fath yn caniatáu dehongli'r cyd-destun yn ogystal â'r teimladau gwirioneddol, gan ganiatáu ar gyfer persbectif gwell. Achos pwynt: byddai Google yn tagio llosgi gyda chysyniad negyddol, ond byddai CustomerBase yn ei ystyried llosgi mewn goleuni positif pan ddefnyddir yr ymadrodd yng nghyd-destun cegolch.

Yr ail USP mawr yw maint y data. Mae 12 mis o weithgaredd yn cyfateb i ugain biliwn o bytes sain o dros saith biliwn o ddogfennau digidol. Mae'r cwmni'n honni ei fod yn mynegeio 50,000 o frawddegau y funud o ffynonellau fel Facebook, blogiau, fforymau, Twitter a gwefannau adolygu defnyddwyr.

Gall marchnatwyr ddefnyddio NetBase fel offeryn ymchwil marchnad, i fonitro cyfryngau cymdeithasol, neu i drosoli eu henillion ar fuddsoddiad cymdeithasol. O'u gwefan:

  • Gwneud cywiriadau cwrs cyflymach hynny cynyddu llwyddiant ymgyrchu a'r refeniw sy'n deillio o hynny. Pan fydd y llais cymdeithasol yn dweud wrthych ar unwaith ble mae eich ymgyrchoedd yn llwyddo a pham eu bod yn cael trafferth, gallwch weithredu i wella enillion ar wariant marchnata.
  • Cynyddu cyrhaeddiad yr ymgyrch nodi dylanwadwyr a rhagolygon allweddol. Rydych chi'n gwybod bod yna “VIPs cymdeithasol” allan yna - pobl y mae eu lleisiau'n cael eu clywed wrth iddyn nhw ddweud wrth filoedd o ddilynwyr am eich brand a'ch cystadleuwyr. Gwybod yn union pwy ydyn nhw a rhoi mwy o resymau iddyn nhw ymgysylltu. Dysgu mwy.
  • Gwneud lansiadau cynnyrch newydd yn llwyddiannus gan monitro derbyniad cwsmeriaid yn rhagweithiol i'r cynnyrch newydd wrth iddo ddod i mewn i'r farchnad a thrwy ddarparu ymatebion cyflym, cydgysylltiedig i'r materion a'r cwynion a allai godi. Darllenwch fwy am ein datrysiad olrhain lansio cynnyrch newydd.
  • Monitro iechyd brand yn amlach. Gwneud penderfyniadau brand gwell a chyflymu ymatebion i fygythiadau brand gyda set gynhwysfawr o DPAau i fesur a rheoli iechyd brand cymdeithasol mewn amser real. Darllenwch fwy am ein datrysiad dadansoddi brand. I weld sut mae iechyd brand cymdeithasol yn berthnasol i broblemau busnes y byd go iawn, darllenwch y dadansoddiad o Starbucks ar ein blog.
  • Rhagfynegi gweithredoedd cystadleuwyr ac ymateb yn gyflymach i fygythiadau cystadleuol gyda dadansoddiad cyflym, amser real ar frandiau cystadleuol. Dysgwch fwy a gweld ein Mynegai Passion Brand ar waith ar flog NetBase.
  • Deall ymateb cymdeithasol dwfn i ymgyrchoedd, er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus. Gweler ein blog i ddysgu mwy am sut mae'r Wall Street Journal yn defnyddio NetBase ar gyfer ei adroddiad olrhain teimladau wythnosol.
  • Gwnewch fwy gyda'ch cyllideb a'ch adnoddau presennol. Mae datrysiadau NetBase yn normaleiddio ac yn strwythuro sylwebaeth cyfryngau cymdeithasol yn gategorïau a metrigau defnyddiol yn awtomatig. Yn lle didoli miloedd o sylwadau â llaw, mae eich adnoddau ar gael i weithio ar wella ymgyrchoedd.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dal ein ffrind, Jason Falls, sy'n gwneud Gweminar Social Smarts ar gyfer Netbase ar Awst 15, 2012: Dull KISS i Lwyddiant Marchnata Digidol.