PowerInbox: Llwyfan Negeseuon Aml -hannel Personol, Awtomataidd Cyflawn

Marchnata E-bost

Fel marchnatwyr, rydym yn gwybod bod ymgysylltu â'r gynulleidfa gywir gyda'r neges gywir dros y sianel gywir yn hollbwysig, ond hefyd yn anodd dros ben. Gyda chymaint o sianeli a llwyfannau - o'r cyfryngau cymdeithasol i gyfryngau traddodiadol - mae'n anodd gwybod ble i fuddsoddi'ch ymdrechion. Ac, wrth gwrs, mae amser yn adnodd cyfyngedig - mae mwy i'w wneud bob amser (neu y gallech chi fod yn ei wneud), nag sydd o amser a staff i'w wneud. 

Mae cyhoeddwyr digidol yn teimlo’r pwysau hwn efallai yn fwy nag unrhyw ddiwydiant arall, o allfeydd newyddion traddodiadol i flogiau ryseitiau, ffordd o fyw a arbenigol, cyhoeddiadau diddordeb arbennig. Gydag ymddiriedaeth yn y cyfryngau ar dir sigledig, a'r hyn sy'n ymddangos fel miliwn o wahanol allfeydd i gyd yn cystadlu am sylw defnyddwyr, nid blaenoriaeth yn unig yw cadw cynulleidfaoedd i gymryd rhan - mae'n fater o oroesi.

Fel y mae marchnatwyr yn gwybod, mae cyhoeddwyr yn dibynnu ar hysbysebu i gadw'r goleuadau ymlaen a'r gweinyddwyr yn hymian. Ac rydym hefyd yn gwybod bod cael yr hysbysebion hynny o flaen y gynulleidfa darged gywir yn hanfodol ar gyfer gyrru refeniw. Ond wrth i gwcis trydydd parti ddod yn ddarfodedig, mae targedu cynulleidfaoedd wedi dod yn her fwy fyth.

Mae gan ddefnyddwyr heddiw ddisgwyliadau uchel iawn ar gyfer personoli - mewn gwirionedd, dywed bron i 3 o bob 4 ni fyddant yn ymgysylltu gyda chynnwys marchnata oni bai ei fod wedi'i addasu yn ôl eu diddordebau. Mae hynny'n bryder enfawr i gyhoeddwyr a marchnatwyr - mae cwrdd â'r safon uchel honno'n fwyfwy anodd wrth i bryderon preifatrwydd data wrthdaro â safonau personoli uwch. Mae'n ymddangos ein bod ni i gyd yn cael ein dal mewn Dal 22!

Mae'r platfform PowerInbox yn datrys y paradocs preifatrwydd / personoli ar gyfer cyhoeddwyr, gan ganiatáu iddynt anfon negeseuon awtomataidd, wedi'u personoli at danysgrifwyr dros e-bost, gwe a hysbysiadau gwthio - sianeli optio i mewn yn llawn. Gyda PowerInbox, gall unrhyw gyhoeddwr maint anfon y cynnwys cywir at y person iawn dros y sianel gywir i yrru ymateb. 

Personoli Cynnwys yn Seiliedig ar E-bost

Dyma sut mae'n gweithio: Yn gyntaf, mae PowerInbox yn defnyddio cyfeiriad e-bost tanysgrifiwr - dim cwcis - i'w hadnabod ar draws pob sianel. Pam e-bostio? 

  1. Mae'n optio i mewn, felly mae defnyddwyr yn cofrestru / cytuno i dderbyn cynnwys, yn wahanol i gwcis sy'n gweithredu y tu ôl i'r llenni.
  2. Mae'n barhaus oherwydd ei fod wedi'i glymu â pherson go iawn, nid dyfais. Mae cwcis yn cael eu storio ar y ddyfais, sy'n golygu nad yw cyhoeddwyr yn gwybod mai'r un defnyddiwr ydyw pan maen nhw'n mynd o ddefnyddio iPhone i'w gliniadur. Gydag e-bost, gall PowerInbox olrhain ymddygiad defnyddwyr ar draws dyfeisiau ac ar draws sianeli a thargedu'r cynnwys cywir yn briodol.
  3. Mae'n fwy cywir. Oherwydd mai anaml y rhennir cyfeiriadau e-bost, mae'r data'n unigryw i'r unigolyn hwnnw, ond mae cwcis yn casglu data ar bob defnyddiwr o'r ddyfais honno. Felly, os yw teulu'n rhannu llechen neu liniadur, er enghraifft, mae'r data cwci yn llanast cymysg mam, dad, a'r plant, sy'n gwneud targedu bron yn amhosibl. Gydag e-bost, mae'r data wedi'i glymu'n uniongyrchol i'r defnyddiwr unigol.

Unwaith y bydd PowerInbox yn nodi tanysgrifiwr, yna mae ei injan AI yn dysgu bod diddordebau defnyddwyr yn seiliedig ar ddewisiadau ac ymddygiad hysbys i adeiladu proffil defnyddiwr manwl gywir. Yn y cyfamser, mae'r datrysiad hefyd yn difa trwy gynnwys cyhoeddwyr i baru cynnwys perthnasol â defnyddwyr yn seiliedig ar eu proffil a'u digwyddiadau hysbys mewn amser real. 

Yna mae PowerInbox yn cyflwyno'r cynnwys wedi'i guradu i ddefnyddwyr yn awtomatig trwy e-bost gwe neu hysbysiad gwthio yn seiliedig ar ba sianel y mae wedi dangos ei bod yn ysgogi'r ymgysylltiad uchaf. Wrth i'r platfform weithio, mae'n mireinio curadu cynnwys yn gyson ac yn diweddaru'r model yn barhaus ar gyfer personoli cynyddol fanwl gywir. 

Oherwydd bod y cynnwys yn berthnasol iawn ac yn ddefnyddiol, mae tanysgrifwyr yn fwy tebygol o glicio drwodd, gan ysgogi ymgysylltiad a refeniw ar gyfer cynnwys ariannol y cyhoeddwyr. Hyd yn oed yn well, mae PowerInbox yn cynnig opsiynau monetization adeiledig, gan ganiatáu i gyhoeddwyr fewnosod cynnwys hysbyseb yn uniongyrchol yn eu negeseuon e-bost a gwthio hysbysiadau. 

Mae rhwyddineb set-it-and-forget-it y platfform yn caniatáu i gyhoeddwyr ddal sylw cynulleidfaoedd â chynnwys wedi'i guradu'n unigol ar unrhyw raddfa - rhywbeth sydd fel arall yn amhosibl heb blatfform awtomataidd PowerInbox. Ac, oherwydd bod mewnosodiad hysbysebion yn digwydd yn awtomatig, mae'n arbed llawer iawn o amser i gyhoeddwyr wrth fformatio a masnachu masnachu. Mae hyd yn oed yn integreiddio â Google Ad Manager, gan ganiatáu i gyhoeddwyr dynnu ad creadigol yn uniongyrchol o'r rhestr ar-lein bresennol heb bron unrhyw ymdrech.

Pam ddylai Marchnatwyr Ofalu

Dylai'r platfform PowerInbox fod ar radar marchnatwyr am ddau reswm: 

  1. Mae bron pob brand yn gyhoeddwr y dyddiau hyn, yn dosbarthu cynnwys blog, hyrwyddiadau e-bost a hysbysiadau gwthio i danysgrifwyr. Gall marchnatwyr hefyd weithredu platfform PowerInbox i reoli personoli a dosbarthu cynnwys aml-sianel, a hyd yn oed monetization. Gall brandiau fewnosod hysbysebion partner yn eu negeseuon e-bost neu ollwng eu hargymhellion cynnyrch wedi'u curadu eu hunain fel “hysbysebion” yn eu negeseuon e-bost trafodol, gan awgrymu rhai menig braf i fynd ynghyd â'r esgidiau newydd hynny, er enghraifft.
  2. Mae hysbysebu gyda chyhoeddwyr digidol sy'n defnyddio'r platfform PowerInbox yn gyfle gwych i roi'ch brand o flaen cynulleidfa sydd wedi'i thargedu'n dda ac sy'n ymgysylltu'n fawr. Hyd yn oed cyn y pandemig, dywedodd 2/3 o danysgrifwyr y byddent yn clicio ar hysbyseb mewn cylchlythyr e-bost. Dros y chwe mis diwethaf, mae PowerInbox wedi gweld cynnydd o 38% yn yr e-bost yn agor, sy'n golygu bod ymgysylltu e-bost yn skyrocketing. Ac mae 70% o ddefnyddwyr eisoes yn tanysgrifio i hysbysiadau gwthio, felly mae potensial enfawr yno hefyd.

Wrth i gynulleidfaoedd ddisgwyl mwy gan farchnatwyr o ran personoli a chynnwys wedi'i guradu'n benodol, mae llwyfannau fel PowerInbox yn darparu'r AI a'r awtomeiddio a all ganiatáu inni gyflawni'r safonau uchel hynny ar raddfa. A, thrwy roi mwy o'r hyn maen nhw ei eisiau i'n cynulleidfaoedd, gallwn ni adeiladu perthynas gryfach, fwy ymgysylltiol sy'n gyrru teyrngarwch a refeniw.

Cael Demo PowerInbox

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.