Hysbysebu Brodorol Mewn Marchnata Cynnwys: 4 Awgrym a Thric

Hysbysebu Brodorol

Mae marchnata cynnwys yn hollalluog ac mae'n dod yn fwyfwy anodd troi rhagolygon yn gwsmeriaid amser llawn y dyddiau hyn. Prin y gall busnes nodweddiadol gyflawni unrhyw beth gyda mecanweithiau hyrwyddo â thâl, ond gall godi ymwybyddiaeth yn llwyddiannus a gyrru refeniw gan ddefnyddio hysbysebu brodorol.

Nid yw hwn yn gysyniad newydd yn y byd ar-lein, ond mae gormod o frandiau yn dal i fethu â manteisio arno i'r graddau eithaf. Maent yn gwneud camgymeriad mawr wrth i hysbysebu brodorol brofi i fod yn un o'r tactegau hyrwyddo mwyaf proffidiol sydd bron yn gwarantu sicrhau'r enillion a ddymunir ar fuddsoddiad.

Ond sut mae'n gweithredu? A allwch chi wneud y cydbwysedd iawn rhwng hysbysebu brodorol a marchnata cynnwys? Os nad ydych yn wirioneddol siŵr sut i ateb y ddau gwestiwn hyn, daliwch ati i ddarllen i ddysgu egwyddorion sylfaenol hysbysebu brodorol mewn marchnata cynnwys. 

Nid yw'n gyfrinach bod marchnata cynnwys yn dominyddu'r bydysawd digidol, ond beth am hysbysebu brodorol? Os ydych chi wir eisiau gwybod sut mae'n gweithio, rhaid i chi ddeall beth mae'n ei olygu a gwirio'r stats sylfaenol yn y maes hwn.

Beth yw hysbysebu brodorol?

Hysbysebu brodorol yw'r defnydd o hysbysebion taledig sy'n cyd-fynd â golwg, teimlad a swyddogaeth y fformat cyfryngau y maent yn ymddangos ynddo. Yn aml fe welwch hysbysebion brodorol fel rhannau o'ch newyddion cyfryngau cymdeithasol neu ar eich hoff wefannau fel argymhellion erthygl. 

Outbrain

Ystadegau Hysbysebu Brodorol

Mae fformatau cynnwys o'r fath yn debyg i'r dewis golygyddol arferol o blatfform cyfathrebu penodol. Dyma'n union sy'n gwneud hysbysebu brodorol mor effeithiol a dibynadwy:

  • Mae hysbysebion arddangos brodorol yn cynhyrchu cyfradd clicio drwodd (CTR) 8.8 gwaith hysbysebion arddangos uwch na nodweddiadol. 
  • 70% o gwsmeriaid byddai'n well gennyf ddysgu am gynhyrchion trwy gynnwys na hysbysebion traddodiadol. 
  • Mae dwy ran o dair o'r defnyddwyr yn dod o hyd cynnwys a awgrymir i fod y math mwyaf defnyddiol o hysbysebu brodorol.
  • Mae hysbysebwyr yr UD yn gwario bron $ 44 biliwn ar hysbysebion brodorol yn flynyddol. 

Buddion Hysbysebu Brodorol mewn Marchnata Cynnwys

Mae hysbysebu brodorol yn amlwg yn bwerus, ond dylech chi wybod bod ganddo gwmpas eang o fanteision ymarferol. Dyma brif fuddion hysbysebu brodorol mewn marchnata cynnwys:

  • Nid yw hysbysebion brodorol yn ymwthiol: Yn wahanol i fformatau promo eraill, mae hysbysebion brodorol yn hawdd eu defnyddio ac nid ydynt yn ymwthiol. Yn union fel y mae'r enw'n awgrymu, mae hysbysebion o'r fath yn ymddangos yn naturiol ac yn organig, sy'n eu gwneud yn fwy tebyg na hysbysebion baner neu ffenestri popup. 
  • Mae hysbysebion brodorol yn ddibynadwy: Mae pobl yn aml yn ystyried bod hysbysebion brodorol yn ddibynadwy ac yn ddibynadwy. Nid yw'n syndod, yn enwedig os ydych chi'n creu cymysgedd perffaith o hysbysebu a marchnata cynnwys. Yn yr achos hwn, dim ond cynnwys promo craff y gallwch chi greu argraff ar y gynulleidfa.
  • CTR uwch: Mae gan hysbysebion brodorol gyfradd clicio drwodd (CTR) lawer uwch na ffurflenni hysbysebu safonol, sy'n ganlyniad i'w hygrededd a'u dibynadwyedd. Nid yw'r math hwn o hysbysebu yn rhy anodd, felly nid oes ots gan ddefnyddwyr yfed y cynnwys ac ymgysylltu ag ef yn y pen draw. 
  • Mae hysbysebion brodorol yn gweddu i bawb: Mae cyfuniad o hysbysebu brodorol a chreu cynnwys yn gweddu'n berffaith i bawb sy'n ymwneud â'r busnes. Mae defnyddwyr wrth eu bodd oherwydd ei fod yn cyflwyno cynnwys o safon, tra bod cyhoeddwyr yn ei hoffi oherwydd nad yw'n ymyrryd â physt organig. Yn olaf, mae hysbysebwyr wrth eu bodd â hysbysebu brodorol oherwydd ei fod yn sicrhau canlyniadau wedi'u targedu. 
  • Mae hysbysebu brodorol yn gweddu i bob platfform: Gallwch gyhoeddi hysbysebion brodorol ar bron bob sianel gyfathrebu sydd. O gyfryngau cymdeithasol a gwefannau i gylchgronau a phamffledi traddodiadol, mae hysbysebu brodorol yn berthnasol i bob cyfrwng. 

4 Ffordd i Wella Hysbysebion Brodorol 

Nawr eich bod chi'n deall nodweddion beirniadol hysbysebu brodorol, yr unig beth sydd ar ôl yw dysgu sut i'w baru â'ch ymdrech marchnata cynnwys. Rydym yn paratoi rhestr o bedwar awgrym a thric ymarferol i chi:

Tip #1: Ei wneud gyda'r gynulleidfa ar eich meddwl

Rheol gyntaf hysbysebu brodorol yw peidio â bod yn frand-ganolog ac ysgrifennu gyda'r gynulleidfa darged ar eich meddwl. Peidiwch ag anghofio nad yw hysbysebion brodorol sy'n perfformio orau yn ddim mwy na darnau uwch o gynnwys sy'n ysbrydoli darllenwyr gyda brwdfrydedd ac ansawdd llwyr. 

Eich swydd chi yw dadansoddi diddordebau eich rhagolygon a chanolbwyntio ar bynciau sy'n gweddu i'w disgwyliadau, eu gobeithion, eu hanghenion a'u credoau. 

Jake Gardner, an darparwr aseiniad at gwasanaethau ysgrifennu proffesiynol, meddai, mae'n bwysig deall sut mae defnyddwyr yn meddwl am bwnc penodol: “Ceisiwch ddarganfod y problemau maen nhw'n delio â nhw. Trwy hynny, gallwch chi baratoi cynnwys o ansawdd uchel sy'n annog pobl i weithredu wrth ddarllen. "

Ar yr un pryd, dylech feddwl am y sianeli dosbarthu gorau. Ydych chi am arddangos hysbysebion trwy rwydweithiau cymdeithasol neu fynd gyda thudalennau argymelledig? Ein hargymhelliad yw manteisio ar y sianel y gwyddoch a all gyrraedd eich cynulleidfa darged yn benodol. 

Tip #2: Creu copïau standout

Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr o'r farn bod yr ail domen yn hollbwysig gan ei fod yn gwneud byd o wahaniaeth rhwng ymgyrchoedd llwyddiannus a hysbysebion sy'n tanberfformio. Sef, dylech wneud popeth sydd ei angen i baratoi copi standout ar gyfer pob hysbyseb frodorol yn unigol. 

Beth mae'n ei olygu? 

Yn gyntaf oll, mae angen i'r cynnwys fod yn addysgiadol iawn, yn addysgiadol a / neu'n ddifyr. Yn ail, disgwylir i hysbysebion brodorol fod yn wrthrychol a heb ragfarn. Y pwynt yw dod i gasgliadau sy'n cael eu gyrru gan ddata a chefnogi'ch datganiadau gyda thystiolaeth. 

Ar yr un pryd, rhaid i'ch swyddi fod yn berffaith o ran sillafu a gramadeg. Gall un camgymeriad ddifetha eich enw da, felly mae'n well i chi wirio pob darn o'r cynnwys ddwywaith cyn mynd yn fyw. Os nad yw prawfddarllen yn union eich peth chi, rydym yn eich annog yn gryf i ddefnyddio llwyfannau digidol fel Grammarly or Hemingway

Tip #3: Optimeiddiwch dudalen lanio

Pwrpas eithaf pob hysbyseb frodorol yw ailgyfeirio defnyddwyr i'r dudalen lanio gyfatebol. Mewn amgylchiadau o'r fath, mae'n rhaid i chi sicrhau bod eich tudalen lanio yn ddelfrydol yn cyd-fynd â neges y cynnwys rydych chi wedi'i greu. 

Mae'n bwysig defnyddio'r un arddull a thôn ysgrifennu copi er mwyn sicrhau'r lefel orau o gysondeb brandio. Wrth gwrs, rhaid i'r dudalen lanio hyrwyddo'r cynnyrch neu'r gwasanaeth y mae eich rhagolygon yn darllen amdano. 

Yn olaf, rhaid i'r dudalen hon gynnwys galwad i weithredu (CTA) clir a gweladwy iawn. Mae botwm CTA mewn lleoliad da yn rhoi cyfarwyddiadau ychwanegol i ymwelwyr ac yn dangos iddynt sut i ymgysylltu wrth lanio.

Tip #4: Mesur i wella

Y tip olaf ar ein rhestr yw mesur canlyniadau eich cynnwys hysbysebu brodorol oherwydd dyma'r unig ffordd i wella ymgyrchoedd yn y dyfodol. Mae'r dasg hon yn llawer haws os ydych chi'n gosod y nodau cywir ac yn pennu dangosyddion perfformiad allweddol (DPA). 

A siarad yn gyffredinol, mae llawer o hysbysebwyr yn canolbwyntio ar ddau baramedr - golygfeydd a chliciau. Er bod y ddau DPA yn wirioneddol arwyddocaol, rydym yn awgrymu canolbwyntio ar y trydydd ffactor sy'n datgelu llwyddiant neu fethiant eich ymgyrch yn uniongyrchol. Rydym yn siarad am ymgysylltu ôl-glicio, paramedr allweddol sy'n dangos yn glir berfformiad hysbysebu brodorol.

Y Llinell Gwaelod

Creu cynnwys yw un o gysyniadau marchnata mwyaf dylanwadol ein hoes, ond nid yw'n hawdd dod o hyd i'ch lle yn yr haul digidol gyda chymaint o gystadleuwyr ym mhob cilfach. Dyma lle mae hysbysebu brodorol yn camu i mewn i gynorthwyo busnesau i hybu ymgysylltiad defnyddwyr. 

Yn y swydd hon, gwnaethom esbonio'r cysyniad o hysbysebu brodorol a dangos pedair ffordd i chi ei gyfuno'n llwyddiannus â marchnata cynnwys. Dylech ddefnyddio'r awgrymiadau a'r triciau hyn i ddylunio gwell ymgyrchoedd hysbysebu brodorol, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu sylw os oes angen mwy o awgrymiadau o'n hochr ni - byddem yn falch o ateb!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.