Mae Tirwedd Technoleg Hysbysebu Brodorol 2018 yn Dal i Fynd yn Fwy a Mwy

Llwyfannau Hysbysebu Brodorol

Fel y soniwyd eisoes yn Popeth y mae angen i chi ei wybod am Ddeallusrwydd Artiffisial a'i Effaith ar Hysbysebu PPC, Brodorol ac Arddangos, mae hon yn gyfres ddwy ran o erthyglau sy'n canolbwyntio ar gyfryngau taledig, deallusrwydd artiffisial a hysbysebu brodorol. Treuliais y misoedd diwethaf yn cynnal llawer iawn o ymchwil yn y meysydd penodol hyn a arweiniodd at gyhoeddi dau e-lyfr am ddim. Y cyntaf, Popeth y mae angen i chi ei wybod am Ddadansoddeg Marchnata a Deallusrwydd Artiffisial, a grybwyllwyd yn yr erthygl gyntaf. Mae'r ail yn cyflwyno'r hyn a ddarganfyddais yn catalogio tirwedd technoleg hysbysebu frodorol 2018 - Y Canllaw Byd-eang i Dechnoleg Hysbysebu Brodorol 2018.

Rhwng 2017 a 2018 bu twf o bron i 50% yn nifer y gwerthwyr ad-dechnoleg brodorol. Aeth o 272 i 402. Methodoleg y categorïau a'r prosiect yn gyffredinol Gellir dod o hyd yma.

Tirwedd Technoleg Hysbysebu Brodorol 2018

Tirwedd Technoleg Hysbysebu Brodorol 2018

Gweld Tirwedd Technoleg Hysbysebu Brodorol 2018 (1200 dpi JPEG) Dadlwythwch Dirwedd Technoleg Hysbysebu Brodorol 2018 (PDF)

Gan ein bod eisoes yn Ch2, roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n edrych ar dwf y dirwedd ad-dechnoleg frodorol yn Ch1 yn unig eleni. Yn ystod y tri mis diwethaf mae'r dirwedd wedi tyfu 48 gwerthwr am gyfanswm o 450. Mae hynny bron yn gynnydd o 12% ers dechrau 2018.

Ar y gyfradd twf honno, bydd gan dirwedd gwerthwr 2019 dwf blynyddol o 48%, yr union dwf rhwng 2017 a 2018. Nawr, gadewch i ni archwilio'r gwerthwyr na wnaeth dirwedd ad-dechnoleg frodorol wreiddiol 2018 a'r categorïau y maent ynddynt.

Nodyn: Nid yw'r ffaith nad oedd y gwerthwyr hyn wedi gwneud tirwedd wreiddiol 2018 yn golygu nad oeddent yn bodoli yn 2017. Mae'n golygu fy mod wedi eu darganfod yn Q1 o 2018.

Rhaglennol / Rhwydweithiau / SSPs / Cyfnewidfeydd / Llwyfannau

 1. Adiant - Unedau hysbysebu brodorol ac anfrodorol
 2. Cydnabyddiaeth - Unedau hysbysebu brodorol ac anfrodorol rhaglennol
 3. Adzerk - Llwyfan technoleg ac APIs ar gyfer prynu gweinydd ad brodorol
 4. Anwybyddu Cynnwys - Datrysiad label gwyn i fynd â'r platfform brodorol ei hun i'r farchnad. Ar gyfer cyhoeddwyr, hysbysebwyr ac asiantaethau
 5. Dyfnfwriad - Unedau hysbysebu brodorol ac anfrodorol a yrrir gan AI. Llwyfan a chyfnewid.
 6. Gwella Digidol - Llwyfan hysbysebu popeth-mewn-un ar gyfer cyhoeddwyr, darparwyr cynnwys a darlledwyr
 7. DiwydiannauBrains - Cyfres gwasanaethu hysbysebion brodorol premiwm ar gyfer cyhoeddwyr a hysbysebwyr
 8. OptiServe - Llwyfan sy'n hwyluso prynu a gwerthu rhestr eiddo brodorol ac anfrodorol gan Adiant
 9. RythmMax - Cyfnewidfa Omni-channal ar gyfer RhythmOne
 10. Datguddiwr - SSP hysbysebu brodorol rhaglennol
 11. Datrys Cyfryngau - Hysbysebu brodorol trwy CAPTCHA
 12. Stroer - Gweinyddwr rhaglennu gyda gallu brodorol ac anfrodorol - yr Almaen, Awstria, y Swistir
 13. Yieldlab - Cyfres gwasanaethu hysbysebion brodorol premiwm ar gyfer cyhoeddwyr a hysbysebwyr - Brodorol ac anfrodorol

Rhaglennu Symudol / Rhwydweithiau / SSPs / Cyfnewidfeydd / SDKs

 1. Ap Newyddion Apple - Unedau ad brodorol yn ap Apple News
 2. Cyswllt Cyfryngau Cheetah - Monetization apiau a chaffael cwsmeriaid gan ddefnyddio unedau brodorol
 3. Glispa - Cyfnewid rhaglenadwy symudol yn unig, darganfod cynnwys a phobl greadigol y gellir eu chwarae
 4. Madgic - Technoleg hysbysebu symudol rhaglennol ragfynegol. Yn cysylltu cyflenwad a galw.
 5. Gweithiau Cyfryngau Opera - Caffaelwyd gan AdColony
 6. Pokkt - Cyfnewidfa symudol yn unig yn canolbwyntio'n bennaf ar fideo a gemau

DSPs / Technoleg Gwasanaethau a Reolir

 1. BizzClick - Llwyfan hysbysebu rhaglenadwy llawn pentwr ar gyfer brodorol, arddangos, symudol a fideo
 2. Maximus - Rheoli ymgyrch hysbysebu frodorol traws-blatfform
 3. Oath - Llwyfan sy'n tapio i mewn i Gemini a BrightRoll
 4. Cynulleidfa SoMo - DSP Hunan Wasanaeth wedi'i greu i helpu i sefydlu a rhedeg rhaglenni hysbysebu Rhyngrwyd. Technoleg swipe thru.

DSP symudol

 1. Hylif - DSP hunanwasanaeth symudol yn unig

Fideo yn Unig

 1. Biites - Marchnad fideo ar gyfer cysylltu cynnwys, brandiau a chyhoeddwyr
 2. GothamAds - SSP a DSP fideo yn unig

Realiti Estynedig / Rhithiol

 1. Anzu.io - Mae unedau ad brodorol a fformatau gyda nodweddion galw-i-weithredu a rhyngweithio uwch yn cefnogi ar draws pob platfform a dyfais fawr

Cyfryngau Cymdeithasol

 1. ShareChat - rhwydwaith cymdeithasol India sy'n tyfu gyflymaf

Rheoli Ad Brodorol y Cyfryngau Cymdeithasol

 1. Connectio - Llwyfan hysbysebu Facebook

Apiau Negeseuon

 1. Facebook Messenger - Unedau cynnwys a noddir mewn porthiant

Priodoli a Dadansoddeg

 1. Tune - Olrhain a phriodoli hysbysebu a marchnata brodorol, anfrodorol

Hysbysebu Dylanwadwyr

 1. Buzzanova - Llwyfan wedi'i yrru gan ddylanwadwyr gyda dosbarthiad taledig ar rwydweithiau a chyfryngau cymdeithasol
 2. Crowdtap - Yn cysylltu brandiau â micro-ddylanwadwyr. Talu gan ddefnyddio gwobrau - cynhyrchion neu wasanaethau. Gamblo.
 3. Corynnod.Ad - Yn cysylltu dylanwadwyr a chrewyr cynnwys â hysbysebwyr

Marchnadoedd Cynnwys Noddedig

 1. CynnwysDial (gan Triplelift) - Marchnad cynnwys a noddir gan raglennu

E-gynffon / E-Fasnach

 1. Mawr - Meddalwedd gwerthwr Amazon gyda thimau gwasanaeth maneg wen
 2. Mewnwelediad Chwilio E-Fasnach (Kantar Media) - Offeryn cudd-wybodaeth cystadleuol ar gyfer monitro hysbysebion noddedig ar Amazon
 3. Sellau - Mae'n feddalwedd rheoli Amazon PPC sy'n olrhain, yn dadansoddi ac yn optimeiddio ar gyfer perfformiad
 4. Teikametreg - Meddalwedd sy'n gwneud y gorau o ymgyrchoedd cynnyrch noddedig ar Amazon
 5. Lansiad Feirysol - Llwyfan cudd-wybodaeth a gwerthwr Amazon ar gyfer busnesau cychwynnol a mentrau

Blockchain ar gyfer Brodorion

 1. adToken - Y tocyn sy'n pweru technoleg adChain
 2. ClearCoin - Cwmni technoleg sy'n pweru prynu a gwerthu cyfryngau mewn amser real ar gymwysiadau datganoledig a'r amgylchedd digidol ehangach
 3. DATx - Terfynell hysbysebu digidol wedi'i bweru gan Blockchain i adeiladu rhwydweithiau brodorol ac anfrodorol
 4. IVEP - Protocol Traws-blatfform a Thraws-Rwydwaith yn Seiliedig ar Blockchain ar gyfer Cynnwys Sain a Fideo
 5. Farchnad - Yn cysylltu blogwyr a dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol â hysbysebwyr
 6. Parc Gwyllt - Llwyfan curadu cynnwys wedi'i yrru gan Blockchain sy'n cysylltu crewyr a hysbysebwyr

Yn gem

 1. Trivia'r Pencadlys (Intermedia Labs) - Hysbysebu brodorol mewn ap gêm ddibwys
 2. Playtem - Hysbysebu brodorol mewn gemau fideo

Yn ôl ADYOULIKE, bydd gwariant hysbysebu brodorol byd-eang $ 85.5 biliwn gan 2020 ac yn cyfrif am 30% o'r holl wariant hysbysebu yn fyd-eang. Mae cyfosod rhifau Q1 gyda'r holl rifau o'r llynedd yn ei gwneud hi'n glir nad yw twf tirwedd y dechnoleg hysbysebu frodorol yn arafu. Mae'r twf yn gyson â thwf niferoedd y llynedd - mewn gwirionedd, mae'n union yr un peth. Mae entrepreneuriaid yn cellwair am eu darn o'r twf buddsoddiad hysbysebu brodorol.

Am fwy o fanylion am y tirwedd technoleg hysbysebu frodorol ymweld â'r Sefydliad Hysbysebu Brodorol. Mae'r lawrlwythiad ebook tirwedd am ddim hefyd ar gael yno.

Dadlwythwch yr Ebook Hysbysebu Brodorol a Deallusrwydd Artiffisial

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.