Brechdanau Menyn Du a Pysgnau a Jeli

Ychydig wythnosau yn ôl, defnyddiais wasanaeth i wneud dadansoddiad o fy mlog i weld ar ba lefel ddarllen yr ysgrifennwyd ef. Cefais fy synnu braidd bod y wefan ar lefel Ysgol Uwchradd Iau. Fel darllenydd a blogiwr brwd, dylwn i fod yn gwneud yn well na'r Ysgol Uwchradd Iau, oni ddylwn i? Gan roi rhywfaint o feddwl ychwanegol iddo, nid wyf mor siŵr bod gen i unrhyw beth i godi cywilydd arno.

Sut i Wneud Brechdan Menyn Peanut a Jeli

Brechdan Menyn Pysgnau a JeliAgorodd un o fy hoff athrawon Saesneg ein dosbarth unwaith gydag ymarfer ysgrifennu, Sut i wneud Brechdan Menyn Pysgnau a Jeli. Cawsom 30 munud da i ysgrifennu'r cyfarwyddiadau, a thrannoeth, fe wnaeth hi ein synnu trwy ddod â jar o fenyn cnau daear, jeli, bara, a chyllell fenyn i mewn.

Yna dechreuodd ein hathro cain ddilyn y cyfarwyddiadau a gwneud y brechdanau. Roedd y cynnyrch terfynol yn drychineb gyda'r cyfarwyddiadau cryno gymaint â'r rhai mwyaf disgrifiadol. Efallai mai'r rhai mwyaf doniol oedd y rhai na soniodd erioed am ddefnyddio cyllell o gwbl. Hwn oedd y dosbarth Saesneg cyntaf i mi ei gymryd imi gerdded allan gyda dolur stumog rhag chwerthin mor galed. Er hynny, roedd pwynt y wers yn sownd gyda mi.

Efallai y bydd brawddegau byr, disgrifiadau cryno, geirfa syml ac erthyglau byr yn eich arwain at lefel Darllen Ysgol Uwchradd Iau, ond mae hefyd yn agor eich blog (neu lyfr) i gynulleidfa lawer ehangach a fydd yn deall y wybodaeth. Mae'n debyg pe bai gen i nod ar gyfer lefel darllen ar fy mlog, fe mae'n debyg y byddai ysgol uwchradd iau! Os gallaf egluro technoleg rydw i'n gweithio gyda hi i rywun sy'n 15 oed, yna mae'n sicr y gall rhywun sy'n 40 oed ei dreulio!

Yr Alarch Du gan Nassim Nicholas Taleb

Gyda'r agwedd hon yr wyf yn agor llyfr fel Yr Elyrch Du ac ni allant fynd trwy'r 50 tudalen gyntaf mewn mis o ddarllen. Fel un Beirniadaeth Amazon rhowch hi:

[Ar wahân i Benodau 15 trwy 17]… Mae gweddill y llyfr yn siomedig. Gellir crynhoi cannoedd o dudalennau trwy nodi na allwn ragweld digwyddiadau prin.

Whew! Diolch byth nad fi yw'r unig un! Roedd y llyfr hwn yn boenus. Does ryfedd pam fod Folks yn gwerthfawrogi blogiau cymaint y dyddiau hyn. Nid wyf yn ceisio ysgrifennu llyfrwerthwr New York Times nac yn ceisio creu argraff ar Ivy-leaguer. Rwy'n ceisio esbonio'r pethau hyn mor syml ag y gallaf fel y gallaf ei rannu ac y gallwch ei ddeall.

Geiriau y gallwn eu defnyddio i ddisgrifio'r Alarch Du: bomastig, sgwrsiol, gwasgaredig, disylwedd, flatulent, gabby, garrulous, chwyddedig, hir, hirwyntog, loquacious, palaverous, pleonastic, prolix, rambling, diswyddo, rhethregol, diflas, cythryblus, air am air, voluble, gwyntog. (Diolch Thesawrws.com)

Pe bai Taleb wedi ysgrifennu Sut i wneud Brechdan Menyn Pysgnau a Jeli, efallai bod fy athro yn dal i weithio arno - ac mae'n amheus a fyddai'n debyg i frechdan o gwbl.

Wedi dweud hynny, byddaf yn ôl ac yn cymryd cyngor y beirniadwr ac yn darllen Penodau 15 trwy 17. Ac efallai bod brechdan menyn cnau daear a jeli da mewn trefn! O ran y dadansoddiad lefel darllen, peidiwch â thalu gormod o sylw ... gallai un paragraff a fewnosodwyd o thesawrws eich taro. 😉

5 Sylwadau

 1. 1

  A dweud y gwir, yn ôl arbenigwyr ysgrifennu, byddai gwneud “yn well” yn ysgrifennu ar lefel gradd is fyth. Y lefel ddarllen ar gyfartaledd yn y wlad hon yw'r 6ed radd, ac mae'r holl bapurau newydd wedi'u hysgrifennu ar y lefel honno. Bydd ysgrifenwyr Cyfathrebu Marchnata Da hefyd yn ysgrifennu ar y lefel hon, yn hytrach nag ar lefel uwch. Mae'n gwneud eu copi yn llawer haws i'w ddarllen a'i ddeall, felly mae'n torri trwy'r holl annibendod yn ein bywydau, ac felly, mae'n fwy tebygol o berswadio. (Dydyn nhw ddim chwaith yn dweud “ac felly.”)

  Rwyf hefyd wedi bod yn darllen Black Swan, ac mae'n PAINFUL. Rwy'n dymuno ichi bostio'r blog hwn tua phum pennod yn ôl ac wedi fy achub rhag yr artaith hon.

 2. 2

  Bendithia chi, Doug, a'ch sylwebydd am eich barn am The Black Swan. Mae'n cael yr un effaith arnaf i â coupla Seconals - 10 munud gyda'r llyfr ac rydw i wedi mynd. Neithiwr es i i'r gwely am 8:45!
  Eich bachgen Nassim yw'r hyn rydw i'n ei alw'n SAKIA-ass ass know-it-all. Mae hefyd yn cydymffurfio â'm diffiniad gweithredol o fri uchel - un y mae ei addysg yn rhagori ar ei ddeallusrwydd. Mae angen i rywun astio'r pync smarmy hwn - gan adael awgrymiadau $ 100 ar gyfer bresych.
  Fel econ major sy'n gwella, roeddem yn arfer bod ag enw ar gyfer Elyrch Du. Fe wnaethon ni eu galw nhw'n “ddigwyddiadau alldarddol”, ac yn ddieithriad fe wnaethant chwalu ein holl ddamcaniaethau rhagfynegol taclus. Mae gan Econ majors ddealltwriaeth fwy plebiaidd o'r pethau hyn - mae digwyddiadau anrhagweladwy yn anrhagweladwy.

 3. 3

  Fel y soniodd Derek am Bapurau Newydd ac ati, darllenais yn rhywle (geiriau las enwog iawn :) bod AMSER yn saethu ar gyfer lefel darllen gradd 6ed-7fed wrth ysgrifennu eu straeon er mwyn ei gwneud hi'n haws i bawb ddarllen.

  Rhai o'r swyddi gorau a ddarllenais ar wahanol flogiau yw ychydig o frawddegau byr sydd ag ystyr, rwy'n credu mai Seth Godin yw meistr hyn.

 4. 4
 5. 5

  Rwy'n credu Yr Elyrch Du gall fod yn briodol i farchnatwyr oherwydd ei fod yn deall y gwir risg yr ydym yn ei hwynebu yn y farchnad heddiw. Yn y llyfr hwn, byddwch chi'n dysgu mwy am bŵer a rheolaeth nag unrhyw le arall. Mae pŵer a rheolaeth yn cael ergyd wael - wedi'r cyfan, mae marchnatwyr yn argyhoeddi pobl bob dydd ac mae'r rhain yn ddau nodwedd eithaf perswadiol? Dyfalaf.

  Ond nid yw'n hawdd ei ddarllen ond byddai'n argymell hyn i wneuthurwyr penderfyniadau o bob math.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.