Profi Ad Facebook, Awtomeiddio ac Adrodd

P5

Gyda chwmnïau yn chwilio am ffyrdd i gynyddu eu ROI o ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol, mae marchnad B2B y cyfryngau cymdeithasol yn anniben gyda llawer o lwyfannau hysbysebu. Mae'n debyg bod gan frandiau a hysbysebwyr broblem o ddigon wrth geisio clymu gyda phlatfform, ond mae gan bob platfform ei gryfderau a'i wendidau unigryw, ac mae angen i frandiau nodi'r un sy'n gweddu orau i'w hanghenion.

Peiriant Ad Nanigans yn helpu cwmnïau sydd am gynyddu effeithiolrwydd eu hymgyrch i'r eithaf ar Facebook.

Postbost: Trwy dargedu cynulleidfaoedd trwy weithredu, canfu astudiaeth Nanigans y gall ymgyrchoedd gynyddu cyfraddau clicio drwodd 2.25 gwaith a chynyddu cyfraddau prynu hyd at 150%. Dywed y cwmni y gall ei blatfform Ad Engine ar gyfer hysbysebu ar sail perfformiad ar Facebook olrhain gwariant hysbysebion drwodd i bryniannau a refeniw ar neu oddi ar y wefan. Mae'n cyflwyno 1 biliwn o argraffiadau y dydd, gan arwain at 1.5 miliwn o gamau gweithredu cysylltiedig â hysbysebion.

Fel rheol, byddai hysbysebwr brand yn creu ac yn profi hysbyseb, yn cynnig am slotiau hysbysebu ac yn rheoli cyllideb - â llaw. Mae Nanigans yn awtomeiddio'r holl brosesau hyn i'w gwneud yn gyflymach ac yn fwy effeithlon, wrth ymgorffori profion aml-amrywedd, cynnig amser real, ac optimeiddio'n awtomatig.

Mae peiriant ad Nanigans yn cymhwyso profion aml-amrywedd, neu brawf cyflym o lawer o deitlau hysbysebion, disgrifiadau a delwedd, ar y gynulleidfa darged, i nodi pa hysbyseb sy'n gweithio orau gyda phob categori o'r gynulleidfa darged. Mae'r injan hefyd yn defnyddio offer ymddygiadol i nodi'r allweddeiriau a'r diddordebau sy'n perfformio orau mewn perthynas â'r brand neu'r busnes.

Mae algorithmau cynnig ac optimeiddio awtomataidd Nanigan yn gwneud y mwyaf o drosiadau. Gall hysbysebwyr aseinio gwerth yr hysbyseb a gosod yr algorithm i wneud y gorau o'r hyn maen nhw ei eisiau. Er enghraifft, os yw'r hysbysebwr eisiau i fwy o bobl hoffi eu tudalen Facebook, byddai'r hysbysebion yn targedu pobl sy'n debygol o “hoffi” y dudalen, os yw'r hysbysebwr eisiau mwy o atgyfeiriadau, neu fwy o bryniannau, byddai'r optimeiddio hysbysebion yn targedu'r gynulleidfa yn yr un modd.

Ychwanegiad ychwanegol yw adroddiadau pwerus a manwl Nanigans sydd ynddo'i hun yn darparu map ffordd i wneud y gorau o wariant ad. Er enghraifft, mae'r adroddiad ar drawsnewidiadau yn ei gwneud yn eglur pa ymgyrch benodol a arweiniodd at y trawsnewidiadau mwyaf posibl, proffil demograffig trawsnewidiadau doeth o ran ymgyrch, yr ystod amser pan gynhaliwyd trosiadau, a mwy.

P5
Mae effeithiolrwydd ymyriadau o'r fath yn dibynnu ar raddfa, a allai fod yn rheswm pam mae Nanigans yn mynnu bod gan eu cleientiaid isafswm cyllideb hysbysebu Facebook o $ 30,000 + y mis.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.