Myth y DMP mewn Marchnata

canolbwynt data

Llwyfannau Rheoli Data Daeth (DMPs) i'r fan a'r lle ychydig flynyddoedd yn ôl ac mae llawer yn eu hystyried yn achubwr marchnata. Yma, maen nhw'n dweud, gallwn ni gael y “record euraidd” i'n cwsmeriaid. Yn y DMP, mae gwerthwyr yn addo y gallwch chi gasglu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i gael golwg 360 gradd ar y cwsmer.

Yr unig broblem - nid yw'n wir.

Mae Gartner yn diffinio DMP fel

Meddalwedd sy'n amlyncu data o sawl ffynhonnell (fel mewnol CRM systemau a gwerthwyr allanol) ac yn sicrhau ei fod ar gael i farchnatwyr adeiladu segmentau a thargedau.

Mae'n digwydd bod nifer o werthwyr DMP yn ffurfio craidd Cwadrant Hud Gartner ar gyfer Hybiau Marchnata Digidol (DMH). Mae dadansoddwyr Gartner yn rhagweld dros y pum mlynedd nesaf y bydd y DMP yn troi'n DMH, ar yr amod:

Marchnatwyr a chymwysiadau sydd â mynediad safonol at ddata proffil cynulleidfa, cynnwys, elfennau llif gwaith, negeseuon a chyffredin analytics swyddogaethau ar gyfer cerddorfaol ac optimeiddio ymgyrchoedd aml-sianel, sgyrsiau, profiadau a chasglu data ar draws sianeli ar-lein ac all-lein, â llaw ac yn rhaglennol.

Ond cynlluniwyd DMPs yn wreiddiol o amgylch un sianel: rhwydweithiau ad ar-lein. Pan gyrhaeddodd DMPs y farchnad gyntaf, fe wnaethant helpu gwefannau i gyflawni'r cynigion gorau trwy ddefnyddio cwcis i olrhain gweithgaredd gwe unigolyn yn ddienw. Yna fe wnaethant ymsefydlu fel adtech fel rhan o broses brynu rhaglennol, gan gynorthwyo cwmnïau yn y bôn i farchnata i fath penodol o segment. Maent yn wych at yr un pwrpas hwn, ond maent yn dechrau methu pan ofynnir iddynt gynnal mwy o ymgyrchoedd aml-sianel sy'n defnyddio dysgu peiriant ar gyfer dull wedi'i dargedu'n well.

Oherwydd bod data sy'n cael ei storio mewn DMP yn anhysbys, gall y DMP fod yn ddefnyddiol ar gyfer hysbysebu ar-lein wedi'i segmentu. Nid oes angen iddo o reidrwydd wybod pwy ydych chi i weini hysbyseb ar-lein yn seiliedig ar eich hanes blaenorol o syrffio gwe. Er ei bod yn wir y gall marchnatwyr gysylltu digon o ddata parti cyntaf, ail a thrydydd parti â chwcis sydd wedi'u cadw mewn DMP, yn y bôn, dim ond warws data ydyw a dim mwy. Ni all DMPau storio cymaint o ddata â system berthynol neu system Hadoop.

Yn bwysicaf oll, ni allwch ddefnyddio DMPau i storio unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy (PII) - y moleciwlau sy'n helpu i greu'r DNA unigryw ar gyfer pob un o'ch cwsmeriaid. Fel marchnatwr, os ydych chi'n bwriadu cymryd eich holl ddata cyntaf, ail a thrydydd parti i greu system gofnodi i'ch cwsmer, yna ni fydd DMP yn ei dorri.

Wrth i ni ddiogelu ein buddsoddiadau technoleg yn y dyfodol yn oes Rhyngrwyd Pethau (IoT), ni all DMP gymharu ag a Llwyfan Data Cwsmer (CDP) am gyflawni'r “record euraidd ddi-ffael honno.” Mae CDPau yn gwneud rhywbeth unigryw - gallant ddal, integreiddio a rheoli pob math o ddata cwsmeriaid i helpu i greu darlun cyflawn (gan gynnwys data ymddygiad DMP). Fodd bynnag, mae i ba raddau a sut y cyflawnir hyn yn amrywio'n fawr o werthwr i werthwr.

Dyluniwyd CDPau o'r gwaelod i fyny i ddal, integreiddio a rheoli pob math o ddata cwsmeriaid deinamig, gan gynnwys data o ffrydiau cyfryngau cymdeithasol a'r IoT. I'r perwyl hwnnw, maen nhw'n seiliedig ar systemau perthynol neu systemau Hadoop, gan eu gwneud yn gallu trin y dilyw o ddata sydd o'n blaenau yn well wrth i fwy o gynhyrchion sy'n canolbwyntio ar IoT ddod ar-lein.

Dyma pam mae Scott Brinker yn gwahanu DMPs a CDPau yn ei Technoleg Marchnata Tirwedd Uwchgraffyddol. Mae dau gategori ar wahân gyda gwahanol werthwyr yn eu siart logo 3,900+ sy'n ysgogi llygad croes.

Technoleg Marchnata Lanscape

Yn ei waith ysgrifennu yn cyhoeddi'r graffig, mae Brinker yn nodi'n gywir bod y Un Llwyfan i Reoli Nhw Bawb nid yw syniad erioed wedi dwyn ffrwyth, a beth sy'n bodoli yn lle yn cyd-fynd â llwyfannau i gyflawni rhai tasgau. Mae marchnatwyr yn troi at un ateb ar gyfer e-bost, un arall ar gyfer y we, un arall ar gyfer data ac ati.

Nid yr hyn sydd ei angen ar farchnatwyr yw platfform mawr sy'n gwneud y cyfan, ond platfform data sy'n rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud penderfyniadau.

Y gwir yw, bod Brinker a Gartner yn cyffwrdd â rhywbeth sydd newydd ddechrau dod i'r amlwg: platfform cerddorfaol go iawn. Wedi'u hadeiladu ar CDPau, mae'r rhain wedi'u cynllunio ar gyfer gwir farchnata omnichannel, gan roi'r offer sydd ei angen ar farchnatwyr i wneud a gweithredu penderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata ar draws pob sianel.

Wrth i farchnatwyr baratoi ar gyfer yfory, bydd angen iddyn nhw wneud penderfyniadau prynu am eu platfformau data heddiw a fydd yn effeithio ar sut maen nhw'n cael eu defnyddio yn y dyfodol. Dewiswch yn ddoeth a bydd gennych blatfform a fydd yn helpu i ddod â phopeth at ei gilydd. Dewiswch yn wael a byddwch yn ôl yn sgwâr un mewn ychydig amser.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.