WordPress: Chwilio ac Amnewid MySQL gan ddefnyddio PHPMyAdmin

wordpress

Fe wnes i addasiad bach i'm cynllun tudalennau heddiw. Dwi wedi darllen ymlaen Blog John Chow ac ar Blog Problogger y gall lleoli eich hysbyseb yng nghorff swydd arwain at gynnydd dramatig mewn refeniw. Mae Dean yn gweithio ar ei hefyd.

Ar safle Darren, mae'n ysgrifennu mai mater o symudiad llygad y darllenydd yn unig ydyw. Pan fydd y faner ar frig y dudalen, mae'r darllenydd yn sgipio drosti heb unrhyw ffocws. Fodd bynnag, pan fydd yr hysbyseb i'r dde o'r cynnwys, bydd y darllenydd yn sgimio drosto mewn gwirionedd.

Fe sylwch fy mod yn dal i geisio cadw fy nhudalen gartref yn lân - gan roi hysbysebion y tu allan i'r postiadau blog. Rwy'n sicr y gallai newid hynny a'u gwneud yn fwy ymwthiol fy ngwneud yn fwy o refeniw; fodd bynnag, rwyf bob amser wedi ymladd hynny oherwydd byddai wir yn effeithio ar y darllenwyr rwy'n poeni amdanynt fwyaf - y rhai sy'n ymweld â'm tudalen gartref yn ddyddiol.

Un o'r problemau gyda rhoi'r hysbyseb hon yn y dde uchaf oedd mai dyma lle rwy'n aml yn gosod graffig at ddibenion esthetig ac i wisgo fy mhorthiant a ei wahaniaethu oddi wrth borthwyr eraill. Fel rheol, byddaf yn newid darn o glipart naill ai i'r dde neu'r chwith yn y post gan ddefnyddio:

Chwith Delwedd:


Dde Delwedd:


Nodyn: Mae rhai pobl yn hoffi defnyddio arddulliau ar gyfer hyn, ond nid yw'r aliniad yn gweithio yn eich porthiant gan ddefnyddio CSS.

Diweddaru pob post gan ddefnyddio Chwilio ac Amnewid:

Gellir addasu delwedd sengl erioed ym mhob post yn hawdd er mwyn sicrhau bod cyfiawnhad dros fy holl ddelweddau yn hawdd trwy ddefnyddio ymholiad Diweddaru yn PHPMyAdmin ar gyfer MySQL:

diweddaru table_name set table_field = disodli (table_field, 'replace_that', 'with_this');

Yn benodol i WordPress:

diweddaru `wp_posts` set` post_content` = disodli (`post_content`, 'replace_that', 'with_this');

I gywiro fy rhifyn, ysgrifennais yr ymholiad i ddisodli “image = 'right'” gyda “image = 'left'”.

SYLWCH: Byddwch yn hollol sicr o wneud copi wrth gefn o'ch data cyn gwneud y diweddariad hwn !!!

16 Sylwadau

 1. 1
 2. 3

  Diolch am ddarparu mwy o wybodaeth am y pwnc hwn. Rwyf wedi gweld cyfiawnhad dros hysbysebion o'r chwith neu'r dde o'r blaen ar wefannau eraill felly mae'n ymddangos yn lle poblogaidd. Mae'ch hysbysebion yn llifo'n braf ar ochr dde'r post.

  Efallai y byddaf yn newid i'r dde gan gyfiawnhau fy hysbysebion hefyd yn y dyfodol agos. Byddai'n ddiddorol gweld a oes unrhyw refeniw pellach yn cael ei gynhyrchu o ganlyniad.

  • 4

   Rydw i'n mynd i'w holrhain yn bendant. Mae argraffiadau cyffredinol i lawr ychydig ar hyn o bryd, felly mae refeniw hefyd ar ei hôl hi. Rydw i'n mynd i roi ychydig wythnosau iddo weld! Byddaf yn sicr o adrodd arno.

 3. 5

  Ydych chi'n cael unrhyw beth gyda'r hysbysebion baner ar eich tudalen mynegai, Doug? Wnes i ddim yn dda gyda nhw.

  Yn gyffredinol, yr hysbysebion yn y post (180 a 250 o led) a'r hysbysebion ar ôl post (336 o led) sydd wedi cael y sylw mwyaf.

 4. 7
  • 8

   Helo Dean,

   Rwy'n defnyddio cyfuniad. Mae gen i'r PostPost ategyn a ysgrifennais ... ond nid yw'n gwneud yr hyn sydd ei angen arnaf o hyd. Rhyddhad neu ddau efallai yn y dyfodol?

   Y gweddill rydw i'n ei olygu yn fy thema.

   Doug

 5. 9

  yn cael problem i ddiweddaru secondds gyda “iawn” ymuno yn mysql
  DIWEDDARIAD ivr_data SET RIGHT (AMSER, 2) = '00' LLE HAWL (AMSER, 2)! = '00';

 6. 10

  Hei Doug. Newydd ddefnyddio'ch cyfarwyddiadau i ddiweddaru fy nghyfeiriad e-bost yn fy WP DB. Wedi gweithio fel swyn. Diolch.

  Daeth Bron Brawf Cymru ar draws y swydd hon yn Google, gan chwilio “gan ddefnyddio ymholiad mysql yn lle ymholiad.” Wedi dod i fyny 3ydd.

  • 11

   Woohoo! 3ydd yn dda! Mae'n ymddangos bod fy safle wedi llwyddo i gael lleoliad gwych yn y Peiriannau Chwilio dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn eironig, rydw i'n uwch na llawer o Blogiau Peiriannau Chwilio. 🙂

 7. 12

  roedd yn ymddangos bod hyn yn gweithio'n well i'm mysql… ..

  DIWEDDARIAD wp_posts SET post_content = disodli (post_content, 'disodli hwn', 'gyda hynny');

 8. 13

  Gweithiodd hyn i mi

  DIWEDDARIAD wp_posts SET post_content = REPLACE (post_content, 'www.alznews.net', 'www.alzdigest.com');

  o bosibl roedd angen cyfalafu 'disodli'

 9. 14
 10. 15

  Diolch! Mynnodd Mine ddefnyddio "nid 'o amgylch y testun darganfod a disodli. Roeddwn i'n ei ddefnyddio i symud yr holl ddata SQL o un gwefan i'r llall. Fe arbedodd lawer o waith!

 11. 16

  Yn ddiweddar roeddwn i eisiau ailosod llinyn o fewn MySQL ar y hedfan, ond gallai'r cae gynnwys 2 eitem. Felly mi wnes i lapio REPLACE () o fewn REPLACE (), fel:

  REPLACE (REPLACE (field_name, “yr hyn yr ydym yn edrych amdano”, “disodli lle cyntaf”), “rhywbeth arall yr ydym yn edrych amdano”, “disodli ail enghraifft”)

  Dyma'r gystrawen a ddefnyddiais i ganfod gwerth boolean:

  REPLACE (REPLACE (maes, 1, “Ydw”), 0, “Na”)

  Hope mae hyn yn helpu!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.