5 Arwydd Rydych chi'n tyfu'n rhy fawr i'ch Cronfa Ddata MySQL

perfformiad mysql

Mae'r dirwedd rheoli data yn gymhleth ac yn esblygu'n gyflym. Nid oes dim yn pwysleisio'r esblygiad hwn yn fwy nag ymddangosiad 'uwch-apiau' - neu gymwysiadau sy'n prosesu miliynau o ryngweithio defnyddwyr yr eiliad. Ffactor mewn Data Mawr a'r cwmwl, a daw'n amlwg bod angen cenhedlaeth newydd o gronfeydd data ar fasnachwyr e-fasnach a all berfformio'n well a graddio'n gyflymach.

Mae unrhyw fusnes ar-lein heb gronfa ddata wedi'i diweddaru yn debygol o redeg MySQL, cronfa ddata prin wedi'i diweddaru ers ei sefydlu ym 1995. Wedi'r cyfan, ni ddaeth y term “NewSQL” yn rhan o'r eirfa ddigidol nes i Matt Aslett, dadansoddwr ar gyfer Grŵp 451 , ei fathu yn 2011.

Er bod MySQL yn sicr yn gallu trin cryn dipyn o draffig, wrth i fusnes barhau i dyfu, mae'n debyg y bydd ei gronfa ddata yn cyrraedd y capasiti mwyaf a bydd ei wefan yn rhoi'r gorau i weithredu'n iawn. Os ydych chi'n ansicr a yw'ch sefydliad yn barod am gronfa ddata NewSQL ai peidio, dyma bum arwydd y gallech fod yn tyfu'n rhy fawr i MySQL:

 1. Mae trin anhawster yn darllen, ysgrifennu a diweddaru - Mae cyfyngiadau gallu ar MySQL. Wrth i fwy a mwy o gwsmeriaid gwblhau trafodion ar eich gwefan, dim ond mater o amser yw hi cyn i'ch cronfa ddata sefyll. Ar ben hynny, wrth i'ch llwyth gynyddu, a'ch bod yn ei chael hi'n anodd delio â darlleniadau ac ysgrifennu ychwanegol, efallai y bydd angen cronfa ddata wahanol arnoch chi. Gall MySQL raddfa ddarlleniadau trwy “ddarllen-gaethweision”, ond mae'n rhaid i gymwysiadau fod yn ymwybodol nad yw darlleniadau yn anghymesur â'r ysgrifennwr-feistr. Er enghraifft, pan fydd cwsmer yn diweddaru cynhyrchion yn ei drol e-fasnach, dylid ei ddarllen gan yr ysgrifennwr-feistr. Os na, mae risg y bydd y meintiau sydd ar gael i'w addo yn anghywir. Os bydd hynny'n digwydd, bydd gennych dagfa yn y lle gwaethaf posibl: eich llinell talu e-fasnach. Gall tagfa wrth y ddesg dalu arwain at gerti wedi'u gadael, neu'n waeth, byddwch chi'n gwerthu rhestr eiddo nad oes gennych chi, ac yn gorfod delio â chwsmeriaid sydd wedi cynhyrfu, ac o bosibl amlygiad negyddol i'r cyfryngau cymdeithasol.
 2. Araf analytics ac adrodd - Nid yw cronfeydd data MySQL yn darparu unrhyw amser real analytics galluoedd, ac nid ydynt ychwaith yn darparu cefnogaeth ar gyfer cystrawennau SQL eraill. Er mwyn mynd i'r afael â'r broblem hon, mae angen Rheoli Cydamserol Aml-Fersiwn (MVCC) a Phrosesu Cyfochrog Cyfochrog (MPP) ar gyfer prosesu llwythi gwaith enfawr oherwydd eu bod yn caniatáu ysgrifennu a analytics i ddigwydd heb ymyrraeth, a defnyddio nodau lluosog a chreiddiau lluosog fesul nod i wneud i ymholiadau dadansoddol fynd yn gyflymach.
   
  mysql-query-cysylltiadau
 3. Amser segur mynych - Mae cronfeydd data MySQL wedi'u hadeiladu gydag un pwynt o fethiant, sy'n golygu os bydd unrhyw gydran - fel gyriant, mamfwrdd, neu gof - yn methu, bydd y gronfa ddata gyfan yn methu. O ganlyniad, efallai eich bod yn profi amser segur yn aml, a all arwain at golli refeniw. Gallwch ddefnyddio miniogi a chaethweision, ond mae'r rhain yn fregus ac ni allant drin llawer iawn o draffig. Mae cronfa ddata ar raddfa fawr yn cadw sawl copi o'ch data, yn darparu goddefgarwch fai adeiledig ac yn cynnal gweithrediadau er gwaethaf a / neu fethiannau disg.
   
  Pensaernïaeth a Rennir Dim Clustrix
 4. Costau datblygwr uchel - Yn aml mae'n rhaid i ddatblygwyr sy'n gweithio gyda chronfeydd data MySQL dreulio cyfran fawr o'u hamser yn trwsio materion plymio neu'n mynd i'r afael â methiannau cronfa ddata. Yn lle hynny, mae datblygwyr sy'n gweithio gyda chronfa ddata wrth raddfa yn rhydd i weithio ar ddatblygu nodweddion a chael y cynnyrch i farchnata'n gyflymach. O ganlyniad, mae amser i farchnata yn lleihau ac mae cwmnïau e-fasnach yn gallu ennill refeniw yn gyflymach.
 5. Gweinyddion Maxed allan - Mae gweinyddwyr sy'n manteisio ar RAM am gyfnodau estynedig o amser, neu'n aml trwy gydol y dydd, yn ddangosydd allweddol na all MySQL gadw i fyny â thwf busnes. Ychwanegu caledwedd yw'r ateb cyflym, ond mae hefyd yn ddrud iawn ac nid yw'n ateb tymor hir. Pe bai sefydliadau'n defnyddio dull graddfa-allan, gellir efelychu data ar draws nodau, ac wrth i drafodion gynyddu mewn maint a swm, mae'r llwyth gwaith yn cael ei symud i nodau eraill yn y gronfa ddata.

Lapio fyny

Mae'n amlwg bod gan MySQL ei gyfyngiadau, ac o ystyried amser a thwf traffig, mae unrhyw gronfa ddata MySQL yn sicr o brofi problemau perfformiad a hwyrni. Ac ar gyfer gwefannau e-fasnach, bydd y camweithrediad hwnnw bron yn sicr yn trosi i refeniw a gollwyd.

Wedi'r cyfan, ni ddylai fod yn gymaint o syndod wedyn bod technoleg a adeiladwyd ddau ddegawd yn ôl yn brwydro i gadw i fyny ym myd digidol cyflym heddiw. Meddyliwch am y peth: sut y gallai rhaglenwyr ym 1995 ragweld pa mor bwerus fyddai'r Rhyngrwyd yn dod mewn gwirionedd?

Dyfodol Cronfeydd Data

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.