Tanio: Widgets MyBlogLog a BlogCatalog

I'r rhai ohonoch sydd wedi bod yn ddarllenwyr amser hir, fe sylwch fy mod wedi dileu'r teclynnau bar ochr MyBlogLog a BlogCatalog. Mi wnes i ymdrechu i gael gwared arnyn nhw ers cryn amser. Fe wnes i fwynhau gweld wynebau Folks a oedd yn ymweld â fy mlog yn aml - roedd yn gwneud i'r darllenwyr ymddangos fel pobl go iawn yn hytrach nag ystadegau ymlaen Google Analytics.

Fe wnes i ddadansoddiad llawn o bob ffynhonnell a sut roedden nhw'n gyrru traffig i'm safle yn ogystal â sut roedd fy ymwelwyr yn rhyngweithio ar y wefan. Efallai mai'r peth nad oeddwn yn ei hoffi fwyaf am y ddau widget oedd:
Gwag MyBlogLogDelweddau gwag MyBlogLog. Os ydych chi'n mynd i gyhoeddi a teclyn mae hynny'n dangos lluniau, felly yn unig dangos lluniau.
Hysbysebion BlogCatalogDelweddau BlogCatalog sydd mewn gwirionedd yn hysbysebion ar gyfer gwefannau pobl. Hysbysebu am ddim yw hwn ac nid yr hyn y gwnes i gofrestru ar ei gyfer.

Bedwar mis yn ôl, euthum trwy lanhau bar ochr - gan ridio fy mlog o Technorati, TanwyddMyBlog, a BlogRush. Mae'n ymddangos bod Technorati yn gweithio'n galed iawn i ganolbwyntio eu sylw yn ôl ar flogiau - gobeithio eu bod yn dod yn ôl. Ni wnaeth BlogRush unrhyw beth yr oedd yn hyped hyd yn oed.

Mae FuelMyBlog a BlogCatalog yn dal i fod yn offer gweddol dda ar gyfer newydd blogwyr i ddod o hyd i ddarllenwyr newydd. MyBlogLog wedi symud i ffwrdd i'r cymylau yn Yahoo! ac ymddengys iddo ddod yn amherthnasol.

Gydag ychydig filoedd o ddarllenwyr y dydd (ar y we a RSS), MyBlogLog dim ond 16 o ymwelwyr sydd wedi dod â fy mlog:
Traffig sy'n Dod i Mewn MyBlogLog

BlogCatalog; fodd bynnag, daeth â 58 o ymwelwyr ataf yn yr un cyfnod o amser.
Traffig sy'n Dod i Mewn BlogCatalog

I rai, gall hynny ymddangos fel canlyniadau da. Y broblem yw bod hwn yn eiddo tiriog cysefin ar fy mlog. Y bar ochr dde yw lle mae llawer o fy darllenwyr rheolaidd yn rhyngweithio â sylwadau, categorïau, fideos, ac ati. Nid yw un darllenydd wedi clicio ar yr un o'r teclynnau ar y tudalen hafan… Nid 1.

Felly'r cwestiynau roedd angen i mi eu hateb oedd:

 • Pa fudd yr oedd fy ymwelwyr yn ei gael o'r teclynnau? Ddim yn siŵr a oedd unrhyw fudd gan nad oedd unrhyw un yn rhyngweithio â nhw.
 • Pa fudd oeddwn i'n ei gael o'r teclynnau? Ac a oedd y buddion hynny yn gorbwyso'r buddion y byddai fy darllenwyr yn eu cael trwy ddefnyddio'r gofod hwnnw ar gyfer dolenni y byddent wnaeth rhyngweithio â?

Fy nghasgliad oedd nad oedd y budd yr oeddwn yn ei gael yn ddigon i daflu darn mawr o eiddo tiriog bar ochr arno. Credaf yn wirioneddol fod yr holl wasanaethau hyn yn elwa llawer mwy o'ch traffig nag y byddwch chi erioed o'u heiddo nhw.

O ganlyniad ... maen nhw'n cael eu tanio!

9 Sylwadau

 1. 1

  Ydych chi'n dal i olrhain ymweliadau â'ch gwefan o naill ai BlogCatalog neu MyBlogLog? Rwy'n hoffi MyBlogLog am ei stats yn ogystal â gweld y bobl yn ymweld, er fy mod i'n gweld beth rydych chi'n ei olygu ynglŷn â chymryd eiddo tiriog ar y blog. Rwy'n credu y byddaf yn symud MyBlogLog i lawr i'r troedyn yn fy ailgynlluniad nesaf, ond byddaf yn ei gadw o gwmpas.

  Hefyd, os nad yw'r ddau hynny'n gwneud eu gwaith o ddod â defnyddwyr i mewn, beth yw? Yn amlwg rydych chi'n gwneud yn dda, Doug, ai tanysgrifiadau a thraffig chwilio sy'n dod â'r hits i chi neu a oes rhywbeth arall yn gweithio i chi hefyd?

  • 2

   Helo Phil,

   Rwy'n gredwr enfawr o ennill pob ymwelydd ar fy mlog. Rwy'n edrych am flogiau newydd trwy'r amser, yn rhoi sylwadau ar eu blogiau, ac yn ateb (:)) i bobl ar fy mhen fy hun. Rwyf hefyd yn ateb cymaint o negeseuon e-bost ag y gallaf pan gysylltir â mi.

   Yn ogystal, rwy'n credu bod y dosbarthiadau lleol rwy'n eu gwneud ar flogio a'r digwyddiadau rwy'n siarad ynddynt yn helpu'n sylweddol. Mae gen i rwydwaith mawr o ffrindiau a chydweithwyr!

   Rwyf hefyd yn hoffi hyrwyddo busnesau a gwasanaethau nad ydynt efallai'n 'brif ffrwd' a chael llawer o sylw. Rwy'n ei wneud yn arbennig pan fyddant yn gwmnïau rhanbarthol. Rwy'n hoffi helpu Folks yn fy iard gefn fy hun!

   Diolch!
   Doug

   PS: Mae cadw'r blog wedi'i optimeiddio hefyd yn garped coch ar gyfer traffig peiriannau chwilio ... ond mae cynnwys da a chyffyrddiad personol yn cadw darllenwyr newydd.

 2. 3

  Rhoddais y baneri bach ar waelod bar ochr Clark's Picks ar gyfer y nifer o wefannau rhwydweithio cymdeithasol yr ymunais â nhw. Yn rhagweladwy, rwy'n cael traffig o'r un yr wyf yn ei fynychu'n aml, yn bennaf Fuelmyblog.

  Ar hyn o bryd rwy'n arbrofi gydag Entrecard a Spott ar gyfer y traffig. Oes gennych chi unrhyw feddyliau am y gwefannau hynny?

 3. 4

  Doug,

  Diolch am rannu eich dadansoddiad stat gyda'r gweddill ohonom. Ble ydych chi'n dod o hyd i'r amser?!

  Fel gwasanaeth marchnata cymdeithasol, rydym bob amser yn dadlau ynghylch pa widgets i'w defnyddio ar gyfer pob cleient ac nid wyf byth yn gwybod beth i'w awgrymu.

  Fy amheuaeth slei oedd eu bod i gyd yn “bling” yn unig ac nad oeddent yn gyrru traffig go iawn. Roeddwn bob amser yn bwriadu gofyn i'r dadansoddwyr wirio ...

  Nawr dwi'n gwybod ...

  Daliwch ati i bostio, byddaf yn dal i ddarllen !!

  Deeter

 4. 5

  Mae'n wych eich bod wedi gwneud y gwaith i weld beth oedd yn gyrru traffig i'ch gwefan a beth oedd ddim.

  Dylwn i wneud yr un peth gyda fy ngwefannau !!!

 5. 6

  Hei Doug,

  Falch o weld bod BlogCatalog yn dod â rhywfaint o draffig gwerthfawr i chi. Efallai nad rhifau Stumble neu Digg mohono ond fe welwch fod ein haelodau yn llawer mwy 'gludiog' na'r mwyafrif o rwydweithiau eraill.

  Mae'n ddrwg gen i weld ichi dynnu oddi ar y teclyn BlogCatalog, ond mae'n edrych fel bod gennych resymau da dros wneud hynny. Ydych chi wedi edrych ar unrhyw un o'n teclynnau eraill yn ddiweddar? mae gennym ni dipyn o rai sy'n arddangos gwahanol agweddau ar eich gweithgaredd blogcatalog a / neu rwydwaith cymdeithasol. Gall hyn fod yn fwy deniadol i'ch darllenwyr na rhai wynebau ar hap yn unig gan ei fod yn llawer mwy o gynnwys targed. Er enghraifft, cymerwch ein teclyn News Feed, sy'n gwaethygu'ch gweithgaredd cymdeithasol: http://www.blogcatalog.com/account.widget.php?type=feed

  Mae pob un o'n teclynnau hefyd yn olrhain yr hyn y mae aelodau BC yn ei ddarllen i'ch blog heb orfod arddangos y lluniau / hysbysebion yn y teclyn.

  Daliwch ati gyda'r gwaith gwych,

  daniel / blogcatalog.com

 6. 7
 7. 8

  Helo Douglas, roedd hi'n braf eich gweld chi ar Twitter, dyna sut y cyrhaeddais i yma. Diddordeb i wybod sut mae Twitter yn gweithio i chi. Rwy'n cytuno bod ya gotta yn sbriwsio'r bariau ochr hynny nawr ac yn y man! Diddordeb i glywed mwy am Technorati. Rwy'n gweld llawer o bobl yn gadael fy ngwefannau trwy Technorati, ond ychydig iawn sy'n cyrraedd y ffordd honno ar fy safleoedd ...

 8. 9

  Yr unig reswm pam mae gen i Mybloglog, blogcatalog, myblog tanwydd yw oherwydd fy mod i eisiau gweld pwy sy'n ymweld. yn y ffordd honno gallaf hefyd edrych ar eu blogiau. efallai fel arwydd o roi yn ôl ac i mi wybod hefyd beth allai eu cyfeirio at fy safle.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.