Fy Nhair Rheol ar Hil, Crefydd, Gwleidyddiaeth, Rhyw a Bigotry

AmrywiaethY newyddion ymlaen Imus mae'r wythnos hon wedi ysgogi llawer o sgwrs ac rydw i wedi mwynhau rhannu fy marn gyda fy ffrindiau a theulu. Gan fy mod yn dad, rwy'n arbennig o ofalus o sut rydw i'n addysgu fy mhlant. Mae'n hollol wir bod hiliaeth a gobeithion yn cael eu trosglwyddo gan rieni i'w plant.

Fy Nhri Rheol:

 1. Ni fyddaf byth yn deall. Fel dyn, ni fyddaf byth yn deall sut beth yw bod yn fenyw. Fel gwyn, ni fyddaf byth yn deall sut beth yw bod yn lleiafrif. Fel dyn syth, ni fyddaf byth yn deall sut beth yw bod yn gyfunrywiol. Fel Cristion, ni fyddaf byth yn deall sut beth yw bod yn unrhyw grefydd arall. Rwyf wedi derbyn na fydd byth yn bosibl imi ddeall byth; felly yn lle hynny, rwy'n ceisio parchu'r rhai nad wyf yn eu deall.
 2. Mae pawb yn wahanol a'n gwahaniaethau ni sy'n ein gwneud ni'n unigryw ac yn rhodd gan Dduw. Rwy’n caru’r gwahaniaethau mewn diwylliannau, hil, crefyddau, rhywiau, cyfoeth… popeth amdanyn nhw. Efallai ei fod yn un o'r rhesymau dwi'n caru bwyd cymaint ... mae blasau gwahanol ddiwylliannau (Indiaidd, Tsieineaidd, Taiwan, Eidaleg, Bwyd Enaid, Pwyleg, Wcreineg ... mmm) yn anhygoel. Mae fy chwaeth gerddoriaeth yn debyg iawn ... gallwch ddod o hyd i mi yn gwrando ar Notorious BIG, y Tri Tenor, Mudvayne neu Babes yn Toyland ... a phopeth rhyngddynt. (Er bod yn rhaid i mi gyfaddef nad oes gen i chwaeth at wlad).
 3. Safonau dwbl yn rhan o fywyd. Cyfraddau treth incwm, sgoriau TASau, parcio dan anfantais ... rydych chi'n ei enwi ac mae safon ddwbl ar ei gyfer. Nid yw safonau dwbl yn beth drwg ... mae pawb yn wahanol ac yn wahanol safonau Os gwneud cais. Rwyf wedi clywed a gweld rhai pobl eisiau cymhwyso'r un canllawiau yn awr ag a gafodd Imus ei danio a'i gymhwyso i hip-hop neu ddigrifwyr.

  IMHO, mae yna fwlch enfawr rhwng targedu sylwadau hiliol at grŵp penodol o bobl i cellwair neu gyffredinoli am lawer. Gwnewch jôc am bobl dew ac mae'n debyg mai fi fydd y cyntaf i chwerthin a dweud y jôc wrth rywun arall ... ond roedd gwneud jôc dew yn golygu fy mrifo ac mae hynny'n wahanol (er fy mod i'n dal i chwerthin a dweud wrth rywun arall). Rwyf wedi clywed jôcs am Geidwadwyr, Rhyddfrydwyr, Iddewon, Cristnogion, Crysau Duon, Gwynion, Asiaid, Arabiaid, ac ati sy'n ddoniol iawn ... maen nhw'n gorliwio ystrydeb yn ddigrif ond nid ydyn nhw'n lledaenu'r ystrydeb mewn modd niweidiol.

Y gwahaniaeth yw ai nod yw brifo neu helpu ein dealltwriaeth o'n gilydd. Weithiau mae hynny'n fater o ganfyddiad, ond dyna'n union y mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol ohono. Nid oes llinell yn y tywod. Gall rhywbeth fod yn ddoniol i un person ac yn niweidiol i'r nesaf.

Wedi dweud hynny, “Ydw i erioed wedi mynd dros y llinell?”. Do, yn hollol ... ac roeddwn yn difaru ar unwaith ac roedd yn ddrwg gennyf. Dwi ddim yn credu fy mod i erioed wedi bod yn bigot, ond roeddwn i'n ifanc ac yn anwybodus o eraill. Y tair rheol hyn yw'r hyn rydw i wedi gweithio arno i roi mwy o ddechrau nag i mi i'm plant.

Pe bai pobl yn dysgu adnabod ein gwahaniaethau, eu parchu a'u cofleidio, rwy'n onest yn teimlo y byddai'r byd hwn yn lle llawer haws i fyw ynddo.

Diolch i JD am fy ysbrydoli i ysgrifennu hwn.

8 Sylwadau

 1. 1

  Mae eich pwynt cyntaf yn rhywbeth yr hoffwn i bawb ei ddeall. Y ffordd orau o gael dealltwriaeth o grŵp o bobl, crefydd, neu unrhyw beth gwahanol na chi'ch hun yw cadw meddwl agored, parchu eu credoau a pheidio â gorfodi eich dulliau arnyn nhw. Post gwych.

 2. 2

  Dylem ddathlu ein gwahaniaethau. Mae cymaint sydd gennym i'w gynnig i'n gilydd. Teithio yw un o'r pethau mwyaf agoriadol i'w wneud. Fel Americanwr, cefais sioc pan deithiais i wahanol wledydd a gweld bod llawer o'r byd yn cael ei ddatblygu. Mae gennym agwedd mai'r UDA yw'r unig un, ond mae cymaint mwy i'w weld. Mae yr un peth â bwyd a Hil. Mae yna lawer o dda. Rwy'n mwynhau siarad â hilwyr a dod i'w hadnabod. Rwy'n ymgysylltu â phobl nad oes gennyf lawer yn gyffredin. Mae dadl barchus yn dda, nid yw casineb. Swydd neis Doug

 3. 3

  Mae llawer o bobl sy'n dilyn sefyllfa Imus yn chwifio baner Lleferydd Rhydd, gan ddweud bod ei danio yn un Americanaidd.

  Rwy'n credu yn rhy aml ein bod yn anghofio bod araith Imus wedi'i gwarchod. Nid yw’n cael tynnu ei goesau, nac yn eistedd mewn cell carchar oherwydd yr hyn a ddywedodd. Dyna'r holl gyfansoddiad yn ei ddarparu.

  Mae gwahaniaeth rhwng lleferydd gwarchodedig a chanlyniadau dweud pethau amhoblogaidd gan ddefnyddio lleferydd gwarchodedig.

  Nid oes rhaid i unrhyw un gyflogi Imus os nad ydyn nhw eisiau gwneud hynny. Nid oes angen i unrhyw un siarad ag ef, gwrando arno, na dim arall. Mae'n talu'r canlyniadau (gweddol neu beidio) am y sylwadau a wnaeth gan ddefnyddio ei araith warchodedig.

 4. 4

  Mor ddelfrydol iawn ohonoch chi Mr Karr. Rwy'n dweud eich bod chi'n cadw at yr hyn rydych chi'n dda yn ei wneud. Dyma'r math o archaisms “Kumbaya” elfennol yr wyf yn anghytuno â hwy, a'r hyn yr wyf yn priodoli llawer o'n materion cymdeithasol arno.

  Llythyr agored at Mr. Karr

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.