Fy Meddyliau ar Newid Algorithm “Panda” Google

panda kungfu

Mae gen i deimladau cymysg ar Google yn gwneud newidiadau sylweddol i'w algorithm. Ar un llaw, rwy'n gwerthfawrogi'r ffaith eu bod yn ceisio gwella ... gan fy mod yn nodweddiadol anfodlon â chanlyniadau chwilio Google. Yn gynharach heddiw roeddwn yn chwilio am rai ystadegau ar flogio ... ac roedd y canlyniadau'n ofnadwy:

chwilio stats blogioOs edrychwch ar y canlyniadau ... ac ewch o dudalen i dudalen, mae'n ymddangos bod Google yn talu llai o sylw i wefannau mwy a mwy o sylw i wefannau llai. Y broblem yw bod y canlyniadau rwy'n edrych amdanynt yn hollol groes. Efallai y bydd rhai yn dadlau na all Google ddeall fy mwriad o bosibl ... ddim yn wir. Mae gan Google werth blwyddyn o hanes ar fy mhatrymau chwilio. Byddai'r hanes hwnnw'n darparu mewnbwn i'r pynciau y mae gen i ddiddordeb mewn eu dilyn.

Mae'r diweddariad diweddar gan Google, a elwir hefyd yn Panda diweddariad (a enwyd ar ôl datblygwr), i fod i wella ansawdd. Y broblem, fel y disgrifiwyd gan lawer o bobl SEO, oedd eu bod yn cael amser caled yn cystadlu â hi ffermydd cynnwys. A bod yn onest, ni welais lawer o gwynion gan ddefnyddwyr mewn gwirionedd ... ond roedd yn ymddangos bod Google wedi ogofa o dan bwysau'r diwydiant.

Pe bai gwefannau cynnwys bach yn wirioneddol methu â chystadlu â gwefannau mawr, deallaf yn llwyr. Dylid cywiro unrhyw beth sy'n rhwystro democrateiddio'r we. Nid wyf yn credu bod Google wedi datrys y broblem mewn gwirionedd, serch hynny. Mae'n ymddangos i mi eu bod newydd wneud shifft ochrol ... gan blygio un twll tra dechreuodd mwy o ollyngiadau. Fe wnaeth y newid algorithm wella nam mawr - roedd yn ymddangos bod safleoedd mawr â llawer iawn o dudalennau uchel yn cael eu rhestru'n haws ar dudalennau newydd.

Y rhifyn nesaf, wrth gwrs, bellach yw safleoedd mawr sydd â nifer fawr o dudalennau graddio mewn gwirionedd ... ond mae canran fach o dudalennau crappy, bellach wedi gostwng yn gyffredinol. Dychmygwch fuddsoddi mewn safle ac adeiladu miloedd o dudalennau o gynnwys gwych, dim ond i ddarganfod bod safle eich gwefan wedi gostwng dros nos oherwydd bod gennych chi rai tudalennau sy'n dioddef hefyd. Mae'r gostyngiad o ganlyniad eisoes yn costio'n ddrud i rai cwmnïau.

Mae gan y blog hwn dros 2,500 o bostiadau blog. Siawns nad yw pob un ohonynt yn ddeunydd dosbarth “A”. Wedi'i ganiatáu, nid yw maint y blog hwn yn cymharu â llawer o ffermydd cynnwys sydd â channoedd o filoedd neu filiynau o dudalennau. Fodd bynnag, dwi'n dal ffermio… Ceisio adeiladu rheng ar gyfer amrywiaeth o bynciau sy'n berthnasol i chwilio, cymdeithasol, symudol ac ymdrechion marchnata eraill. Dwi ddim yn siŵr faint o gynnwys y mae'n rhaid i mi ei greu cyn i mi gael fy ystyried yn fferm gynnwys ... a chael fy nghosbi yn unol â hynny ... ond dwi ddim yn rhy hapus yn ei gylch.

Nid oedd yr hen gyfrinachau i SEO mor gyfrinachol. Ysgrifennu cynnwys perthnasol, defnyddio geiriau allweddol yn effeithiol, strwythuro'ch tudalennau'n iawn, dylunio'ch gwefan i drosoli'r cynnwys hwnnw ... a hyrwyddo'r darn ohono. Byddai defnyddio a gosod allweddair yn effeithiol yn eich sicrhau yn y canlyniadau cywir ... a byddai hyrwyddo'r cynnwys hwnnw oddi ar y safle yn golygu eich bod yn cael eich graddio'n well. Nid yw'r gyfrinach newydd yn hysbys mewn gwirionedd. Mae'r rhai ohonom yn y diwydiant yn dal i sgrialu i ddeall yn union beth sydd angen ei wneud. Mae Google yn hush-hush arno hefyd, felly rydyn ni ar ein pennau ein hunain.

Dywedwch y gwir, rwy'n siomedig y byddai Google yn meddwl ei bod yn syniad da effeithio ar 12% o'r holl ganlyniadau chwilio dros nos. Mae yna dioddefwyr yn y llanast hwn - rhai ohonynt yn ymgynghorwyr gweithgar sy'n edrych am eu cleientiaid i roi'r cyngor gorau posibl iddynt. Mae Google hyd yn oed wedi gorfod backpedal ac retweak y newidiadau.

Lansiodd Google y diwydiant SEO yn ymosodol a hyd yn oed hyrwyddo optimeiddio i geisio gwella ansawdd eu canlyniadau. Wnaethon ni ddim gêm, fel Mae CNN yn awgrymu… Gwnaethom i gyd astudio, ymateb a gweithredu ar y cyngor a ddarparwyd. Buom yn gweithio'n galed i weithredu'r argymhellion y mae Google gofyn ni i. Fe wnaethon ni dalu am y digwyddiadau y mae pobl yn eu hoffi a mynychu Matt Cutts parhau i hyrwyddo. Buom yn gweithio gyda chleientiaid mawr a'u helpu i drosoli eu cynnwys yn llawn ... dim ond nawr i gael y carped wedi'i dynnu oddi tanom. Mae Google yn pwyntio at wefannau fel Wikipedia fel ansawdd gwefannau… ond mae wedi cosbi gwefannau lle mae'r cynnwys yn cael ei brynu mewn gwirionedd a phobl yn cael eu cyflogi i ysgrifennu. Ewch ffigur.

google wnaeth angen newid. Fodd bynnag, roedd natur syfrdanol y newid a diffyg unrhyw rybudd ar ran Google yn ddiangen. Pam na allai Google ddim ond rhybuddio cyhoeddwyr mawr fod algorithm a oedd yn mynd i gael ei weithredu mewn 30 diwrnod a oedd yn gwobrwyo cyhoeddwyr mawr am ddatblygu eu tudalennau yn fwy manwl ac o ansawdd? Beth am gael rhagolwg o'r newid gan ddefnyddio amgylchedd chwilio neu flwch tywod arbennig? O leiaf cwmnïau gallai fod wedi paratoi ar gyfer cwymp mawr mewn traffig, arallgyfeirio eu hymdrechion marchnata ar-lein yn fwy, a gwneud rhai gwelliannau (mawr eu hangen).

Un enghraifft benodol yw cleient rydw i'n gweithio gyda nhw. Roeddem eisoes yn adeiladu gwell integreiddiadau e-bost, symudol a chymdeithasol - a dolen adborth lle gallai darllenwyr nodi ansawdd y cynnwys yr oeddent yn ei ddarllen fel y gellid ei wella. Pe byddem wedi gwybod y byddai diweddariad algorithm yn mynd i ostwng 40% o draffig y wefan, byddem wedi gweithio'n galed i gael y strategaethau hynny yn fyw yn hytrach na pharhau i wneud hynny. tweak y safle. Nawr rydyn ni'n cael trafferth dal i fyny.

4 Sylwadau

 1. 1

  Ni chafodd unrhyw un o fy safleoedd eu niweidio yn niweddariad y Ffermwr. Dim un o fy nghleientiaid chwaith. Rwy'n credu bod hyn oherwydd bod ansawdd y cynnwys yn bwysig, ond mae ansawdd ac awdurdod dolenni i'r cynnwys hwnnw'n dal i reoleiddio'r diwrnod. Mae hefyd yn bwysicach nag erioed sut i ddau gysylltu'n uniongyrchol.
  Dangoswch safle i mi a gafodd ei daro i lawr, a byddaf yn dangos tyllau i chi yn y proffil cyswllt o'i gymharu ag eraill yn y gilfach a enillodd. Mae'n digwydd fel hyn gyda phob diweddariad, ni waeth pa enw a roddir iddo. Nid oedd safleoedd “mawr” o reidrwydd ar eu colled… dim ond safleoedd awdurdod nad oeddent yn gwella eu safle. Mae safleoedd “mawr” yn cael eu sgrapio llawer hefyd, ac nid yw hynny'n helpu.
  Yn ogystal, credaf fod dangosyddion algo o gynnwys o ansawdd wedi cael eu dyrchafu ac yn chwilio am lawer mwy na geiriau “da a gwreiddiol” yn unig. Mae yna sawl ffactor gan gynnwys iaith dderbyniol y gilfach, ystyriaethau AP Stylebook, y platfform (blog neu statig er enghraifft) a sgôr darllenadwyedd.

  Roedd y safleoedd proffil uchel a gafodd eu slapio (ezinearticles, mahalo) wedi dioddef cosb â llaw. Fe'u gwnaed yn enghreifftiau o bwrpas i droi'r wefr. Adolygwyd y rhain gan bobl ac mae bodau dynol yn rhagfarnllyd ... dyna pam y cafodd rhai o'r gwefannau “da” fel Cult of Mac eu hoelio hefyd ... Rwy'n credu bod pobl Mac yn drahaus ac yn haughty a byddwn i'n slapio safle am Mac hefyd. LOL j / k

 2. 2
 3. 3
 4. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.