Pam ddylai Walmart fechnïaeth ar Gymdeithasol Hyperleol

MyLocalWalmart

Mae Recommend.ly wedi cwblhau dadansoddiad o strategaeth a fethwyd gan Walmart i ddatblygu tudalennau Facebook lleol ar gyfer pob un o'i 3500 o leoliadau. Dyma'r casgliad a wnaeth Recommend.ly:

Mae'n ymddangos bod gan Walmart strategaeth gynnwys sy'n cynnwys polisi postio ar waith. Fodd bynnag, nid yw'n amlwg bod ganddynt dargedau ar lefel siop ar gyfer caffael neu ymgysylltu â chefnogwyr. O leiaf, dim un sy'n ymddangos yn gweithio eto. Un arsylwad penodol yw'r defnydd o strategaeth cynnwys wedi'i ganoli. Mae'n debyg bod hyn yn groes i'r athroniaeth o leoleiddio Facebook i gefnogwyr. Er mwyn lleoli'r profiad yn llwyr, mae'n rhaid lleoleiddio rheolaeth Tudalen hyd yn oed i raddau helaeth.

Argymell.ly Infograffig1

Mae Recommend.ly yn mynd ymlaen i ddarparu pedwar cam i droi o gwmpas yr ymdrech ond mae gen i ofn eu bod nhw'n anghywir. Nid yw Walmart yn mynd i droi'r strategaeth hon o gwmpas - hyd yn oed os ydyn nhw'n defnyddio tunnell o ymdrech. Ni fyddai fy nghyngor erioed wedi bod i ddechrau'r ymdrech yn y lle cyntaf.

Pam ddylai Walmart fechnïaeth ar strategaeth gymdeithasol hyperleol?

  • Mae dim gwahaniaethu rhanbarthol rhwng Walmarts. Yr un bylchau glas, yr un cynlluniau a'r un offrymau. Nodau brandio a safle Walmart yw gwneud pob Walmart yn wahanol i'w gilydd ... pam fyddai gennych chi strategaeth gymdeithasol sy'n gwneud y gwrthwyneb?
  • Mewn unrhyw ranbarth boblog benodol, mae dau i dri Walmarts o fewn pellter gyrru. Nid yw pobl yn meddwl iddyn nhw eu hunain, “Bod Walmart yw fy hoff un”. Maen nhw, yn lle, yn gyrru i'r lleoliad mwyaf cyfleus. Mae hyn yn gysylltiedig â'r gwahaniaethu rhanbarthol hefyd. Efallai y bydd gan ranbarth boblog ddigon o ymwelwyr ar Facebook i gefnogi tudalennau, ond nid oes ganddynt deyrngarwch i leoliad penodol. Nid oes gan ranbarthau gwledig ddigon o ymwelwyr ar Facebook i gefnogi lleoliadau annibynnol.
  • Unig wahaniaeth brand a gwerth Walmart i'r defnyddiwr yw pris ... dim byd arall. Pan fyddwch chi'n gwneud eich pris gwahaniaethu allweddol, nid oes unrhyw un dewis eich brand oherwydd eu bod yn eich caru chi. Efallai eu bod yn caru prisiau isel ... ond gellir dod o hyd i'r prisiau hynny yn unrhyw le. Nid yw cefnogwyr Walmart yn gefnogwyr o gwbl, maen nhw'n gefnogwyr am brisiau isel.

Hynny yw, nid yw'r strategaeth yn Facebook yn cyfateb i'w strategaeth allfeydd manwerthu ac ni all wneud hynny. Mae'r ddau mewn gwirionedd yn gwrthdaro â'i gilydd.

Fy argymhelliad fyddai ewch yn rhanbarthol. Mae yna cefnogwyr allan fan yna. Rwy'n adnabod teulu sy'n gwneud y daith i Wallyworld bob wythnos ac nid yw'n ddim llai na dathliad. Ond prin yw'r bobl hynny (yn amlwg). Yn hytrach na mynd yn hyperleol, byddwn wedi dewis dull DMA (ardal farchnad ddynodedig) ac wedi cael rheolwyr o bob un o'r Walmarts yn cystadlu ar yr un dudalen i gael sylw.

Byddai dull DMA wedi caniatáu dosbarthu hysbysebion, cynigion a chwponau yn hawdd ac yn ganolog, yn ogystal â chynnig yr opsiwn i gefnogwyr Walmart ddod yn gefnogwr rhanbarthol ac ymweld ag unrhyw siop yr oeddent am ei chael yn hytrach yn gorfod dewis un neu fwy o fewn Facebook. Rwy'n dal i feddwl y byddai'n frwydr i fyny i Walmart ennill cefnogwyr ar dudalen Facebook ranbarthol, ond ni fyddai mor amhosibl â gweithio gyda thudalen siop leol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.