Fy Maniffesto Hapusrwydd

Roedd gan Hugh MacLeod yn GapingVoid.com swydd wych heddiw yn gofyn i bobl am eu 'maniffestos'. Fe wnaeth Diolchgarwch fy ysbrydoli i ysgrifennu fy un i ar hapusrwydd. Dyma beth ysgrifennais i a beth bostiodd Hugh (gyda chwpl o olygiadau gramadegol a llun hyfryd Hugh!):

Thumb 1144466110

Mae ein diwylliant yn llawn dop o negeseuon sy'n ein harwain i lawr llwybr hunan-ddinistr. Mae hapusrwydd yn cyfateb i bethau nad oes gennym ni ... ceir, arian, abs 6 pecyn, gwobrau, ffyrdd o fyw, neu hyd yn oed soda yn unig. Mae gwybodaeth yn cyfateb i gyfoeth, er ei fod wedi'i gronni neu ei etifeddu. Dyma glefyd ein diwylliant, gan ein sicrhau nad ydym byth yn ddigon craff, byth yn ddigon cyfoethog, byth yn cael digon.

Mae'r cyfryngau yn ein diddanu â straeon am gyfoeth, rhyw, trosedd a phwer - popeth sy'n gallu ein brifo ni neu eraill pan gymerir gormod ohonynt. Mae ein llywodraeth hyd yn oed yn cymryd rhan yn y camddireinio, gan ein pryfocio â loterïau. Mae pob neges farchnata a phob hysbyseb yr un peth, “Byddwch chi'n hapus pryd”.

Nid ydym yn hapus gyda'n priod, felly rydym wedi ysgaru. Nid ydym yn hapus â'n cartrefi, felly rydym yn adleoli ein teuluoedd ac yn prynu mwy nes na allwn eu fforddio. Rydyn ni'n siopa nes bod ein credyd wedi cael ei ddefnyddio ac rydyn ni'n mynd yn fethdalwr. Nid ydym yn hapus â'n swyddi, felly rydym yn ymuno mewn gwleidyddiaeth niweidiol i geisio cyflymu ein hyrwyddiadau. Nid ydym yn hapus gyda'n gweithwyr felly rydym yn llogi rhai newydd. Nid ydym yn hapus gyda'n helw, felly rydyn ni'n gadael i weithwyr ffyddlon fynd.

Rydym yn ddiwylliant o unigolion y dywedir wrthynt mai hording yw'r llwybr gorau i hapusrwydd. Mae'r glaswellt bob amser yn wyrddach - y gariad nesaf, y cartref nesaf, y ddinas nesaf, y swydd nesaf, y ddiod nesaf, yr etholiad nesaf, y nesaf, nesaf, nesaf ... Dydyn ni byth yn cael ein dysgu i fod yn hapus gyda'r hyn sydd gyda ni nawr. Rhaid inni ei gael, a'i gael nawr. Dyna pryd y byddwn ni'n hapus.

Gan ei bod yn bosibl i'r ychydig rai a ddewiswyd gael y cyfan yn unig, mae'r bar bob amser yn uwch nag y gallwn ei gyrraedd. Ni allwn fyth sicrhau hapusrwydd fel y'i diffinnir gan ein diwylliant. Sut ydyn ni'n ymdopi? Rydym yn meddyginiaethu. Mae cyffuriau anghyfreithlon, alcohol, meddyginiaethau presgripsiwn, tybaco i gyd yn angenrheidiol ac yn boblogaidd gan eu bod yn cymryd mantais ein bywydau heb eu cyflawni.

Mewn gwirionedd, rydyn ni ar ben y byd. Ni yw'r arweinwyr gyda phob elfen o lwyddiant y mae diwylliant yn cael ei fesur yn ei erbyn. Mae gennym y byddinoedd mwyaf nerthol, yr adnoddau naturiol mwyaf gwych, yr economi fwyaf, a'r bobl fwyaf anhygoel.

Ac eto, nid ydym yn hapus.

Peidiwch â dibynnu ar unrhyw un neu unrhyw beth y tu allan i'ch hunan i yrru'ch hapusrwydd. Nid mater i neb ond chi. Pan ydych chi'n berchen ar eich hapusrwydd ni all unrhyw un ei ddwyn, ni all unrhyw un ei brynu, ac nid oes rhaid i chi edrych yn rhywle arall i ddod o hyd iddo. Ond gallwch chi roi rhywfaint i ffwrdd unrhyw bryd yr hoffech chi!

Bendith Duw chi a'ch un chi'r Diolchgarwch gwych hwn! Mae Diolchgarwch yn 1 diwrnod allan o flwyddyn. Efallai y dylem gael “Hunan-roi” a gwrthdroi ein calendr. Gadewch inni dreulio gweddill y flwyddyn yn hapus gyda'r hyn sydd gennym ac un diwrnod yn difetha ein hunain â'r hyn nad oes gennym ni. Gadewch inni fod yn hapus gyda'n teulu, ein plant, ein cartref, ein swydd, ein gwlad a'n bywydau.

Byddwch chi'n hapus ... pan fyddwch chi'n dod o hyd i hapusrwydd ynoch chi'ch hun.

4 Sylwadau

  1. 1

    “Gellir cynnau miloedd o ganhwyllau o gannwyll sengl, ac ni fydd bywyd y gannwyll yn cael ei fyrhau. Nid yw hapusrwydd byth yn lleihau trwy gael ei rannu.â ???

    -Buddha

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.