Fy Freakonomics - Arbedwch eich Cyllideb gyda Chyflogau Gwell

freakonomics

Newydd gwblhau darllen ydw i Freakonomics. Mae wedi bod yn amser ers i mi ddim rhoi llyfr busnes i lawr. Prynais y llyfr hwn nos Sadwrn a dechreuais ei ddarllen ddydd Sul. Fe wnes i ei orffen ychydig funudau yn ôl. Rwy'n cyfaddef iddo gymryd rhai o'm boreau hyd yn oed, gan fy ngwneud yn hwyr i'r gwaith. Wrth wraidd y llyfr hwn mae'r persbectif unigryw hynny Steven D. Levitt yn cymryd pan fydd yn dadansoddi sefyllfaoedd.

Yr hyn sydd gen i ddiffyg deallusrwydd, sillafu a gramadeg - rydw i'n hynod ddygn wrth geisio edrych ar broblem o bob persbectif cyn argymell datrysiad. Mwy o weithiau na pheidio, mae rhywun arall mewn gwirionedd yn datod yr ateb cywir wrth i mi fentro am fwy a mwy o wybodaeth. O oedran ifanc, dysgodd fy nhad i mi ei bod yn hwyl edrych ar bopeth fel pos yn lle gwaith. Ar fai weithiau, dyma sut rydw i'n mynd at fy ngwaith fel Rheolwr Cynnyrch Meddalwedd. Ymddengys mai 'Doethineb Confensiynol' yw doethineb fewnol ein cwmni. Ar y cyfan, mae pobl yn 'meddwl' eu bod yn gwybod beth mae'r cleientiaid ei eisiau ac yn ceisio datblygu'r datrysiad cywir. Mae'r tîm rydyn ni wedi'i roi ar waith nawr yn cwestiynu'r dull hwnnw ac yn ymosod ar y materion mewn gwirionedd trwy siarad â'r holl randdeiliaid, o werthiannau i gefnogaeth, o gleientiaid i'n hystafell fwrdd. Mae'r dull hwn yn ein harwain at atebion sy'n fantais gystadleuol ac cwrdd â newyn ein cleientiaid am nodweddion. Mae pob diwrnod yn broblem ac yn gweithio tuag at ddatrysiad. Mae'n waith gwych!

Digwyddodd fy 'Freakonomics' personol mwyaf pan oeddwn i'n gweithio i bapur newydd yn ôl i'r Dwyrain. Nid wyf yn cyfateb beth bynnag â rhywun mor wych â Mr. Levitt; fodd bynnag, gwnaethom ddadansoddiad tebyg a lluniwyd ateb a oedd yn rhwystro doethineb gonfensiynol y cwmni. Ar y pryd, roedd gennym dros 300 o bobl ran-amser heb fudd-daliadau a'r mwyafrif ar isafswm cyflog neu ychydig yn uwch. Roedd ein trosiant yn erchyll. Roedd yn rhaid i bob gweithiwr gael ei hyfforddi gan weithiwr arall a chymerodd ychydig wythnosau i gyrraedd lefel gynhyrchiol. Fe wnaethon ni sgwrio dros ddata a nodi (dim syndod) bod cydberthynas hirhoedledd i'w dalu. Yr her oedd dod o hyd i'r 'man melys' ... talu cyflog teg i bobl lle roeddent yn teimlo eu bod yn cael eu parchu, wrth sicrhau nad oedd cyllidebau'n cael eu chwythu.

Trwy lawer o ddadansoddiad, gwnaethom nodi pe byddem yn gwario $ 100k y gallem adennill $ 200k mewn costau cyflog ychwanegol ar gyfer goramser, trosiant, hyfforddiant, ac ati. Felly ... gallem wario $ 100k ac arbed $ 100k arall ... a gwneud criw cyfan o Folks hapus! Fe wnaethon ni ddylunio system haenog o godiadau cyflog a gododd ein cyflog cychwynnol yn ogystal â digolledu pob gweithiwr yn yr adran. Roedd llond llaw o weithwyr wedi cynyddu eu hystod ac heb dderbyn mwy - ond roeddem yn teimlo eu bod yn cael eu talu'n deg.

Roedd y canlyniadau yn llawer mwy nag yr oeddem wedi'i ragweld. Rydym yn dirwyn i ben gan arbed oddeutu $ 250k erbyn diwedd y flwyddyn. Y gwir oedd bod y buddsoddiad mewn cyflogau wedi cael effaith domino nad oeddem wedi'i ragweld. Aeth goramser i lawr oherwydd cynnydd mewn cynhyrchiant, gwnaethom arbed tunnell o gostau ac amser gweinyddol oherwydd bod rheolwyr yn treulio llai o amser yn llogi a hyfforddi a mwy o amser yn rheoli, a chynyddodd moesol cyffredinol y gweithlu yn sylweddol. Parhaodd y cynhyrchiant i gynyddu tra gostyngwyd ein costau dynol. Y tu allan i'n tîm, roedd pawb yn crafu eu pennau.

Roedd yn un o fy llwyddiannau balchaf oherwydd roeddwn i'n gallu helpu'r cwmni a'r gweithwyr. Roedd rhai o'r gweithwyr mewn gwirionedd yn twyllo'r tîm rheoli ar ôl i'r newidiadau ddod i rym. Am gyfnod byr, fi oedd Seren Roc y Dadansoddwyr! Rwyf wedi cael ychydig o fuddugoliaethau mawr eraill yn fy ngyrfa, ond ni ddaeth yr un â'r hapusrwydd a wnaeth yr un hon.

O… a siarad am dâl, a ydych chi wedi gwirio fy safle, Cyfrifiannell Payraise? Hwn oedd fy hwyl javascript cyntaf mewn gwirionedd ... lawer o leuadau yn ôl.

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Mae'n anhygoel sut y gall rhywun gymryd llyfr hynod ddefnyddiol a chraff ac eto ei gymhwyso i'w fywyd eu hunain mewn modd crwydrol
  yn fy atgoffa o gwrs intro-economeg a gymerais un haf
  Roedd un fenyw ganol oed a gymerodd y cwrs i greu argraff ar ei deallusrwydd honedig ei hun
  Waeth beth oedd y pwnc, roedd yn rhaid iddi i gyd gysylltu'r pwnc â'i bywyd a pha mor dda yr oedd hi a'i theulu yn ei wneud yn eu bywydau ariannol a materol

  • 3

   Helo Bill,

   Persbectif diddorol. Nid oeddwn yn ceisio atgyfnerthu fy 'deallusrwydd' gyda llyfr. Mae unrhyw un sy'n fy adnabod yn gwybod fy mod i'n foi rheolaidd. Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n cadw o gwmpas ac yn darllen ychydig mwy o swyddi cyn i chi wneud datganiad mor fyr ei olwg.

   Cenhadaeth y llyfr yw cael pobl i feddwl y tu allan i resymeg gonfensiynol. Roedd fy enghraifft uchod yn syml yn enghraifft i atgyfnerthu meddwl anghonfensiynol. Nid yw'r rhan fwyaf o gwmnïau'n credu y gallwch chi arbed arian trwy dalu mwy i bobl - mae'n eithaf peli ac roedd fy swydd ar y trywydd iawn amdani.

   Rwy'n falch o'r hyn a gyflawnodd fy nhîm pan wnaethom hyn ac roeddwn i eisiau ei rannu gyda fy darllenwyr.

   Ac - ydw - dwi'n cyfaddef i grwydro.
   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.