Fy Rhestr Wirio Blogio ...

Ffotograffau adneuo 20218971 m 2015

Yr wythnos diwethaf cefais goffi gyda Brandon McGee, VP gyda banc Huntington sy'n arbenigo mewn Bancio symudol. Mae gan blog Brandon safle peiriant chwilio gwych - diolch i'w gynnwys dwys yn ogystal â'r gilfach dynn y mae'n blogio amdani.

Fe wnaethon ni sgwrsio am ei flog a hyd yn oed siarad yn symudol am ychydig, mae wedi rhoi mewnwelediad cŵl i mi o ble mae'r diwydiant yn mynd ac mae'n eithaf cyffrous. Dyma grynodeb o'n sgwrs - roeddwn i eisiau ei rannu gyda phawb.

 • Cilfach, arbenigol, arbenigol... micro, micro, micro. Rwy'n genfigennus o ddewis Brandon wrth flogio. Roeddwn i erioed er y byddai bwrw rhwyd ​​lydan yn cael mwy o bysgod i mi; ond mae'r gwir yn hollol i'r gwrthwyneb. Oherwydd nad oes gen i gilfach dynn iawn, rydw i'n cystadlu â llawer o wefannau eraill. Nid oes rhaid i Brandon gystadlu (eto). I'r rhai ohonoch sy'n meddwl am flogio, mae yna lawer o sŵn allan yma felly ceisiwch ddod o hyd i'ch amledd eich hun!
 • Dewis yr enw parth. Ar hyn o bryd mae Brandon yn cael ei gynnal gyda Blogger. Dyma lle mae'r 'eto' yn cael ei ystyried yn fy mhwynt blaenorol. Os bydd rhywun yn penderfynu blogio am fancio symudol a'u bod yn twyllo enw parth gwych, gallai Brandon gael ei wthio i lawr tudalen canlyniadau'r Peiriant Chwilio wrth i bobl eraill godi enwau parth wedi'u targedu.
 • Wedi'i gynnal yn erbyn cynnal. Roedd dewis Brandon yn Blogger yn un gwych i'w gael ar waith. Mae ganddo ei gilfach ac mae'n blogio yn gyson ar bynciau gwych. Mae'r blog yn bendant yn enillydd ac yn maethu peth sylw iddo. Fodd bynnag, nid wyf yn credu ei fod yn ei faethu cymaint sylw fel y gallai fod pe bai'n ei gynnal ei hun. Bydd cynnal ar blatfform fel WordPress yn caniatáu iddo thema ei gynllun, gwneud rhywfaint o optimeiddio peiriannau chwilio manwl, yn ogystal â 'pherchnogi' y gynulleidfa gan wneud eu ffordd i'w safle (yn lle tynnu sylw Blogger).

Dyma un enghraifft a roddais i Brandon, sut mae ei gynnwys yn cael ei arddangos mewn a SERP. Os edrychwch ar sut mae ei bostiadau a'i ddolenni'n cael eu mynegeio a'u harddangos yn Google, mae yna elfen bwysig ar goll:

SERP Brandon

Sylwch ar yr holl ddisgrifiadau post? Ddim yn gymhellol iawn, ydyn nhw? Gyda WordPress, ategyn fel y All in One Pecyn SEO yn caniatáu ichi addasu'r dyfyniadau sy'n gysylltiedig â'ch dolenni yn Google. Mae hyn yn caniatáu ichi ysgrifennu rhywfaint o gynnwys wedi'i dargedu, sy'n gyfoethog o eiriau allweddol, a chymhellol a fydd yn gyrru mwy o gliciau drwodd i'ch gwefan.

Dyma sut olwg sydd ar fy nghysylltiadau:
Technoleg Marchnata SERP

Nid wyf yn cyhoeddi fy mod yn unrhyw guru o SEO, ond mae'r gallu i addasu'r cynnwys sy'n cael ei arddangos yng nghanlyniad eich Peiriant Chwilio yn un pwysig - y peiriannau chwilio ac i'r bobl sy'n eu defnyddio.

Gan fod e-fasnach a bancio yn rhannu rhai materion cydymffurfio tebyg ac yn ymddangos eu bod yn esblygu i symudol, rwy'n edrych ymlaen at gloddio i mewn i flog Brandon ychydig yn ddyfnach. Mae eisoes wedi fy nghyfeirio at rai adnoddau diwydiant symudol gwych.

9 Sylwadau

 1. 1

  Er fy mod yn cytuno mai arbenigol yw'r ffordd i fynd, o safbwynt cychwyn blog rwy'n credu ei fod ychydig yn beryglus.

  Byddwn yn fwy tueddol o fwrw fy rhwyd ​​ychydig yn llydan ac yna ei gulhau wrth i'm blog fynd yn ei flaen ... cerfio fy arbenigol. Fel llwybr mwy diogel i lwyddiant.

  • 2

   Helo Kelly,

   Pe bawn i'n gallu gwneud y cyfan, byddai gen i 4 i 6 blog - un gyda phob maes pwnc. Rwy'n credu bod pobl yn siopa am borthiant y ffordd maen nhw'n siopa am gynnyrch ... nid ydyn nhw'n cydio yn y bag cymysg, maen nhw'n cydio yn y bag maen nhw ei eisiau. 🙂

   Byddai hyn yn caniatáu imi ganolbwyntio fy nghynnwys yn ogystal â chroes-hyrwyddo'r gwefannau. Y broblem gyda mynd gyda rhwyd ​​eang yw eich bod chi wir yn gweithio yn erbyn yr holl gilfachau sydd eisoes ar gael. Nid wyf yn credu eich bod yn rhoi cyfle teg i'ch cynnwys.

   Doug

 2. 3

  Ie, mewn gwirionedd rwy'n gweld eich safbwynt. Ac er y bydd yn fwy na thebyg yn anoddach adeiladu ymlaen llaw, bydd yn darparu gwell tâl yn y tymor hir. (Fel unrhyw beth mewn gwirionedd)

 3. 4

  Douglass,

  Diolch am y nodyn atgoffa am y Pecyn SEO Pawb yn Un - mae'n debyg fy mod i'n ysgrifennu'r copi yn yr Adran Deitl oddi ar y post o dan y Tagiau?

  Pob dymuniad da o Loegr!

  Jon Moss

 4. 6
 5. 8

  Byddwn i wrth fy modd yn cymryd credyd, ond ategyn Bar Ochr yw fy ategyn Seesmig i ddangos eich fideos diwethaf. Rwy'n cytuno - mae pwy ysgrifennodd yr ategyn sylwadau Seesmig erioed yn athrylith!

  Helo Ray!

  Doug

 6. 9

  Erthygl wych, gryno.

  Rwy'n gymharol newydd i flogio a newydd newid i thema WordPress hunangynhaliol o'r enw Suffusion sydd â POB UN YN UN wedi'i ymgorffori ynddo. Gwych.

  Diolch hefyd am y swyddi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.