MVRK: Lansiad y Digwyddiad Rhithiol 3D

Profiad Rhithwir Vx360

Yr wythnos diwethaf cefais wahoddiad ar gyfer fy nhaith gyntaf o amgylch cynhadledd rithwir ar-lein lle. I fod yn onest, tra bod amseriad y cloi i lawr yn cael ei chwarae ac roeddwn i'n meddwl y gallai fod yn offeryn braf, roeddwn i'n poeni y gallai fod ychydig yn rhy hefyd geeky ac efallai na fyddant yn denu busnesau prif ffrwd. Roeddwn i'n meddwl y gallai fod yn debycach i chwarae gêm fideo na bod mewn amgylchedd busnes ymgolli mewn gwirionedd.

Fodd bynnag, mewn taith gan y defnyddiwr a'm gwahoddodd, gwnaeth y profiad argraff arnaf ac yn optimistaidd:

 • Hunan-Llywio - Roeddwn i'n gallu cerdded trwy'r gofod, arsylwi fideos neu gyflwyniadau, ac ymgysylltu â phobl yn bersonol.
 • Sgwrs 1: 1 - Roeddwn i'n gallu cychwyn a chyfathrebu â phobl mewn ystafelloedd rhithwir lle'r oedd y sgyrsiau a'r cyflwyniadau yn digwydd rhyngom ni a neb arall.
 • Profiad Trochi - Nid oedd y profiad cyffredinol fel gêm fideo o gwbl, roedd yn ddiymdrech ac yn hawdd ei defnyddio. Roeddwn i'n gallu gweld rhywun nad oedd yn dechnegol frwd yn ei fwynhau.
 • Postio i lawr - gallwn weld yn llwyr i lawr y ffordd lle gallai cwmni gael digwyddiad byw a digwyddiad rhithwir ar yr un pryd â'r dechnoleg hon.

MVRK Vx360

Un chwaraewr yn y farchnad hon yw MVRK, sy'n dod â Vx360 i'r farchnad. Mae'r platfform yn creu amgylcheddau pwrpasol sy'n trawsnewid y we yn debyg i fywyd profiadau rhithwir mae hynny hefyd yn ehangu cyrhaeddiad a dadansoddeg fel erioed o'r blaen.

Gan ddefnyddio Vx360, mae MVRK yn datblygu amgylcheddau brand cwbl arfer sy'n gwneud i'r profiad digidol yn unig deimlo fel lleoliad byd go iawn trwy graffeg a gweadau o ansawdd uchel gydag archwilio 360 gradd a cherddadwyedd yn ddigwyddiad tebyg i fywyd. Mae ymwelwyr a mynychwyr yn symud o amgylch yr amgylchedd rhithwir trwy ddyfeisiau bwrdd gwaith neu symudol, gan brofi gwahanol ystafelloedd, rhyngweithio a mwy. 

Mae platfform Vx360 MVRK yn gyfoethog gyda chyfleoedd torfoli ac ymgysylltu â defnyddwyr trwy ei lyfrgell o nodweddion craidd y gellir eu teilwra'n benodol i anghenion a mentrau penodol gyda:

 • Cynnwys rhyngweithiol Video-On-Demand (VOD)
 • Galluoedd llif byw
 • Integreiddio cyfathrebu dwy ffordd
 • Olrhain dadansoddeg estynedig
 • WebXR a chymwysiadau realiti cymysg eraill

Mae'r cyfleoedd ar gyfer sut y gall brandiau ac amrywiol ddiwydiannau gymhwyso'r profiad trochi newydd hwn yn ddiderfyn. Ymestyn y tu hwnt i gynadleddau i fathau eraill o frand ac IP, megis:

 • Ewch ag adloniant i'r lefel nesaf - Gall brandiau mewn diwydiannau fel gwasanaethau ffrydio, ffilm a chyhoeddi ddyrchafu sut mae pobl yn profi cymeriadau a phlotio llinellau trwy fynd â chefnogwyr yn ddyfnach i'w hoff fydoedd a chaniatáu iddynt ymweld mor aml ag yr hoffent, pan hoffent. Mae actifadu ar gyfer tymhorau neu gynnwys newydd wedi ehangu cyrhaeddiad y tu allan i naidlenni corfforol traddodiadol i'w caniatáu bob ffan i ymgysylltu.
 • Rhowch lansiadau cynnyrch cyrhaeddiad digynsail - Mae ychwanegu cydran we drochi at lansiadau cynnyrch newydd bellach yn golygu mwy na gwefan gyflenwol. Nid yw creadigrwydd ar gyfer gweithrediadau yn gwybod unrhyw ffiniau ag amgylcheddau a grëwyd gan Vx360 ac mae defnyddwyr yn derbyn profiad brand uchel i gyd-fynd â'r cynnig diriaethol.
 • Trawsnewid digwyddiadau a chynadleddau personol - Gyda chyfyngiadau newydd ymrwymiadau personol, gall brandiau drosglwyddo profiadau bwth, arddangos neu ddigwyddiad cymhellol i'r byd digidol lle gall mynychwyr gerdded o amgylch gofod eang o gynnwys premiwm cofiadwy a rhyngweithiol gan amrywiol noddwyr a phartneriaid brand. Gellir paru’r platfform hefyd â digwyddiadau personol i ehangu cyrhaeddiad byd-eang. 

Dyma'r genhedlaeth nesaf o brofiadau brand ystyrlon; safon newydd heb derfynau. Mae'r dechnoleg yn ddatblygiad a gawsom yn y gwaith cyn trosglwyddo annisgwyl a gofynnol ein byd i brofiadau digidol a rhithwir. Mae'n arbennig o berthnasol nawr, a chredwn ei fod yn chwyldroadol i'r modd y mae brandiau'n ffynnu ac yn rhyngweithio oherwydd ei fod yn caniatáu iddynt gynnig mwy - mwy o greadigrwydd, mwy o newydd-deb, mwy o brofiadau. Mae'n creu llawer o bwyntiau cyffwrdd deinamig i ddod â chefnogwyr presennol a darpar gefnogwyr ymhellach i'r brand mewn digwyddiadau rhithwir, cynadleddau, actifadu ac arddangosion. 

Steve Alexander, sylfaenydd a Phrif Swyddog Profiadol MVRK

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweld sut brofiad yw Vx360?

Profiad Vx360

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.