Cynnydd y Marchnatwr Amlddimensiwn

marchnatwr aml

Y prynhawn yma, cefais ymweliad gwych gyda'r Clwb Cyfryngau Newydd yn IU Kokomo. Mae'r clwb yn cynnwys myfyrwyr, rhai newydd a graddio, yn ogystal â'r athrawon sy'n arwain y cyhuddiad. Y drafodaeth oedd y busnes cyfryngau newydd.

Rwy'n cofio pan ddechreuais gyntaf Highbridge, dywedodd cydweithiwr adnabyddus wrthyf am anghofio gweithio ar holl agweddau ymdrechion marchnata cwmni a chanolbwyntio ar un maes. Dadleuais mai hon oedd y broblem gydag asiantaethau ... roedd ganddynt ficro-ffocws ac arbenigedd mewn un maes ffocws - brandio, dylunio, cysylltiadau cyhoeddus, marchnata e-bost - ond nid oedd ganddynt ddigon o ddealltwriaeth o sut roedd eu hymdrechion yn effeithio ar ymdrechion i fyny'r afon ac i lawr yr afon.

Rhai enghreifftiau mewn amrywiol feysydd ffocws:

  • Dylunio graffig - mae dylunwyr gwych yn deall sut i haenu eu ffeiliau i'w gwneud hi'n syml i ddatblygwr gwe sleisio a dis ac graffeg allbwn ar gyfer y gwefannau maen nhw'n eu gweithredu.
  • Fideograffeg - mae fideograffwyr gwych yn deall sut i wneud y gorau o'r tudalennau y maent yn eu cyhoeddi ac yn deall methodolegau hysbysebu i ymestyn a hyrwyddo cyrhaeddiad eu fideos.
  • Marchnata E-bost - mae marchnatwyr e-bost gwych yn cydnabod y cyfle i yrru tanysgrifiadau trwy'r cyfryngau cymdeithasol fel y gallant adeiladu rhestrau gwell a gyrru mwy o werthiannau.
  • Chwilia Beiriant Optimization - mae ymgynghorwyr SEO gwych hefyd yn deall optimeiddio trosi ac arferion gorau marchnata cynnwys i sicrhau bod y safle yn arwain at y traffig yn trosi mewn gwirionedd.

Marchnata fel Gweithgynhyrchu

Fel y gwyddoch, mae gweithgynhyrchu wedi symud ar y môr i genhedloedd sy'n datblygu. Mae adeiladu rhan fach, ailadrodd y rhan, ac adeiladu'r isadeiledd i allbwn miliynau o rannau yn syml mewn cenhedloedd sy'n datblygu. Tra bod gweithgynhyrchu rhannol wedi symud ar y môr, mae Gogledd America yn dal i adeiladu ffatrïoedd cydosod ac yn dal i yrru arloesedd mewn gweithgynhyrchu. O ganlyniad, mae gan y crewyr, y dylunwyr a'r peirianwyr swyddi o hyd ... ond nid oes gan y gwneuthurwyr.

Marchnata sydd nesaf. Rydym yn gweithio gyda sawl cwmni alltraeth sy'n gwneud ymchwil, cynnwys, dylunio a datblygu. Mae ansawdd y gwaith yr un mor dda â'r hyn y gallwn ei gynhyrchu'n lleol, dim ond eu bod yn ei wneud yn fwy effeithlon. Ni allwn gystadlu o bosibl. O ganlyniad, yr ateb yw trosoli offer cydweithredu ac ymestyn ein hadnoddau ar y môr.

Mae ein tîm marchnata yn cyfarwyddo, creu, a gweithredu'r strategaeth gyffredinol. Mae'n onest lle rydyn ni'n cael ein defnyddio orau. Mae ein hadnoddau alltraeth yn gwneud gwaith anhygoel, gan ehangu ein hadnoddau a'n helpu i raddfa ein cwmni heb gynyddu costau'n sylweddol. Nid yw heb ei lympiau, ond mae wedi bod yn llwyddiannus ac rydym yn parhau i dyfu a chael adborth cadarnhaol gan gleientiaid.

Dyna rybudd i farchnatwyr allan yna. Os penderfynwch eich bod am arbenigo yn hytrach na deall sut mae'ch arbenigedd yn ffitio i becyn cyffredinol, rydych chi mor ddisodli ag unrhyw goc arall yn y llinell gynhyrchu. Os ydych chi'n anghytuno, rydych chi'n twyllo'ch hun. Yn bersonol, dwi'n gwybod bod yna ddylunwyr llawer gwell na fi, gwell datblygwyr na fi, ac ysgrifenwyr na fi ... ond lle dwi'n cystadlu yw sut i roi'r dyluniadau, y datblygiad a'r cynnwys at ei gilydd i yrru canlyniadau. Fy angerdd, creadigrwydd a phrofiad ar draws y sbectrwm fu fy mantais gystadleuol.

Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach ac mae asiantaeth y cydweithiwr hwnnw wedi ymestyn ei dîm y tu hwnt i'w cymhwysedd craidd ac i ymdrechion i fyny'r afon ac i lawr yr afon. Mae ganddo gwmni gwych a bydd yr addasiad hwnnw'n parhau i yrru ei lwyddiant yn ei faes.

Os ydych chi'n farchnatwr yn sownd mewn swydd lle nad ydych chi'n dysgu ar draws y sbectrwm o strategaethau marchnata, technolegau a darganfyddiadau ... gwnewch ffafr â chi'ch hun a dechreuwch ddysgu'ch hun, arbrofi a gweithredu lle bynnag y gallwch. Dewch yn anhepgor trwy ddeall sut i beiriannu a chydosod y strategaeth! Mae galw mawr am farchnatwyr sy'n deall y darlun mawr ar hyn o bryd ... mae'r arbenigwyr yn mynd a dod.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.