Strategaethau E-fasnach Multichannel ar gyfer Tymor Gwyliau sy'n Newid

Cloi Pandemig Tymor Gwyliau E-Fasnach COVID-19

Mae'r syniad o Ddydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber fel diwrnod blitz unwaith ac am byth wedi newid eleni, wrth i fanwerthwyr mawr hysbysebu bargeinion Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber dros fis cyfan mis Tachwedd. O ganlyniad, mae wedi ymwneud yn llai â chramio bargen undydd, undydd i mewn i mewnflwch sydd eisoes yn orlawn, a mwy am adeiladu strategaeth tymor hwy a pherthynas â chwsmeriaid trwy gydol y tymor gwyliau cyfan, gan wynebu'r cyfleoedd e-fasnach cywir yn yr amseroedd cywir gan ddefnyddio targedu sianeli ymgysylltu ar-lein. 

Mae hon hefyd yn flwyddyn unigryw yn y ffordd y mae'r coronafirws yn effeithio ar stocrestr yn gyffredinol. Oherwydd stopiau gweithgynhyrchu ac oedi, bydd prinder llawer mwy na'r teganau galw uchel blynyddol. Felly yn strategol bydd gallu deall diddordebau a themâu cwsmeriaid yn ogystal â chyfathrebu dewisiadau amgen neu ddiweddariadau yn dactegol (trwy anfon hysbysiadau stoc amser real, yn ôl mewn stoc, er enghraifft) yn allweddol i drosi diddordeb prynwr yn bryniannau. 

Mae COVID-19 wedi bod yn gatalydd ar gyfer newid enfawr i siopa ar-lein y tymor gwyliau hwn.

Cafwyd naid YoY o 45% yn Ch2 ar gyfer gwerthiannau ar-lein a dylem ddisgwyl gweld codiadau tebyg yn Ch3 a Q4 gan fod defnyddwyr yn fwy cyfforddus yn prynu ar-lein ac yn cael eu gorfodi oherwydd cyfyngiadau siopau corfforol mewn sawl rhan o'r wlad.  

ffynhonnell: Biwro Cyfrifiad yr Unol Daleithiau

Arweiniodd Amazon Prime Day ym mis Hydref hefyd at ruthr o gystadleuwyr yn cynnig bargeinion cynnar Dydd Gwener Du eleni, gan greu ffenestr brynu hirach y tu hwnt i benwythnos siopa trwm yn unig.  

Bydd mwy na 25% o'r holl werthiannau manwerthu yn digwydd ar-lein erbyn 2024 ac mae Forrester yn rhagweld y bydd cyfanswm y gwerthiannau manwerthu yn gostwng 2.5% eleni. 

ffynhonnell: Forrester

Mae cymryd meddylfryd sy'n cael ei yrru gan ddata yn hanfodol i bob marchnatwr sy'n ceisio torri trwy'r sŵn yn ystod tymhorau prysur. Gyda busnesau bach yn cystadlu â manwerthwyr mawr am sylw a gwerthiant cwsmeriaid, rhaid i siopau ddibynnu ar dechnoleg a phersonoli i feddwl y tu allan i'r blwch diarhebol i sefyll allan o'r dorf. 

Mae Marchnata Multichannel yn hanfodol i Ymgysylltu â Chwsmeriaid

Mae Marchnata Multichannel yn cael presenoldeb cyson i'ch defnyddwyr ar draws sawl sianel, fel y we, symudol, cymdeithasol a negeseuon. Y budd mwyaf yw y gall eich prynwr (defnyddiwr neu ymwelydd) ryngweithio â'ch brand trwy eu dewis o amrywiaeth o sianeli, a gall gael profiad cyson, di-dor gyda'ch brand waeth beth fo'u hoff sianeli. Mae marchnata aml-sianel yn hanfodol yn arferion bwyta cynyddol dameidiog defnyddiwr heddiw, sydd wedi dod i ddisgwyl marchnata wedi'i dargedu wedi'i bersonoli.  

Y busnesau sydd yn y sefyllfa orau yw'r rhai sy'n agored i esblygu i'r amgylchedd cyfnewidiol, yn enwedig eleni o ystyried y pandemig. Bydd y busnesau sy'n cofleidio gwe, symudol a chymdeithasol ac yn manteisio ar amrywiaeth o sianeli negeseuon fel e-bost, gwthio a sms yn sicrhau eu bod yn bresennol ym mhob man y mae darpar brynwr eisiau ymgysylltu â nhw.  

Nid ymgyrch yn unig yw Multichannel, mae'n strategaeth graidd. Y cam cyntaf yw deall ble mae eich defnyddwyr cyfredol yn ymgysylltu, ac yna blaenoriaethu datblygu profiad cyson i bob ymwelydd ar draws pob un o'r sianeli hynny. Dechreuwch gyda gwefan ymatebol, gan dybio ei bod wedi'i diweddaru ar gyfer hygyrchedd ar draws ymwelwyr porwr PC, Symudol a Dabled. Yna ategu'r prif sianeli ymgysylltu â phrofiadau tebyg ar gyrchfannau cyfryngau cymdeithasol a'ch holl sianeli negeseuon. Dylai hyn gynnwys SMS, gwthio ac e-bost, a gweithio i bersonoli yn ôl dewis pob defnyddiwr.  

Fel enghraifft o farchnata aml-sianel sy'n gweithio, gallwn edrych ar WarbyParker: mae ganddyn nhw ddefnyddiwr targed sy'n fwy digidol frwd, maen nhw wedi adeiladu profiad defnyddiwr cydlynol corfforol a digidol. Maent yn defnyddio hysbysiadau gwthio i ymgysylltu â defnyddwyr gweithredol, SMS ar gyfer apwyntiadau ac i ail-gyflogi defnyddwyr sydd wedi optio allan o sianeli eraill, ac yn defnyddio e-bost ar gyfer negeseuon trafodion fel derbynebau. Maent hyd yn oed yn defnyddio post uniongyrchol corfforol i dynnu sylw at arddulliau newydd. Mae pob pwynt cyffwrdd defnyddiwr yn neges gyson o'u cynnig, gyda'r sianel wedi'i theilwra'n ofalus at bwrpas y negeseuon.

Arferion Gorau Marchnata Multichannel

Dyma rai arferion gorau yn cyrraedd eich defnyddwyr yn effeithiol ac yn cynyddu prynwyr gwyliau gan ddefnyddio strategaeth gyfathrebu aml-sianel: 

  • Deall ble mae'ch defnyddwyr yn weithredol a buddsoddi yn y sianeli hynny. Gallwch ddewis y sianel gywir yn unig, gan nad oes rhaid i aml-sianel olygu pob sianel. Dewiswch y rhai sy'n gwneud y mwyaf o synnwyr ar gyfer eich nodau busnes, eich cynnyrch, ac yn bwysicaf oll, eich cwsmer.
  • Sefydlu cysondeb. Addasu popeth ar gyfer y sianel, ond cynnal cysondeb brand a negeseuon ar eu traws i gyd
  • Enillwch eich hawl i farchnata ar bob sianel: Gall optio i mewn ac arwyddo fod yn fflyd a gall defnyddwyr ddirymu'r mynediad caled hwnnw yn gyflym. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn ymlaen â'ch addewid i ddarparu gwerth defnyddiwr go iawn ar bob sianel. Meddyliwch am y rheol cyfryngau cymdeithasol 1: 4: ar gyfer pob 1 hysbysiad hunan-hyrwyddol, gwnewch yn siŵr eich bod wedi anfon 4 neges sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr gyda gwerth cwsmer go iawn. 
  • Segment, segment, segment. Mae swp a chwyth yn rhywbeth o'r gorffennol, ac mae defnyddwyr wedi dod yn gyflym i ddisgwyl negeseuon perthnasol a phersonol ar bob sianel. Rhowch yr opsiwn i ddefnyddwyr ddewis pa gynnwys maen nhw'n ei dderbyn ar ba sianeli. Defnyddiwch eu gweithgaredd ac unrhyw ddata ymddygiadol sydd gennych i bersonoli'ch negeseuon gymaint â phosibl, wrth ddileu negeseuon amherthnasol.
  • Creu Brys gyda Hyrwyddiadau Amser-Sensitif. Er enghraifft, Rhedeg hyrwyddiad “bargen o’r awr” gyffrous, gan greu mwy fyth o frys trwy gynnig gostyngiad ychwanegol ar ben y pris gwerthu safonol, a defnyddiwch hwn fel fforwm i gynyddu’r rhestr cwsmeriaid optio i mewn ar gyfer Push & SMS. Manwerthwr Shopify Plus, Gwelodd InspireUplift gynnydd o 182% mewn refeniw trwy ysgogi hysbysiadau gwthio yn eu strategaeth ymgysylltu â chwsmeriaid.  
  • Gwnewch eich Negeseuon yn Weledol Gyfoethog. Adeiladu rhyngweithiadau byr ond effeithiol yn eich negeseuon. Ddydd Gwener Du, gall hysbysiadau cyfoethog dynnu sylw defnyddwyr at fargeinion sydd ar ddod ychydig ddyddiau cyn y diwrnod mawr. Gallwch hyd yn oed greu cyfrif nes bod Dydd Gwener Du yn cychwyn. Yna, unwaith y bydd y frenzy yn cychwyn, gallwch ddefnyddio negeseuon cyfoethog i atgoffa defnyddwyr faint o amser sydd ar ôl tan ddiwedd Dydd Gwener Du (neu pryd bynnag y bydd eich bargen yn dod i ben yn y pen draw).
  • Paratowch ymlaen llaw gan ddefnyddio Profion A / B. Gall Profi A / B fod yn un o'r arfau mwyaf gwerthfawr yn eich arsenal, gan brofi dwy fersiwn o'ch neges yn erbyn ei gilydd gyda chynulleidfaoedd tebyg, ac arsylwi ar y canlyniad. Defnyddiwch olrhain digwyddiadau i sicrhau pa neges sy'n gyrru'r canlyniad a ddymunir (y tu hwnt i ddim ond clic), ac yna defnyddiwch hwnnw i dyfu'r ymgyrch i'ch cynulleidfa ehangach.  

Nid oes amheuaeth bod hon yn flwyddyn ddieithr i eFasnach, ond trwy addasu a chadw at arferion gorau a'r negeseuon a'r pwyntiau cyffwrdd cywir gyda'ch cwsmeriaid, gall brandiau yrru refeniw yn llwyddiannus i sefyll allan o'r dorf. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.