Newyddion Galaru… mwy o newyddion drwg i Bapurau Newydd

ErthyglPapur Newydd

Pe bai unrhyw un wedi gofyn imi, byddai'n rhaid i mi ddweud wrthyn nhw fy mod i'n dal i fethu gweithio yn y Diwydiant Papur Newydd. Popeth o arogl y gweisg (dechreuais fy ngyrfa ym maes cynhyrchu) yr holl ffordd trwy'r dyddiadau cau prysur a'r adnoddau lleiaf posibl. Mae pobl sy'n gweithio mewn Papurau Newydd yn syml yn bobl arbennig ... mae'n fusnes lle mae corfforaethau'n arteithio ac yn lladd ei ifanc yn araf.

Er gwaethaf dyddiadau cau, colledion cylchrediad, toriadau gweithlu, ad-drefnu, a sicrhau bod eich cwmni'n cael ei werthu oddi tanoch chi, mae'r bobl yn parhau. Mae'r newyddiadurwyr yn gyffrous, yn ddibynadwy, ac yn angerddol am newid bywydau trwy eu geiriau. Credaf fod perchnogaeth papurau newydd lle mae'r gorfforaeth yn byw y tu allan i ranbarth y papur newydd wedi cael un o'r effeithiau gwanychol mwyaf ar y diwydiant. Mae popeth o newyddion â syndiceiddio i golli cludwyr papurau newydd wedi ei wneud yn fusnes amhersonol.

Rhowch gynnig fel y gallent, ni all yr arweinwyr yn y diwydiant ymddangos eu bod yn tynnu dymi humpty yn ôl at ei gilydd eto. Mae'n ddiwydiant sydd, yn fy nhyb i, yn fethiant. Cyflymu eu tranc yw eu gofyniad parhaus am broffidioldeb mwy a mwy - mae hyn yn dwyn y buddsoddiadau a allai helpu papurau newydd oroesi yfory trwy fuddsoddiadau mewn cyfleoedd ar-lein a rhanbarthol.

Mae llawer o fy ffrindiau da yn dal i fod yn y busnes a gallaf weld ei fod yn dechrau gwisgo arnyn nhw. Oriau hir, mwy o layoffs, aberthau o ran ansawdd, a dim gwobrau.

Nid wyf yn siŵr beth ellid ei chwistrellu i'r diwydiant i wneud iddo weithio. Ni fydd y 'pwerau a fydd' yn ildio rheolaeth dros y busnes na'r wleidyddiaeth sydd wedi'i heintio. Y broblem yw y byddant yn cerdded i ffwrdd gydag wy nythu braf pan fydd eu llong yn mynd i lawr. Y bywydau yr effeithir arnynt fwyaf fydd y bobl sy'n colli eu swyddi a ninnau, y dinasyddion sydd angen newyddiadurwyr i gloddio am y gwir.

Os cewch gyfle erioed i logi rhywun sydd â phrofiad Papur Newydd, naill ai TG, Marchnata, Newyddiadurwr, neu hyd yn oed Trydanwr ... byddwn yn eu hargymell yn fawr. Mae Dynion a Merched Papur Newydd yn weithwyr dyfeisgar, anhunanol a chaled na fydd byth yn eich siomi. Mae'n drist gweld y diwydiant yn hunanddinistrio fel hyn.

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.