Pam Dylai Eich Cyfrifiadur Busnes Nesaf Fod yn Mac

airplay afal

Rydw i wedi bod yn fachgen ffan ers i fy ffrind Bill brynu Apple TV i mi. Cyn i chi ei wybod, roedd gen i gartref yn llawn Macs ac mae fy musnes i gyd bellach yn Macs. Yn dod o'r byd PC, bu rhai heriau. Mae cwpl yn enghreifftiau oddi ar ben fy mhen ... dim macros yn Office, dim Microsoft Access. Mae honno'n rhestr eithaf bach, serch hynny. Mae manteision Mac yn troi allan i fod yn llawer mwy na'r anfanteision o fod yn Mac mewn byd PC.

Gyda'r caledwedd a'r meddalwedd ddiweddaraf, mae Apple wedi bod yn gyrru adref rai nodweddion anhygoel sy'n wych i unrhyw fusnes.

Y cyntaf yw AirPlay. Gyda Apple TV am $ 99 ac unrhyw deledu sgrin lydan, mae gan eich swyddfa le i gyflwyno'r hyn sydd ar eich gliniadur yn ddi-dor. Gyda'r fersiwn ddiweddaraf o OSX, mae Mountain Lion yn ychwanegu botwm AirPlay ar y bar dewislen. Cliciwch arno ac arddangosir eich sgrin. Gallwch chi hyd yn oed chwarae fideo a sain!
airplay afal

AirDrop yw'r nesaf ... rhan o Mountain Lion's Rhannu Adeiledig. Ein cleient, Blwch Tinder, daeth heibio i olygu rhai ffeiliau. Yn hytrach nag e-bostio neu ei roi mewn ffolder cwmwl a rennir ... yn syml, caniataodd AirDrop iddo anfon y ffeil yn uniongyrchol at fy Mac. Mae AirDrop yn rhestru'r holl Macs yn eich ardal ac yn caniatáu ichi anfon a derbyn ffeiliau (gyda chaniatâd). Nodwedd anhygoel!
sylwrop afal

Peiriant amser yw'r system wrth gefn hawsaf erioed. Rhowch a Capsiwl Amser ar eich rhwydwaith neu dim ond rhannu gyriant yn rhywle ... ac mae gennych chi leoliad wrth gefn ar gyfer Time Machine sy'n gwneud copi wrth gefn o'ch Mac yn ddiymdrech.
peiriant amser afal

Mae gan Apple offer gwych erioed i'ch helpu chi i fudo o un Mac i'r nesaf, ond Cynorthwyydd Ymfudo yn syml ac yn anhygoel! Yn ddiweddar, prynais MacBook Pro newydd ac roedd angen i mi drosglwyddo fy apiau a ffeiliau iddo. Cychwynnwch gyda'r botwm Opsiwn wedi'i wasgu ac mae dewin syml yn gofyn ichi a ydych chi am adfer o Beiriant Amser, ail-osod Mountain Lion yn ffres, neu gopïo'ch ffeiliau a'ch apiau o Mac arall. O fewn awr roeddwn i ar waith!
cynorthwyydd ymfudo

Cadwch mewn cof nad oes angen gweinyddwr rhwydwaith a chyfluniadau anodd ar unrhyw un o'r nodweddion rhwydwaith hyn. Fel gyda'r mwyafrif o bopeth y mae Apple yn ei gynhyrchu, maen nhw'n gweithio yn unig.

14 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
  • 3

   Mae'n ymddangos bod Excel yn rhedeg yn arafach ar Macs hŷn, ond mae'n tanio ar fy MacBook Pro mwyaf newydd. Yr anfantais yw nad yw VBA a Macros yn rhedeg ar Mac (oni bai eich bod chi'n ei redeg yn Windows ... sy'n bosibl, ond yn trechu'r pwrpas o gael Mac!).

 3. 4

  Mae EXcel yn rhedeg ar Mac ac felly hefyd Rhifau (fersiwn Mac o excel). Y rhifau mwyaf y gallwch eu hallforio a golygu taenlenni Excel a'u cadw mewn fformat excel. Hawdd!

  • 5

   Gwir @ twitter-15194414: disqus, ond yn anffodus nid yw'r fersiwn o Excel ar Mac yn cynnwys VBA (Visual Basic for Applications) na Macros ... mae hynny'n fwlch mawr mewn ymarferoldeb!

  • 6

   Mae gan system weithredu gyfrifiadurol fodern, gymharol boblogaidd raglen daenlen sy'n gydnaws ag Excel. Mae byd syfrdanol yn cynnal carnifal tridiau wrth ddathlu.
   Mewn newyddion eraill, mae'r awyr yn las, mae'r dŵr yn wlyb.
   Roedd gen i daenlen Excel llwyth / golygu / arbed cydnaws ar fy PALM PILOT o'r 90au-spec a PHONE canol-symbolaidd wedi'i seilio ar symbian er mwyn trueni.

 4. 7

  Ehhh ... gadewch i ni ddweud nad ydw i wedi fy argyhoeddi cymaint yma.

  Mae Airdrop yn swnio'n uffernol o lawer fel y nodweddion rhannu ffeiliau sydd wedi'u cynnwys yn Microsoft Windows ers ychydig dros ugain mlynedd bellach, a'n bod ni'n eu defnyddio'n rheolaidd yn ein swyddfa yn Windows XP / 7. Rwy'n cael trafferth ei weld fel USP i'r Mac. A hyd yn oed pe na bai hynny'n bodoli, byddai'n eithaf hawdd gwneud yr un peth naill ai gyda dongl bluetooth $ 10 wedi'i blygio i mewn i borthladd USB ar y bwrdd gwaith, ac mae'r nodweddion BT adeiledig (a dilyffethair) ar unrhyw liniadur PC yn y bôn. (yn sicr, mae'n rhywbeth rydw i wedi defnyddio llawer iawn i anfon ffeiliau i ac o ffôn a oedd â bluetooth ond cysylltedd USB gwael, gyda gliniaduron a byrddau gwaith gyda chyfarpar dongl) ... neu'n haws fyth, sleifio gyda USB is- $ 10 ffon gof neu gerdyn SD.

  Airplay ... Iawn, ddim yn ddrwg, ond mae angen i'r gwesteiwr gael Apple TV wedi'i sefydlu a'i gysylltu o hyd. Mae'n debyg nad yw'n rhy anodd gwneud yn debyg gydag unrhyw hen gyfrifiadur personol / gliniadur sothach wedi'i gysylltu â mewnbwn VGA yr HDTV ynghyd â'r nodwedd Rhannu Penbwrdd o Bell (hefyd wedi'i ymgorffori yn Windows ers o leiaf 2K, os nad 9x) ... ac mewn amgylchedd swyddfa y gallaf ' t gweld bod yna lawer iawn o HDTVs am hynny nad oes naill ai cyfrifiadur busnes hanner gweddus (neu Mac pwrpasol yn wir) wedi'i gysylltu, neu beiriant Windows wedi'i fewnosod (yn achos byrddau arwyddion digidol). Mae yna hefyd ddyfeisiau trawstio arddangos diwifr ar gael ar gyfer cyfrifiaduron personol - mewn gwirionedd, unrhyw ddyfais sy'n gosod signal cydran hi-def VGA, RGB neu YCbCr (ac mewn rhai achosion HDMI / DVI, neu gyfansawdd) waeth beth fo'u math, system weithredu, gyrwyr neu feddalwedd - am ddim llawer mwy o arian. Mae'n debyg y gall setiau teledu clyfar modern wneud rhywbeth tebyg i hynny trwy ether-rwyd (ac felly wifi) hefyd, ond ar y pwynt hwn nid wyf am roi unrhyw arian arno…

  Capsiwl Amser ... Nid wyf am gloddio i mewn iddo yn rhy galed, ond mae bob amser yn swnio'n or-ddweud i mi. Rydw i wedi prynu disgiau caled allanol rhad cyn hynny yn dod gyda meddalwedd auto-wrth gefn tebyg iawn, ac rwy'n betio pe bawn i'n prynu dyfais NAS generig y gallai wneud yr un peth yn union. Gellir gosod fersiynau modern o rwydweithiau o ffenestri i archifo fersiynau blaenorol o ffeiliau ar yriant gweinydd wrth gefn ar gyfer yr eiliadau “wps” hynny yn union yr un peth ag y gallant gyda TC (mewn gwirionedd ... a allwch chi dynnu ffeiliau sengl allan ohono y tro diwethaf Cefais brofiad uniongyrchol y bu'n rhaid i chi rolio'r cyfrifiadur cyfan yn ôl ...) - unwaith eto, rwyf wedi defnyddio'r cyfleuster hwnnw ar fy mheiriant gweithle fy hun ar ôl camgymeriad diofal, ac yn wir roedd yn weddol ddi-dor ... cliciwch ar y ffolder dan sylw, ewch i'r tab “fersiynau blaenorol”, a chael hwb iddo nes dod o hyd i un sy'n cynnwys y ffeil goll ... yna copïwch y ffeil honno i mewn i fersiwn gyfredol y ffolder.

  Cynorthwyydd Ymfudo - Iawn, mae gennych bwynt yno. Hoffwn i hynny ar gyfer fy nghyfrifiaduron fy hun (fel y mae, nid yw'n boen mawr mewn gwirionedd i fachu gyriant allanol, copïo'r swm cymharol fach o ddogfennau a ffeiliau data eraill sy'n byw ar y ddisg fewnol i'r newydd peiriant (neu hyd yn oed dim ond eu gollwng ar bentwr bach o DVDs), yna ail-osod yr ychydig raglenni rwy'n dal i'w defnyddio allan o'r nifer fawr sydd wedi'u gosod i lawr y blynyddoedd ac yna anghofio'n raddol amdanynt). Ond bydd hynny'n llawer mwy perthnasol i ddefnyddiwr cartref neu rywun mewn swyddfa fach a gweddol anhrefnus nag unrhyw fath o fusnes gweddus gyda'i rwydwaith a'i weinyddion ei hun, lle bydd unrhyw sysadmin sy'n werth ei halen yn gweithio gyda delweddau gyrru system weithredu safonol beth bynnag.

  A yw mewn gwirionedd yn fudd bod y rhain yn cael gwared â gweinyddwr rhwydwaith ac unrhyw fath o ddisgyblaeth neu sefydliad systemig ar gyfer eich rhwydwaith swyddfa? Mae anarchiaeth o'r math hwnnw yn tueddu i arwain at sloppiness, diffyg gallu adfer ar ôl trychineb, ansicrwydd a chrefft cymhwysiad, heb gyfrannu unrhyw beth at gynhyrchiant mewn gwirionedd.

  • 8

   Mae Airdrop yn dra gwahanol na rhannu ffolderi / ffeiliau ar gyfrifiadur personol. Nid oes angen rhwydwaith ar gyfer hyn ... dim ond Mac arall o fewn yr ystod ddi-wifr. Mae'n eithaf braf! Ar unrhyw adeg rydw i wedi gwneud rhannu ffeiliau gyda PC, rydw i wedi gorfod cael defnyddiwr i fewngofnodi ar y rhwydwaith corfforaethol ac ychwanegu at eu grŵp cyn i mi allu rhannu unrhyw beth.

  • 9

   eich bod chi'n colli'r marc pwynt. Maent yn syml yn gweithio, nid setups, panel rheoli (ac eithrio'r caniatâd). Roeddwn i'n foi pc am 20 mlynedd ac ar ôl bod yn weinyddwr system yn y gwaith ac yna'n dod adref i fod yn weinyddwr system ar gyfer HW gartref, mi wnes i flino. Gwariodd yr arian ar macs a byth yn edrych yn ôl. Dim mwy o felan, pinc, gwyn na duon. Yn syml, mae Macs yn gweithio gydag unrhyw sgil weinyddol sydd ei hangen. Yn y gwaith cawsom yr opsiwn o archebu Mac neu PC. Ac es i gyda mac, oherwydd rydw i bob amser yn gallu rhedeg ffenestri o fewn VMware. Mae cyfrifiaduron personol yn diflannu oherwydd bod angen i'r jW jsut weithio gyda chael BS mewn CS.

 5. 10

  Wel, mae ffenestri sy'n rhedeg ar Mac yn rhedeg yn gyflymach, yn mygu ac yn gwneud yr hyn rydych chi ei eisiau yn well na PC. Felly gyda hynny mewn golwg a'r hyn y gall Mac ei wneud yn well na PC, beth am gael y ddau fyd ar beiriant gwell. Yn y diwedd fe welwch eich bod yn defnyddio'r gyfran PC lai a llai.

 6. 11

  Nid yw Airplay yn fargen fawr chwaith. Gall fy llechen PC 5 oed ffrydio fy holl ffeiliau canolfan Cyfryngau i'm Chwaraewr Rhwydwaith Sony 4 oed. Yawn.

 7. 13

  Mae hyn yn ymddangos fel 'ffan bachgen' arall hyd at Apple. Ond mae yna ychydig o bethau'n anghywir, er enghraifft, mae Mac yn brin i Macintosh, ond nid oes cyfrifiadur Macintosh mwyach. PC yw “Mac”, yr un caledwedd ydyw mewn achos sgleiniog yn unig, ac mae'n costio 4 gwaith cymaint. Rwy'n credu mai'r gwahaniaeth rydych chi'n TRYING ei ddangos yw bod MacOS (h.y., y System Weithredu) yn well na Windows at ddefnydd busnes, ac eto fe wnaethoch chi fethu â nodi unrhyw resymau go iawn pam mae MacOS yn well i ddefnyddiwr busnes.

  Dyma pam:

  1. Mae AirPlay yn gofyn i chi Brynu caledwedd ychwanegol, ac nid oes gan y mwyafrif o gwmnïau setup Apple TV, sy'n golygu os ydych chi'n cael AirBook neu rywbeth yna ni fyddwch yn gallu rhannu'r hyn rydych chi'n ei wneud ar unrhyw sgrin fawr pan fydd rydych chi'n teithio i ffwrdd o'ch teledu pwrpasol. Mae'r rhan fwyaf o daflunyddion hefyd yn methu ag arddangos eich sgrin yn iawn a gollwng i sgrin 1024 × 768 (ar y gorau, 800 × 600 fel arfer), mae hyn yn rhoi profiad gwylio gwael, ac mae'n nodweddiadol o unrhyw un sy'n rhannu eu bwrdd gwaith ag eraill - dwi ddim. dewch ar draws unrhyw fusnes sydd ag Apple TV eto.
  Pe baech chi'n rhannu bwrdd gwaith eich ffenestr, bydd yr un taflunyddion hynny'n gadael ichi ddefnyddio 1280, 1440, 1600 neu 1920 heb broblem - felly pam mae'r un caledwedd yn methu â gwneud hyn, dim ond oherwydd eich bod chi'n defnyddio MacOS? Rwy'n credu bod y cwestiwn yn ateb ei hun.

  2. Yn y bôn, mae AirDrop yr un peth â'r hunan-ganfod yn Windows sydd wedi bod yno ers ffenestri 2000. Bydd unrhyw beiriant ar y rhwydwaith sy'n rhannu unrhyw beth yn gyhoeddus yn ymddangos yn eich ardal “My Network Places”, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth i gael hyn, mae'n gweithio yn unig! Os ydych chi am anfon rhywbeth at rywun, dim ond llusgo a galw heibio i'r ffolder honno, ond gallwch hefyd bori trwy eu ffeiliau ar yr un pryd.
  Os ydyn nhw wedi cloi caniatâd (bydd y mwyafrif o Weinyddwyr yn analluogi hyn yn eu delwedd sylfaenol), yna gallant roi caniatâd i chi ysgrifennu i'w ffolder Dogfennau Cyhoeddus mewn ychydig eiliadau.

  3. Mae Time Machine yn swnio fel rip-off o'r ffenestri hir-gefn wrth gefn awtomatig (ers ennill 2000). Ond dim ond ffeiliau'r system y bydd y windows one yn eu gwneud yn ôl, os ydych chi am wneud copi wrth gefn o'ch ffeiliau personol, yn nodweddiadol bydd gennych ffordd i wneud hyn gyda meddalwedd gweinydd windows na fydd angen i'r defnyddiwr wybod amdano hyd yn oed - bydd yn digwydd. .
  Os ydych chi am wneud copi wrth gefn o ddata personol serch hynny, yna mae'r un mor hawdd gwneud hyn mewn ffenestri ag y mae i'w wneud ar MacOS, dim ond atodi gyriant i'ch peiriant, neu NAS â'ch rhwydwaith, a byddan nhw'n dod gyda nhw y feddalwedd berthnasol i gael eich copïau wrth gefn i redeg ... Mae yna hefyd gannoedd o strategaethau Cloud Backup ar gael sy'n eithaf rhad a hyd yn oed yn haws i'w defnyddio.

  4. Mae Cymorth Ymfudo mewn busnes yn wastraff amser, oherwydd bydd eich “Gweinyddiaeth” yn gosod delwedd ar y peiriant yn unig, a bydd eich holl ffeiliau personol / cysylltiedig â gwaith wedi cael copi wrth gefn mewn man arall ... A bydd ar gael i'ch defnyddiwr ni waeth pa beiriant rydych chi'n mewngofnodi iddo. Mae Windows wedi bod yn defnyddio defnyddwyr crwydro ers windows 95, sy'n gwneud copi wrth gefn o ddata i'ch rhwydwaith yn awtomatig. Defnyddiwyd offer fel cwpwrdd dillad i'ch galluogi i gadw ffeiliau mewn synch rhwng moddau all-lein ac ar-lein hefyd, ac roedd hynny ar gael yn Windows 95!

  • 14

   Mae'n ymddangos fel “bachgen di-gefnogwr” nad ydych chi wedi defnyddio'r nodweddion hyn, @ facebook-100000630323259: disqus. 🙂
   1. Dywedais fod angen $ 99 arno, ond gwnaethoch fy mhwynt. Pam fyddai busnes yn gwario miloedd ar daflunydd yn lle gosod HDTV ac AppleTV braf yn unig? Dyna pam rwy'n ei argymell.
   2. Na, mae arnaf ofn nad yw'n agos. Nid oes angen gosod caniatâd, bod ar yr un rhwydwaith Windows, ac ati. Mae AirDrop yn caniatáu i unrhyw Macs yn y cyffiniau ac wedi'u cysylltu â'r un diwifr rannu ffeiliau.
   3. Unwaith eto, pe byddech chi'n rhedeg y feddalwedd mewn gwirionedd, byddech chi'n gweld y gwahaniaeth.
   4. Rydw i wedi gweithio i ddwsinau o fusnesau a dim ond cwpl oedd â'r ffolderi cydamseru a rhannu rhwydwaith cywir rydych chi'n siarad amdanyn nhw. Unwaith eto, mae hyn yn gwneud fy Mac newydd yn gopi EXACT, tra bod y caledwedd wedi'i uwchraddio oddi tano.

   Dydw i ddim yn siarad fel boi nad oes ganddo brofiad yn y ddau. Mae gen i system Windows anghenfil gartref gyda XBox 360 ar gyfer adloniant. NID yw profiad Windows yr un peth. Mae nodweddion Mac ac OSX yn syml yn gweithio'n well, yn gyflymach ac yn haws na Windows. Roeddwn i'n ddefnyddiwr Windows am dros ddegawd. Mae gen i ofn na fyddaf byth yn mynd yn ôl. Mae fy ffrindiau a arferai fy swyno am fod yn “gefnogwr bachgen” wedi darganfod yr un peth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.