4 Peth Gall Marchnatwyr Ddysgu o Ddata Sul y Mamau i Wella Ymgyrchoedd Sul y Tadau

Tueddiadau E-Fasnach Sul y Mamau

Nid cynt y mae'r llwch yn setlo o ymgyrchoedd Sul y Mamau nag y mae marchnatwyr yn troi eu sylw at Sul y Tadau. Ond cyn gosod gweithgareddau Sul y Tadau mewn carreg, a all marchnatwyr ddysgu unrhyw beth o’u hymdrechion Sul y Mamau a allai eu helpu i hybu gwerthiant ym mis Mehefin?

Ar ôl dadansoddiad gofalus o ddata marchnata a gwerthu Sul y Mamau 2017, credwn mai'r ateb ydy ydy.

Yn y mis yn arwain at Sul y Mamau, casglodd ein tîm ddata gan fwy na 2,400 o fanwerthwyr ar-lein yn ymwneud â gadael cartiau, ail-farchnata e-bost, trawsnewidiadau a gwerthu. Roedd yr e-gynffonau a astudiwyd gennym mewn pum diwydiant - Dillad, Esgidiau a Phersonol; Storfeydd Adran; Bwyd a Diod; Cynhyrchion a Gwasanaethau Hamdden; a Manwerthwyr Arbenigol.

Mae ein ffeithlun isod yn cynnig trosolwg llawn o'r data, a dyma ychydig o bwyntiau allweddol y dylai marchnatwyr eu cofio wrth iddynt redeg eu hymgyrchoedd Sul y Tadau 2017.

Ni chyrhaeddodd Gwerthiannau Sul y Mamau Hyd Yn Agosach at y Gwyliau

Er bod siopa am wyliau mawr mis Rhagfyr yn ennill momentwm sylweddol ym mis Hydref a mis Tachwedd, ni ellir dweud yr un peth ar gyfer Sul y Mamau. Roedd y gwerthiannau uchaf ar Fai 8th, wythnos cyn Sul y Mamau. Yn ddiddorol, y diwrnod mwyaf poblogaidd i siopwyr ei brynu ar ddyfais symudol oedd ar Fai 13th, a oedd yn ei dorri'n agos iawn!

Ar gyfer marchnatwyr sy'n cynllunio eu hymdrechion Sul y Tadau, y tecawê mwyaf ar Sul y Mamau yw bod yn amyneddgar. Mae'n sicr yn bwysig cychwyn ymdrechion marchnata Sul y Tadau yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach. Ond peidiwch â dychryn os na fydd gwerthiannau'n codi tan ar ôl y Diwrnod Coffa.

Roedd Ail-farchnata E-bost yn fwyaf effeithiol yr Wythnos Cyn Sul y Mamau

Nid yw'n syndod mai'r diwrnod gwerthu brig oedd y diwrnod yr oedd cyfraddau agored ail-farchnata e-bost yr uchaf.

Ar gyfer Sul y Tadau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynllunio ymgyrch e-bost ar thema “cyfle olaf” ar gyfer yr wythnos cyn Mehefin 18. Roedd siopwyr yn amlwg yn gwerthfawrogi'r nodiadau atgoffa hyn ar gyfer Sul y Mamau, a'r ewyllys debygol ar gyfer Sul y Tadau hefyd.

Cyfraddau Gadael Wedi'u Sbeicio yn y Dyddiau sy'n arwain at Sul y Mamau

Efallai bod gwerthiannau bwrdd gwaith a symudol wedi bod ar eu huchaf yn yr wythnos yn arwain at Sul y Mamau, ond felly hefyd y cyfraddau gadael cartiau. Eleni, Mai 11, gwelwyd y gyfradd gadael uchaf o bob diwrnod yn y mis yn arwain at y gwyliau - 89% syfrdanol.

Ar gyfer Sul y Tadau, ceisiwch wrthsefyll y cyfraddau gadael uchel hyn yn yr wythnos sy'n arwain at y gwyliau trwy gynnig cymhellion ychwanegol ar y safle. Os gallwch chi fforddio dosbarthu am ddim, wedi'i warantu, gall helpu i leddfu pryderon siopwyr munud olaf na fydd eu rhoddion yn cyrraedd mewn pryd.

Dydd Mawrth Oedd y Diwrnodau Siopa Poblogaidd Lleiaf, a Dydd Sadwrn y Mwyaf

Roedd siopwyr Sul y Mamau yn amlwg yn defnyddio dyddiau'r wythnos ar gyfer pori, a phenwythnosau ar gyfer prynu. Os ydych chi am gynyddu gwerthiant yn ystod y dyddiau wythnos sy'n arwain at Fehefin 18, ystyriwch redeg bargeinion yn ystod yr wythnos. Er enghraifft, gallai hyrwyddiad 24 awr ar y dydd Mawrth sy'n arwain at Sul y Tadau sy'n cynnig gostyngiad ar bob pryniant, neu anrheg am ddim, fynd yn bell tuag at hybu gwerthiant dydd Mawrth.

Gan fod pobl eisoes yn dueddol o brynu ar y penwythnos, gallai marchnatwyr gynnal ymgyrchoedd ar benwythnosau sydd yn syml yn atgoffa pobl i siopa eu Sul y Tadau, a pheidio â chynnig cymhellion ychwanegol dros wneud hynny.

Tueddiadau E-Fasnach Sul y Tadau

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.