Nid yw'r mwyafrif o ddefnyddwyr yn hoffi newid

Rydw i wedi bod yn darllen llawer am y dyluniad rhyngwyneb defnyddiwr newydd ar Facebook a faint mae defnyddwyr wedi gwthio yn ôl ar y newidiadau, yn eironig drwodd lansiwyd arolwg fel Ap Facebook.

Nid ydyn nhw'n hoffi'r newidiadau yn unig, maen nhw'n eu dirmygu:
Arolwg Facebook

Fel rhywun sy'n darllen ac yn arsylwi dyluniad cryn dipyn, rwy'n gwerthfawrogi'r dyluniad symlach (roeddwn i'n casáu eu llywio truenus o'r blaen) ond rydw i braidd yn simsan eu bod nhw wedi dwyn yn syml Twitter symlrwydd ac adeiladu eu tudalen yn nant.

Rwy'n ansicr o'r broses a ddefnyddiodd Facebook ... yn gyntaf yn yr hyn sy'n eu cymell i wneud y newidiadau ac yn ail i wthio newid cyfanwerth gyda chymaint o ddefnyddwyr yn ymgysylltu. I. parchu Facebook am fentro. Nid oes gormod o gwmnïau â maint eu traffig a fyddai'n gwneud hyn, yn enwedig gan fod eu twf yn dal i gynyddu.

Mae'n bwysig nodi bod newid bob amser yn anodd. Os byddwch chi'n cyflwyno rhyngwyneb defnyddiwr newydd ar gyfer rhaglen y mae pobl wedi bod yn ei defnyddio ers blynyddoedd, peidiwch â disgwyl i'r e-byst ddod yn arllwys i ddiolch i chi. Mae defnyddwyr yn casáu newid.

Sut ddechreuodd e?

Rwy'n edrych ymlaen at ddarllen mwy ar y fethodoleg a ddefnyddiodd Facebook. Mae fy mhrofiad yn dweud wrthyf eu bod yn ôl pob tebyg wedi rhestru rhai defnyddwyr pŵer neu grŵp ffocws i wneud y dyluniad, wedi talu pentwr mawr o arian i rai arbenigwyr rhyngweithio cyfrifiadurol dynol a phrofiad y defnyddiwr, ac wedi llunio cynllun yn seiliedig ar benderfyniad y mwyafrif. Mae penderfyniadau mwyafrif yn sugno, serch hynny.

Nid yw penderfyniadau mwyafrif yn caniatáu ar gyfer unigoliaeth unigryw. Darllenwch Cyhoeddiad Douglas Bowman ar roi'r gorau i Google, mae'n agoriad llygad.

Mae grwpiau ffocws yn sugno, peidiwch â gweithio chwaith. Mae yna dunnell o dystiolaeth sy'n awgrymu bod pobl sy'n gwirfoddoli neu'n cael eu recriwtio i grwpiau ffocws yn cerdded i mewn i'r grŵp dan orfodaeth i ddarparu beirniadaeth ar eu cyfer unrhyw dyluniad. Gall grwpiau ffocws ddadreilio dyluniad gwych, greddfol a radical. Mae grwpiau ffocws yn tueddu i ddod â rhyngwyneb defnyddiwr i lawr i'r enwadur lleiaf cyffredin yn hytrach na rhywbeth newydd ac adfywiol.

Pam wnaeth Facebook newid?

Cwestiwn arall i Facebook - pam wnaethoch chi ddewis newid gorfodol? Mae'n ymddangos i mi y gallai'r dyluniad newydd a'r hen ddyluniad fod wedi'u hymgorffori â rhai opsiynau eithaf syml i'r defnyddiwr. Grymuso'ch defnyddwyr i ddefnyddio'r rhyngwyneb yr hoffent ei gael yn lle ei orfodi arnynt.

Rwy'n hyderus y cychwynnwyd y dyluniad newydd i gael gwared ar rywfaint o gymhlethdod yr hen system lywio. Bydd yn llawer haws nawr i ddefnyddiwr newydd godi a rhedeg (yn fy marn i). Felly - beth am ei wneud yn rhyngwyneb diofyn i ddefnyddwyr newydd a chynnig opsiynau ychwanegol i ddefnyddwyr profiadol?

Beth mae Facebook yn ei Wneud Nawr?

Y cwestiwn (aml) miliwn doler nawr ar gyfer Facebook. Mae adborth gwael yn bwydo adborth gwael. Unwaith y bydd yr arolwg ar y rhyngwyneb newydd yn cyrraedd cyfradd negyddol o 70%, gwyliwch allan! Hyd yn oed pe bai'r dyluniad yn wych, bydd canlyniadau'r arolwg yn parhau i fynd i lawr yr allt. Pe bawn i'n gweithio i Facebook, ni fyddwn yn talu sylw i'r arolwg mwyach.

Facebook yn rhaid ymateb i'r adborth negyddol, serch hynny. Yr eironi fydd pan fyddant yn cynnig y ddau ddewis ac mae mwyafrif y defnyddwyr yn cadw'r wedd newydd.

Mae'n cymryd datblygiad ychwanegol, ond byddwn bob amser yn argymell dau ddewis arall yn lle gwthio newid: newid graddol or opsiynau ar gyfer newid yw'r dull gorau.