Moqups: Cynllunio, Dylunio, Prototeip, a Chydweithio â Fframiau Gwifren a Ffug ffug

Moqups - Cynllunio, Dylunio, Prototeip, Cydweithio â Fframiau Gwifren a Ffug ffug

Un o'r swyddi hynod bleserus a boddhaus a gefais oedd gweithio fel rheolwr cynnyrch ar gyfer platfform menter SaaS. Mae pobl yn tanamcangyfrif y broses sy'n ofynnol i gynllunio, dylunio, prototeip a chydweithio yn llwyddiannus ar y newidiadau rhyngwyneb defnyddiwr lleiaf bach.

Er mwyn cynllunio'r nodwedd leiaf neu'r newid rhyngwyneb defnyddiwr, byddwn yn cyfweld â defnyddwyr trwm y platfform o ran sut y maent yn defnyddio ac yn rhyngweithio â'r platfform, yn cyfweld â darpar gwsmeriaid ar sut y byddent yn defnyddio'r nodwedd, yn trafod opsiynau gyda'r timau pensaernïaeth ac yn y blaen- dylunwyr terfynol ar bosibiliadau, yna datblygu a phrofi prototeipiau. Gallai'r broses gymryd misoedd cyn i ffrâm wifren symud drwodd i gynhyrchu. Wrth iddo gael ei ddatblygu, byddwn hefyd wedi gorfod ffug-luniau sgrin ar gyfer dogfennaeth a marchnata cynnyrch.

Roedd cael platfform i ddatblygu, rhannu a chydweithio ar ffug ffugiau yn gwbl hanfodol. Hoffwn pe byddem wedi cael platfform a oedd mor hawdd a hyblyg â Moqups. Gydag offeryn ffug a ffrâm wifren ar-lein fel Moqups, gall eich tîm:

 • Cyflymu Eich Proses Greadigol - Gweithio o fewn un cyd-destun creadigol i gynnal ffocws a momentwm eich tîm.
 • Cynnwys yr Holl Randdeiliaid - Rheolwyr Cynnyrch, Dadansoddwyr Busnes, Penseiri System, Dylunwyr a Datblygwyr - adeiladu consensws a chyfathrebu'n glir.
 • Gweithiwch o bell yn y Cwmwl - unrhyw bryd ac ar unrhyw ddyfais - heb y drafferth o uwchlwytho a lawrlwytho ffeiliau.

Gadewch i ni wneud taith gyflym o gwmpas Moqups.

Dylunio - Delweddu'ch Cysyniad

Rhagweld, profi a dilysu'ch syniadau gyda fframiau gwifren cyflym a ffug ffug. Moqups yn galluogi'ch busnes i archwilio ac ailadrodd wrth i'ch tîm adeiladu momentwm - gan symud yn ddi-dor o lo-fi i hi-fi wrth i'ch prosiect esblygu.

Delweddwch eich fframiau gwifren a'ch ffug

Cynllun - Llunio'ch Syniadau

Dal cysyniadau a rhoi cyfeiriad i'ch prosiectau gyda'n hoffer diagramu proffesiynol. Moqups hefyd yn eich galluogi i greu mapiau safle, siartiau llif, byrddau stori - a neidio'n ddiymdrech rhwng diagramau a dyluniadau i gadw'ch gwaith mewn sync.

Creu mapiau safle, siartiau llif, byrddau stori

Prototeip - Cyflwyno'ch Prosiect

Creu prototeip swyddogaethol trwy ychwanegu rhyngweithio i'ch dyluniadau. Moqups yn caniatáu i ddefnyddwyr efelychu profiad y defnyddiwr, datgelu gofynion cudd, dod o hyd i derfynau marw, a chael cymeradwyaeth derfynol gan yr holl randdeiliaid cyn buddsoddi mewn datblygu.

Creu prototeip swyddogaethol

Cydweithio - Cyfathrebu Mewn Amser Real

Cadwch bawb ar yr un dudalen, gan roi adborth ar bob cam o'r broses ddylunio. Cewch glywed pob llais, ystyried yr holl opsiynau - a sefydlu consensws - trwy olygu mewn amser real a rhoi sylwadau uniongyrchol ar y dyluniadau.

mae moqups yn cydweithredu

Mae gan Moqups ecosystem lawn o offer mewn un amgylchedd dylunio, gan gynnwys:

 • Llusgo a gollwng elfennau - Yn gyflym ac yn hawdd o lyfrgell gynhwysfawr o widgets a siapiau craff.
 • Stensiliau parod i'w defnyddio - Dewiswch o ystod o gitiau stensil integredig ar gyfer dylunio ap symudol a gwe - gan gynnwys iOS, Android a Bootstrap.
 • Llyfrgelloedd Eicon - Llyfrgell adeiledig gyda miloedd o Setiau Eicon poblogaidd, neu dewiswch o Font Awesome, Dylunio Deunydd, a Hawcons.
 • Delweddau Mewnforio - Llwythwch ddyluniadau parod i fyny, a'u troi'n brototeipiau rhyngweithiol yn gyflym.
 • Golygu Gwrthrych - Newid maint, cylchdroi, alinio ac arddull gwrthrychau - neu drawsnewid gwrthrychau a grwpiau lluosog - gydag offer craff a deinamig. Swmp-olygu, ailenwi, cloi, ac elfennau grŵp. Dadwneud neu ail-wneud ar sawl lefel. Adnabod gwrthrychau yn gyflym, llywio trwy grwpiau nythu, a thynnu gwelededd - i gyd o fewn y Panel Amlinellol. Gwnewch addasiadau manwl gyda gridiau, pren mesur, canllawiau arfer, snap-to-grid, ac offer alinio cyflym. Graddfa, heb golli ansawdd, gyda chwyddo fectoraidd.
 • Llyfrgelloedd Ffont - Dewiswch o blith cannoedd o ddewisiadau ffont gyda Ffontiau Google integredig.
 • Rheoli Tudalen - Rheoli Tudalen pwerus, hyblyg a graddadwy. Llusgo a gollwng tudalennau i'w hail-archebu'n gyflym - neu eu trefnu o fewn ffolderau. Cuddio tudalennau neu ffolderau - nad ydyn nhw'n hollol barod ar gyfer oriau brig - gyda chlic syml ar y llygoden.
 • Tudalennau Meistr - Arbedwch amser trwy ysgogi Master Pages, a chymhwyso unrhyw newidiadau yn awtomatig i'r holl dudalennau cysylltiedig.
 • Atlassian - Mae gan Moqups gefnogaeth ar gael ar gyfer Confluence Server, Jira Server, Confluence Cloud, a Jira Cloud.

Mae dros 2 filiwn o bobl eisoes yn defnyddio Moqups ar gyfer prototeipio a fframio gwifren a gwefannau!

Creu Cyfrif Moqups AM DDIM

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt o Moqups ac rwy'n defnyddio fy nghysylltiadau trwy'r erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.