Moosend: Marchnata E-bost ac Awtomeiddio

Trosolwg Cynnyrch Moosend

Moosend, y dyfarnwyd Llwyfan Marchnata E-bost ac Awtomeiddio, wedi ailddiffinio nodweddion marchnata e-bost, cynlluniau prisio, a gwerth am arian gyda'i gysondeb, ei ymroddiad i ragoriaeth, a'i berfformiad cefnogi cwsmeriaid.

O fewn dim ond 8 mlynedd, Moosend wedi llwyddo i sefydlu presenoldeb ledled y byd gydag asiantaethau proffil uchel a chwmnïau rhyngwladol fel Ted-X, a ING, i enwi ond ychydig.

Moosend oedd y platfform cyntaf yn y diwydiant i fod Wedi'i ardystio gan ISO ac yn cydymffurfio â GDPR, gan brofi bod ei arferion wedi'u cynllunio gan ystyried cyfeiriadedd defnyddwyr.

Rhoddodd yr hyn a ddechreuodd fel e-bost ei le i Marchnata E-bost ac Awtomeiddio, ac yn awr AI.

Pan anfonwyd yr e-bost cyntaf ym 1971, gwnaed hanes. Nawr, yn 2019, mae e-bost wedi trawsnewid yn bwerus strategaeth farchnata yn cael ei gyflogi gan arbenigwyr marchnata a defnyddwyr bob dydd fel ei gilydd, yn cynhyrchu 400% ROI.

Mae hynny oherwydd Mae technoleg Marchnata E-bost wedi esblygu yn aruthrol, gan ddarparu atebion gwych i Farchnatwyr i griw o broblemau.

Yn y bôn, Llwyfannau Marchnata E-bost wedi esblygu i'r pwynt nad offer cylchlythyr yn unig ydyn nhw ond, yn lle hynny, yn gyfrwng cyfathrebu rhwng marchnatwyr a'u cynulleidfaoedd.

Moosend yn fforddiadwy meddalwedd marchnata e-bost gall hynny gwmpasu ystod eang o anghenion marchnatwr ac mae'n addas ar gyfer cwmnïau mawr sydd â llawer o alwadau neu rai llai sydd â chyllideb dynn.

Dros y blynyddoedd, Moosend wedi sicrhau twf enfawr oherwydd eu model sy'n canolbwyntio ar empathi a'u gwasanaeth cymorth eithriadol sydd wedi creu haen o ymddiriedaeth rhyngddynt hwy a'u cwsmeriaid.

Maent wedi llwyddo i ganfod pwyntiau cryf a gwan eu cynnyrch a'u marchnadoedd ac wedi gwneud yr addasiadau cywir er mwyn cynnig datrysiad cyflawn.

Gellir cadarnhau hyn ar unwaith ar wefannau adolygu meddalwedd pwrpasol, fel Capterra ac G2dorf, Lle Mae Moosend ymhlith y Meddalwedd Marchnata gorau yn fyd-eang.

Datrysiadau Moosend ar gyfer Marchnata E-bost

Meddalwedd marchnata e-bost Moosend yn seiliedig ar gymylau a'i nod yw rhoi cyswllt dwfn a pharhaus i'w marchnatwyr â'u cynulleidfa. Mae'n wasanaeth cyflawn gyda rhyngwyneb syml a greddfol mae hynny'n gwneud y llywio trwy'r offeryn yn hawdd ac yn naturiol.

Fodd bynnag, yr hyn sy'n gwneud i Moosend sefyll allan yw maint ac amrywiaeth y nodweddion awtomeiddio yn ogystal â'r cynlluniau prisiau cystadleuol a hyblyg iawn.

Rhaid sôn bod yna hollol cynllun am ddim am byth ar gyfer hyd at 1000 o danysgrifwyr, sy'n fwy na chroeso.
Wrth gwrs, mae Moosend yn deall pa mor bwysig yw i farchnatwr allu mesur ei ymdrechion. Dyna pam mae'r platfform yn cynnig nodwedd profi rhaniad A / B a'i un ei hun Dadansoddeg adroddiadau gall hynny roi mewnwelediadau defnyddiol a manwl i'w hymgyrchoedd i'r defnyddwyr.

Dadansoddeg Ymgyrch Moosend

A golygydd llusgo a gollwng hawdd ei ddefnyddio hefyd wedi'i gynnwys sy'n fantais enfawr oherwydd gallwch chi greu eich cylchlythyr mewn munudau heb orfod cael trafferth gyda meddalwedd golygu allanol a all fod yn gymhleth iawn. Mae'r templedi sydd wedi'u cynnwys yn gyffyrddiad braf hefyd.

Golygydd E-bost Llusgo a Gollwng Moosend

Yn olaf, Gellir integreiddio Moosend gyda llwyfannau enwog fel Magento, WooCommerce, a Zapier, rhywbeth sy'n ychwanegu mwy fyth o amlochredd i'r platfform.

Arferion Gorau ar gyfer Marchnata E-bost

Mae mwyafrif llethol y cwmnïau sy'n defnyddio Marchnata E-bost oherwydd bydd o leiaf ran o’u hymdrechion marchnata yn darganfod bod ganddyn nhw fantais fawr dros eu cystadleuwyr.

Fodd bynnag, ni ddylid dweud bod Marchnata E-bost yn syml.

Profwyd bod gwahanol dechnegau sy'n gweithio'n well ac y dylid eu defnyddio gan bob marchnatwr sydd am gyflawni'r gorau posibl i'w gwmni.

  • Segmentu Rhestr yw'r hyn sy'n gwneud marchnata e-bost mor llwyddiannus. Nid yw defnyddwyr heddiw eisiau cael eu peledu â negeseuon masnachol amherthnasol yn unig. Nid yw pawb eisiau clywed am bopeth a'r ffordd orau o gyflawni hynny gyda rhestr o danysgrifwyr yw trwy eu rhannu mewn gwahanol restrau.
  • Defnyddio Marchnata E-bost ar gyfer Meithrin Arweiniol. Mae'r defnydd hwn o Farchnata E-bost wedi bod yn digwydd ers blynyddoedd. Nid trosi arweinydd ar unwaith yw pwrpas yr arfer hwnnw ond ei addysgu a'i drawsnewid yn ddiweddarach yn y dyfodol.
  • Defnyddio Marchnata Automation yn gallu lluosi canlyniadau cadarnhaol cwmni heb orfod buddsoddi mewn amser ychwanegol nac adnoddau dynol. Gellir defnyddio'r arfer hwn ar gyfer e-byst sy'n gorfod sbarduno'n awtomatig ar ôl digwyddiadau penodol fel gadael cart or e-byst croeso.

Awtomeiddio Moosend

Mae Moosend yn gwasanaethu miloedd o gwmnïau yn fyd-eang mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau gan fod Marchnata E-bost yn gyfrwng hanfodol o gyfathrebu marchnata y gellir ei ddefnyddio gan bob busnes posibl sy'n bodoli.

Cleientiaid Moosend

Moosend yw popeth maen nhw'n addo bod, a mwy! Mae'r cyfathrebu'n rhagorol, ac mae ein rheolwr cyfrifon Moosend a'n tîm cymorth technegol wedi mynd y tu hwnt i'r tu hwnt i'n helpu i gyflawni ein nodau, bob tro rydyn ni wedi bod angen iddyn nhw wneud hynny. Mae'r cynnyrch hefyd yn wirioneddol reddfol ac yn hawdd ei ddefnyddio. Ni allaf argymell digon i Moosend i unrhyw fusnes sy'n chwilio am ESP newydd.

Anthony Rigby o CareerBuilder

Yn yr oes ddigidol cynhyrchion meddalwedd ffynnu wrth iddynt ddod yn fwy a mwy angenrheidiol i gwmnïau. Er mwyn gwahaniaethu oddi wrth y cystadleuwyr, mae'n rhaid i fusnesau nawr ddarparu mwy na chynnyrch da i'w cwsmeriaid. Mae'r cwmnïau mwyaf llwyddiannus sydd ar gael yn dibynnu ar ddarparu gwerth, gwybodaeth ac arbenigedd i'w sylfaen cwsmeriaid.

Mae defnyddwyr wedi dilyn llwybr datblygu naturiol ac nid ydynt yn ymddiried mwy mewn geiriau plaen. Yn lle hynny, maen nhw'n ceisio gwerthoedd sy'n ymestyn o ansawdd a phrisiau cynnyrch (i beidio â dweud nad yw'r pethau hyn o bwys mwyach).

Moosend yn gwybod hynny a dyna pam eu bod yn canolbwyntio cymaint ar gyfrannu yn eu cymuned â'u cefnogaeth i gwsmeriaid ar gael bob amser, eu llyfrgell cynnwys helaeth ar y pwnc Marchnata a'u hoffer defnyddiol ond am ddim fel yr Profwr Llinell Pwnc Am Ddim.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.