Bara Cath, Maile Ohye a Dwrn y Mwnci

dwrn mwncïod

Newydd dderbyn yr e-bost hwn:

Clywais Douglas yn siarad yn Blog Indiana am sut Mae SEO wedi marw ac nid yw geiriau allweddol mor bwysig ag yr arferent fod. Sut ydych chi'n argyhoeddi cleientiaid o hyn yn effeithiol? Byddai gennych ddiddordeb mewn cymryd.

Nodyn: Er nad yw geiriau allweddol as pwysig ... mae'n dal yn bwysig defnyddio'r allweddeiriau cywir. Rydyn ni'n treulio llawer o amser gyda'n cleientiaid ar ymchwil allweddair. Y sleid a rannais gyda'r gynulleidfa i ddangos bod yn rhaid i chi ddefnyddio'r allweddair (a sillafu) cywir oedd bara cathod yn erbyn bridio cathod. Dyma bara cathod:

bara cathod

Gwneud i gleientiaid ddeall nad yw defnyddio geiriau allweddol mor bwysig yn anoddach. Tra bod peiriannau chwilio yn gwneud newidiadau cyson i'w algorithmau, mae cwmnïau'n araf iawn i'w mabwysiadu. O fewn y diwydiant SEO, rydym yn cadw llygad barcud ac yn gweithredu newidiadau ar unwaith fel y gall ein cleientiaid sbarduno chwilio ac aros ar y blaen i'r gystadleuaeth. Os nad yw'ch cleientiaid yn eich credu, byddwn yn argymell cwpl o dactegau.

Yn gyntaf, cymerwch gyngor gan google. Mae Maile Ohye yn rheolwr cynnyrch chwilio yn Google ac mae'n tynnu sylw at y camgymeriadau cyffredin y mae marchnatwyr yn eu gwneud o ran optimeiddio peiriannau chwilio. Fe sylwch ar hynny keywords ddim yn y sgwrs! Y camgymeriadau a wnânt yw diffyg cynnig gwerth, dim dull wedi'i segmentu, defnyddio cylchoedd gwaith, peidio â rhoi sylw i dueddiadau SEO ac iteriad araf.

Iawn ... fe ddywedodd Google hynny a dywedasoch hynny, ond nid yw'ch cleient yn ei gredu o hyd. Y nesaf i fyny yw'r dwrn mwnci dynesu. A. dwrn mwnci yn gwlwm arbennig wedi'i glymu ar ddiwedd rhaff. Yn y Llynges, pan fyddai llongau'n dod i angori, byddech chi'n taflu dwrn y mwnci i'r lan lle byddai rhywun yn cydio ynddo ac yn tynnu'r rhaff i mewn. Ar ddiwedd y rhaff honno roedd y rhaff angori enfawr. Ni allech daflu'r rhaff enfawr, felly byddwch chi'n dechrau gyda'r rhaff fach. Taflwch ddwrn mwnci i'ch cleient cyn ceisio taflu'r rhaff fawr atynt.

  1. dwrn mwncïodSefydlu prawf gyda nhw lle rydych chi'n gwneud y gorau o 10 post blog presennol erbyn defnyddio geiriau allweddol yn iawn. Dewch o hyd i 10 swydd lle rydych chi'n graddio ond ddim yn graddio'n dda ar gyfer allweddair penodol. Optimeiddiwch yr allweddeiriau, defnyddiwch nhw yn y teitlau, dewch o hyd i ddelweddau lle gallwch eu defnyddio yn y tagiau testun amgen, gwnewch yn siŵr bod gennych chi 3 i 4 sôn yn y testun i wella dwysedd yr allweddair. Cadwch olwg ar yr amser rydych chi'n ei dreulio yn optimeiddio'r swyddi hynny, arhoswch 4 wythnos a mesurwch y canlyniadau yn eich dadansoddeg.
  2. Sefydlu prawf lle rydych chi'n ysgrifennu 10 post blog newydd sy'n gymhellol. Defnyddiwch ddelweddau gwych - efallai lluniau o gwsmeriaid neu rai delweddau stoc sy'n brydferth, ysgrifennwch deitlau sy'n abwydo pobl i ddarllen mwy, ac ysgrifennwch straeon cwsmeriaid neu bostiadau cyngor a fydd yn wirioneddol helpu'ch cwsmeriaid. Diystyru defnydd allweddair ... anwybyddwch nhw yn gyfan gwbl. Rhannwch y gwaith ar Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, StumbleUpon ac unrhyw le arall y gallwch. Tarwch rai sgyrsiau. Cadwch olwg ar yr amser rydych chi'n ei dreulio, arhoswch 4 wythnos a mesurwch y canlyniadau yn eich dadansoddeg.

Trwy ganolbwyntio ar eich cwsmer a'r cynnwys yn lle hynny o'r allweddeiriau, rwy'n hyderus y gwelwch y bydd yr ail opsiwn yn perfformio'n well na'r opsiwn cyntaf bob tro. Nid wyf yn cynghori unrhyw un i roi'r gorau i optimeiddio, fy mhwynt yw pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i ganolbwyntio ar fecaneg optimeiddio peiriannau chwilio ac, yn lle hynny, rhoi eich ymdrech i gynnwys gwych a hyrwyddo'r cynnwys hwnnw - byddwch chi'n ennill bob tro!

Nid yw crawwyr a bots yn prynu'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau, mae pobl yn ei wneud. Pan fyddwch chi'n newid eich steil i siarad â ymlusgwr neu bot, rydych chi'n mynd i golli cwsmeriaid.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.