Y Llyfr Rhaid i Bob Proffesiynol Dadansoddeg ei Ddarllen

gorchudd pêl arian

Ychydig flynyddoedd yn ôl fy ffrind da Pat Coyle, sy'n berchen ar asiantaeth marchnata chwaraeon, wedi fy annog i ddarllen Moneyball. Am ryw reswm neu'i gilydd, ni wnes i erioed roi'r llyfr ar fy rhestr ddarllen. Ychydig wythnosau yn ôl gwyliais y ffilm ac archebais y llyfr ar unwaith er mwyn i mi allu cloddio i'r stori hyd yn oed yn ddyfnach.

Dydw i ddim yn ddyn chwaraeon ... efallai nad ydych chi chwaith. Anaml y byddaf yn cynhyrfu am unrhyw gêm goleg neu chwaraeon proffesiynol oni bai ei bod yn Gwpan Stanley dda. Os nad ydych chi'n gwerthfawrogi chwaraeon ond rydych chi'n caru rhifau, ystadegau a dadansoddiad, dylech chi ddarllen y llyfr hwn o hyd. Paul Depodesta (ei gymeriad yw Peter Brand yn y ffilm a chwaraeir gan Jonah Hill) yw ymennydd y llawdriniaeth ... gan weithio o ystadegau i nodi chwaraewyr targed yn seiliedig ar eu canran ar y sylfaen. Nid oes ots a oedd yn daith gerdded sengl, ddwbl neu hyd yn oed. Billy Beane yw'r cyhyr ... y Rheolwr Cyffredinol sy'n betio'i dîm a'i yrfa ar ddefnyddio'r stats (yn ogystal ag arfer masnach ymosodol sy'n cynhyrchu mwy o arian ar gyfer talent) i fynd â'r Oakland A i streak fuddugol hanesyddol.

Ni fyddaf yn difetha'r stori i chi, ond dyma drosolwg. Mae gan yr Oakland A draean o gyllideb y mwyafrif o dimau i brynu talent. Er mwyn cystadlu, roedd angen rhywbeth arall arnyn nhw - analytics. Mae'r diwydiant pêl fas yn union fel unrhyw ddiwydiant arall, gan ei fod wedi tyfu mewn oedran, maint a chyfoeth, gwybodaeth sefydliadol yn rhedeg yn ddwfn. Y broblem yw bod y wybodaeth sefydliadol yn anghywir ... yn anghywir iawn. Mae gemau'n cael eu hennill a'u colli yn ystadegol ar hits a rhediadau, nid ar wallau, rhedeg gartref neu eu hennill gan athletwyr beefy, gên sgwâr. Meddyliwch am eich busnes eich hun a'r rhagdybiaethau rydych chi'n eu gwneud oherwydd ei fod bob amser yn wedi'i wneud felly.

google analytics

Y broblem yn Diwydiant dadansoddeg yn ddeublyg. Er bod ein tactegau marchnata wedi esblygu y tu hwnt i'n gwefan ac mae rhyngweithio defnyddwyr wedi newid yn ddramatig (symudol, fideo, llechen, cymdeithasol, ac ati), pan fyddwch yn mewngofnodi i'ch gwe analytics rydych chi'n gweld yr hyn a welsom gwpl ddegawdau yn ôl. Y broblem arall yw bod gwybodaeth sefydliadol wedi gwenwyno union seiliau'r diwydiant. Mae'r holl offer dadansoddi a mesur diweddaraf sy'n ddefnyddiol yn cael eu datblygu y tu allan i y diwydiant.

Mae llwyddiant gweithwyr proffesiynol marchnata yn aml yn cael ei fesur ar gyfraddau bownsio, gweld tudalennau, cefnogwyr a dilynwyr ... pan nad ydyn nhw'n cael unrhyw effaith ystadegol o gwbl ar ganlyniadau busnes go iawn. Mae'n wir y gall gwallau a homeruns newid cwrs gêm pêl fas, yn yr un modd ag y gallai mewnlifiad uchel o edrych ar dudalennau ddylanwadu ar fusnes ... ond y cwestiwn yw a yw'n ddangosydd perfformiad y gallwch chi ddylanwadu'n uniongyrchol arno ai peidio.

Yr hyn sy'n bwysig i bob busnes yn y pen draw yw arweinwyr ac addasiadau. Meddyliwch sut rydych chi'n sefydlu analytics cyfrif. Y cwestiwn cyntaf yw pa barth eich analytics yn cael ei osod ar?! Dyna'r anghywir cwestiwn yn gyfan gwbl, dylai'r cwestiwn fod sut mae cael cwsmeriaid? Yna dylai'r cwestiwn newyddion fod o ble ydych chi'n eu cael. A faint rydych chi am dyfu ohono. Ar y pwynt hwnnw, mae'r analytics dylai'r platfform helpu i ddal pob stat a'ch helpu chi i ddeall pa rai sy'n bwysig a pha rai sydd ddim.

Mae pob analytics dylai gweithiwr proffesiynol ddarllen Moneyball ac ail-lunio eu dealltwriaeth o sut mae busnesau yn gyrru canlyniadau ar-lein - p'un a yw'n safle e-fasnach gyda gwerthiannau uniongyrchol, cyhoeddiad gwe sy'n ennill refeniw trwy refeniw hysbysebu yn seiliedig ar ymweliadau, cwmni gwasanaeth sydd angen gyrru apwyntiadau, cwmni technoleg sydd angen mwy o arddangosiadau gwe, neu gwmni sy'n ceisio effeithio ar y teimlad yn unig. a chyrhaeddiad ei frand.

we analytics merlen un tric yw… ceisio ffitio set offer hynafol i mewn i'r holl senarios newydd hyn. Mae angen a newydd set offer sy'n dechrau gyda'r senario ac yn dangos i ni sut i fesur y llwyddiant ar draws unrhyw gyfrwng neu blatfform.

3 Sylwadau

 1. 1

  Mae'n stori wych. Wedi gwneud llyfr gwych a ffilm wych. Nid yw'n wir chwaith. Etifeddodd Beane y grŵp craidd o chwaraewyr seren a luniodd ei linyn o dymhorau llwyddiannus. Mae ei dimau wedi bod yn amlwg yn aflwyddiannus ers hynny. 

  Yr hyn y mae Moneyball yn ei ddangos mewn gwirionedd yw nad yw adeiladu brand yn y cyfryngau ond ychydig yn gysylltiedig â pherfformiad gwirioneddol. Yr hyn sy'n bwysig yw creu naratif nofel a diddorol. Bydd y cyfryngau yn anwybyddu unrhyw ffeithiau gwrthgyferbyniol oni bai bod gan rywun ddiddordeb mawr mewn tarfu ar y naratif hwnnw.

  • 2

   Helo Mam-gu,

   Mae'r llyfr mewn gwirionedd yn siarad â rhywfaint o'r hwb yn ôl gan y diwydiant yn y bennod ddiwethaf ac yn darparu rhai digwyddiadau ychwanegol i gefnogi ei draethawd ymchwil. Mae'n bendant yn ymddangos fel petai Michael Lewis wedi torri rhai plu yn y diwydiant. Nid wyf yn amau ​​nad yr ystadegau yw'r “unig beth” sy'n gyrru tîm gwych. Roedd timau fel yr Yankees yn dominyddu gyda rhai hyfforddwyr gwych, chwaraewyr gwych a allai berfformio yn y clinch yn ogystal â llu o amwynderau eraill. O ran taflu'r stori gyfan allan fel celwyddog, bydd yn rhaid i mi anghytuno â chi yn barchus. Defnyddiodd yr Oakland A ystadegau i ddadansoddi chwaraewyr, ac mae timau eraill yn cyfaddef iddynt ddilyn eu harweiniad wedi hynny.

   Y naill ffordd neu'r llall, mae'n stori sy'n berthnasol i fusnes yn gyffredinol. Mae pobl yn aml yn gwneud rhagdybiaethau yn lle edrych ar y dystiolaeth o'u blaenau. Dyna foesol y stori yma.

   Doug

 2. 3

  Post blog am fy nau angerdd, pêl fas a chyfryngau cymdeithasol? OES!

  Mae craidd Moneyball mewn gwirionedd yn ymwneud â thargedu asedau sydd wedi'u tanbrisio i adeiladu llwyddiant yn fwy effeithlon. Tra bod pawb arall allan yn talu am gyfartaledd batio, rhediadau cartref ac ERA, roedd Beane yn canolbwyntio ar OBP. A'r pwynt y mae llawer o bobl yn ei golli yw nad yw Moneyball yn ymwneud ag adeiladu o amgylch OBP. Mae'n ymwneud ag adeiladu o amgylch stat sydd wedi'i danbrisio. Nawr bod y gynghrair wedi dal ymlaen a bod OBP yn cael ei werthfawrogi'n fwy, mae'n rhaid i Beane addasu.

  Mae'r un peth yn wir mewn marchnata digidol. Dywed pawb dreulio'ch amser a'ch arian ar Facebook, Twitter a Google+. Ond efallai mai'r ased sydd wedi'i danbrisio yw Pinterest, i'ch brand o leiaf, a bydd yn fuddsoddiad mwy effeithlon i chi.

  Felly gadewch i bawb arall daflu arian o gwmpas yn y cartref a chyfartaledd batio. Byddwch chi'n canolbwyntio ar OBP (Pinterest). Mae'n ymwneud ag aneffeithlonrwydd y farchnad.

  Diolch am y post!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.