Mae Peidio â Defnyddio Profiad wedi'i Bersonoli yn Eich brifo

personoli monetate

Yn IRCE eleni yn Chicago, fe wnes i gyfweld David Brussin, sylfaenydd Monetate, ac roedd yn sgwrs oleuedig ar ddisgwyliad newidiol defnyddwyr a'r profiad y maent yn ei ddisgwyl gan fanwerthwyr ar-lein ac i ffwrdd. Mae'r achos dros bersonoli yn tyfu'n gryfach ac efallai ei fod newydd gyrraedd pwynt tipio.

Monetate yn ddiweddar Adroddiad Chwarterol E-Fasnach yn dangos bod cyfraddau bownsio ar i fyny, bod gwerthoedd archeb ar gyfartaledd i lawr a bod cyfraddau trosi yn parhau i ostwng. Mae personoli a phrofi yn rhwystro'r duedd hon ... nid yn unig oherwydd yr argymhellion sydd wedi'u optimeiddio ond oherwydd bod safleoedd sy'n defnyddio'r technolegau hyn yn caffael ac yn cadw cwsmeriaid oherwydd gwell profiad y cwsmer.

Ychwanegu at y Gyfradd Cart a Throsi

Mae adroddiad Chwarterol E-Fasnach yn dadansoddi sampl ar hap o fwy na 7 biliwn o brofiadau siopa ar-lein gan ddefnyddio yr un siop data ar draws pob chwarter calendr. Mae cyfartaleddau trwy'r adroddiad yn cael eu cyfrif ar draws y sampl gyfan. Mae dangosyddion perfformiad allweddol, megis gwerth archeb ar gyfartaledd a chyfradd trosi, yn amrywio yn ôl diwydiant a math o'r farchnad. Cyhoeddir y cyfartaleddau hyn yn unig i ategu'r dadansoddiad ym mhob rhyddhad o'r adroddiad, ac ni fwriedir iddynt fod yn feincnodau ar gyfer unrhyw fusnes e-fasnach.

Monetate yn pweru personoli aml-sianel. Mae rhyngwyneb Monetate Platform yn caniatáu i farchnatwyr greu, profi a defnyddio nifer anghyfyngedig o brofiadau digidol wedi'u personoli ag angen cyfyngedig am TG neu adnoddau ymgynghori ar blatfform amser real.

  • Monetate ar gyfer E-bost - Personoli'ch e-bost a'i gysylltu â thudalennau glanio wedi'u personoli.
  • Monetate ar gyfer Marchnata - Argymhellion cynnyrch personol a bathodyn.
  • Monetate ar gyfer Apps Symudol - Personoli a phrofi apiau symudol brodorol.

Trosolwg Personoli ac Argymhellion Monetate

gyda Monetate ar gyfer Personoli, gallwch greu profiadau cwsmer wedi'u teilwra ar draws gwe, e-bost ac apiau symudol. Gallwch bersonoli'r profiad siopa cyfan trwy addasu asedau llywio, baneri, bathodynnau, arwyr a mwy. Gellir integreiddio elfennau data o'ch CRM a'ch POS yn ogystal â data ar y we, lleoliad, ymddygiad a dyfais i wella profiad y cwsmer ledled eich gwefan.

Y ROI o Bersonoli

Gyda heriau'r farchnad ar-lein a'r gystadleuaeth sy'n ehangu o hyd, nid yw personoli yn darparu enillion ar fuddsoddiad yn unig, mae'n dod yn anghenraid.

Kipling yn ddiweddar, cyflwynwyd grid argymell cynnyrch i'w hafan gyda Monetate. Er ei fod yn sylfaenol ynddo'i hun, aeth y cwmni â hi gam ymhellach trwy brofi lleoliad. Roedd un fersiwn yn arddangos argymhellion cynnyrch ar frig y dudalen tra bod fersiwn arall yn dangos grid ar waelod y dudalen. O ganlyniad, cynyddodd y tîm ymgysylltiad siopwyr a phenderfynu ar y lleoliad gorau ar gyfer optimeiddio'r gyfradd trosi.

Gyda chyfraddau trosi o 7.29 y cant a 9.33 y cant yn y drefn honno, roedd y ddau yn rhagori ar gyfradd trosi llinell sylfaen y safle o 1.64 y cant.

Yr Enillion ar Fuddsoddiad ar Bersonoli

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.