MoEngage: Dadansoddi, Segmentu, Ymgysylltu, a Phersonoli Taith y Defnyddiwr Symudol-Gyntaf

Symudol yn Gyntaf

Mae'r defnyddiwr symudol-gyntaf yn wahanol. Tra bod eu bywydau'n troi o amgylch eu ffonau symudol, maen nhw hefyd yn hopian rhwng dyfeisiau, lleoliadau a sianeli. Mae defnyddwyr yn disgwyl i frandiau fod bob amser mewn cam gyda nhw a darparu profiadau wedi'u personoli ar draws yr holl bwyntiau cyffwrdd corfforol a digidol. Cenhadaeth MoEngage yw helpu brandiau i ddadansoddi, segmentu, ymgysylltu a phersonoli taith y defnyddiwr.

Trosolwg MoEngage

Dadansoddwch y Daith Cwsmer

Mae mewnwelediadau a ddarperir gan MoEngage yn cynorthwyo'r marchnatwr i fapio taith ein cwsmer fel y gallant fynd ar fwrdd, cadw a thyfu gwerth pob cwsmer.

Llwybrau Defnyddwyr MoEngage

 • Twneli Trosi - Nodi'r union gamau lle mae'r mwyafrif o gwsmeriaid yn gollwng. Creu ymgyrchoedd i blygio'r gollyngiadau a dod â nhw yn ôl i'ch app, storfa, neu bwyntiau cyffwrdd all-lein.
 • Tueddiadau Ymddygiadol - Gwybod sut mae cwsmeriaid yn ymgysylltu â'ch app ac olrhain eich DPA. Defnyddiwch y mewnwelediadau hyn i greu ymgyrchoedd ymgysylltu wedi'u targedu'n uchel.
 • Carfannau Cadw - Cwsmeriaid grŵp yn seiliedig ar eu gweithredoedd, demograffeg, lleoliad, a mathau o ddyfeisiau. Dadansoddwch eu hymddygiad dros gyfnod o amser a chyfrif i maes beth sy'n gwneud iddyn nhw lynu.
 • Dadansoddeg Agored - Casglu a rheoli eich holl ddata cwsmeriaid mewn un lleoliad canolog. Integreiddio gydag offer fel Tableau a Google Data Studio ar gyfer delweddu hawdd, heb yr angen am offeryn ETL.
 • Dadansoddeg Ffynhonnell - Cymharwch eich holl ffynonellau caffael cwsmeriaid ar un dangosfwrdd. Deall cyfrwng trosi uchel neu sianeli a chanolbwyntio eich cyllideb tuag at y rheini.

Segmentu Eich Cynulleidfa yn Ddeallus

Peiriant segmentu wedi'i yrru gan AI, sy'n rhannu'ch cwsmeriaid yn awtomatig i ficro-grwpiau ar sail eu hymddygiad. Nawr gallwch chi swyno pob cwsmer gyda chynigion, argymhellion, rhybuddion a diweddariadau personol iawn.

Segmentu Defnyddwyr

 • Segmentau Rhagfynegol - Grwpiwch eich cwsmeriaid i gategorïau fel ffyddlon, addawol, mewn perygl, ac ati yn seiliedig ar eu hymddygiad. Defnyddiwch fodelau rhagfynegol MoEngage i nodi cwsmeriaid sy'n debygol o ymateb i hyrwyddiadau.
 • Segmentau Custom - Creu micro-segmentau yn seiliedig ar briodoleddau cwsmeriaid a'u gweithredoedd ar eich gwefan, e-bost, ac ap. Arbedwch segmentau eich cwsmeriaid a'u hail -getio'n hawdd ar draws eu cylch bywyd.

Ymgysylltwch â'ch Cynulleidfa Lle Maent

Creu profiadau cwsmer di-dor, cysylltiedig ar draws sianeli a dyfeisiau. Delweddu, creu, ac awtomeiddio ymgyrchoedd cylch bywyd cwsmeriaid. Gadewch i injan AI MoEngage nodi'r neges gywir a'r amser iawn i'w hanfon yn awtomatig.

Llif Taith Cwsmer MoEngage

 • Cerddorfa Taith - Ni fu erioed yn haws delweddu a chreu teithiau omnichannel. Byddwch gyda'ch cwsmeriaid bob cam o'r ffordd ac awtomeiddiwch eu taith o fynd ymlaen i ymgysylltu i deyrngarwch tymor hir.
 • Optimeiddio AI-Driven - Mewn ymgyrch aml-amrywedd, mae Peiriant AI MoEngage, Sherpa, yn dysgu perfformiad pob amrywiad mewn amser real ac yn anfon yr amrywiad gorau yn awtomatig i gwsmeriaid pan fyddant yn fwyaf tebygol o drosi.
 • Hysbysiadau Push - Goresgyn cyfyngiadau rhwydwaith, dyfais ac OS o fewn ecosystem Android i gyflwyno'ch hysbysiadau gwthio i fwy o gwsmeriaid.
 • Optimeiddio â Llaw - Sefydlu profion A / B ac Multivariate â llaw. Sefydlu grwpiau rheoli, cynnal arbrofion, mesur codiadau, ac ailadrodd â llaw.

Galluoedd Personoli Un i Un

Creu profiadau wedi'u personoli sy'n ennill cwsmeriaid am oes. Rhyfeddwch iddynt argymhellion a chynigion wedi'u teilwra yn seiliedig ar eu dewisiadau, ymddygiad, demograffeg, diddordebau, trafodion a mwy.

Gwthio Personoli Hysbysiad

 • Argymhellion wedi'u Personoli - Synciwch eich catalog cynnyrch neu gynnwys â dewisiadau cwsmeriaid, ymddygiad, patrymau prynu, a phriodoleddau. Rhyfeddwch nhw gydag argymhellion sy'n amlwg.
 • Personoli Gwe - Newid cynnwys gwefan, cynigion, a hyd yn oed cynllun tudalennau ar gyfer gwahanol segmentau cwsmeriaid yn ddeinamig. Sefydlu baneri arfer a chynllun tudalennau sy'n newid yn ddeinamig yn seiliedig ar ymddygiad cwsmeriaid, demograffeg, hoffterau a diddordebau.
 • Negeseuon ar y Safle - Symud i ffwrdd o ffenestri naid safonol y wefan. Gyda negeseuon ar y safle, gallwch ddeall pop-ups gwefan wedi'u personoli yn ddeallus yn seiliedig ar ymddygiad a phriodoleddau cwsmeriaid.
 • Geodeiddio - Gyda galluoedd Geofencing MoEngage, gallwch sbarduno hysbysiadau cyd-destunol hynod berthnasol yn seiliedig ar leoliad presennol eich cwsmer.

Gweler Sut y Gall Llwyfan Ymgysylltu â Chwsmeriaid MoEngage Bweru'ch Strategaeth Twf.

 • ennill mewnwelediadau dyfnach i mewn i sut mae cwsmeriaid yn ymgysylltu â'ch app ac yn creu ymgyrchoedd wedi'u targedu'n uchel.
 • Creu negeseuon hyper-bersonoledig ac ymgysylltu i helpu cwsmeriaid ar draws amrywiol bwyntiau cyffwrdd.
 • Trosoledd AI i anfon y neges gywir ar y pryd, a chreu ymgyrchoedd aml-amrywedd i brofi am yr amrywiad gorau.

Trefnu Demo

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.