10 Technoleg Fodern Sy'n Gwella Marchnata Digidol

Technolegau Modern yn Gwella Marchnata Digidol

Weithiau'r gair aflonyddwch mae ganddo arwyddocâd negyddol. Nid wyf yn credu bod unrhyw dechnoleg fodern yn tarfu ar farchnata digidol heddiw, rwy'n credu ei fod yn cael ei wella ganddo.

Mae marchnatwyr sy'n addasu ac yn mabwysiadu technolegau mwy newydd yn gallu personoli, ymgysylltu a chysylltu â'u rhagolygon a'u cwsmeriaid mewn ffyrdd llawer mwy ystyrlon. Mae'r diwrnodau swp a chwyth yn symud y tu ôl i ni wrth i systemau ddod yn well at dargedu a rhagfynegi ymddygiad defnyddwyr a busnesau.

Y cwestiwn, wrth gwrs, yw a fydd yn digwydd mewn pryd. Mae digidol yn sianel mor gost-effeithiol fel bod arferion gwael yn cam-drin preifatrwydd defnyddwyr ac yn slamio hysbysebion o'u blaenau p'un a allant fod mewn cylch penderfynu ai peidio. Gobeithio na fydd amodau rheoleiddio yn gorymateb a gall cwmnïau weithio i leihau'r cam-drin ar eu pennau eu hunain. Nid wyf mor optimistaidd y bydd yn digwydd, serch hynny.

Yn ôl Fforwm Economaidd y Byd, pedwar ysgogwr allweddol y newidiadau hyn yw ehangu cyrhaeddiad symudol, cyfrifiadura cwmwl, Deallusrwydd Artiffisial (AI), a Internet-of-Things (IoT). Fodd bynnag, rhagwelir y bydd technoleg mwy newydd fel Big Data a Virtual Reality (VR) yn newid y dirwedd hyd yn oed yn fwy.

Fforwm Economaidd y Byd

Disgwylir yn bennaf i'r technolegau newydd hyn ddod â mwy o gysylltedd i'r byd trwy sawl pwynt cyffwrdd, sy'n golygu na fydd gan gewri'r rhyngrwyd gymaint o reolaeth dros ddata defnyddwyr mwyach. Yn bwysicach fyth, bydd yn helpu marchnatwyr i greu ymgyrchoedd mwy cyfannol ac wedi'u targedu yn y dyfodol.

Lluniodd Spiralytics yr ffeithlun rhagorol hwn, Technoleg Newydd yn Tarfu ar Farchnata Digidol, sy'n manylu ar 10 o'r technolegau sy'n cyflymu ein hymdrechion, ac yn newid tirwedd marchnata digidol.

  1. Data Mawr - Mae technoleg cwmwl wedi agor drysau i fusnesau mawr a bach i gasglu llawer iawn o ddata cwsmeriaid, gan ildio i ddata mawr yn rhannol. Mae corfforaethau heddiw yn gwybod mwy am gwsmeriaid nag erioed o'r blaen, gan eu helpu i greu hysbysebion wedi'u targedu'n bersonol a'u personoli.
  2. Cudd-wybodaeth Artiffisial (AI) - mae'r gwybyddol a'r rhesymu a gymhwysir i brosesau cyfrifiadurol ac algorithmig yn addo gwneud penderfyniadau a rhagfynegiadau marchnata cyflymach a mwy cywir. Bydd hyn yn rhyddhau creadigrwydd ein diwydiant.
  3. Dysgu peiriant - gall segmentu cynulleidfaoedd deallus a dadansoddeg weithredu a phrofi miliynau o bwyntiau data i gynorthwyo marchnatwyr i addasu a gwneud y gorau o'u hymgyrchoedd mewn amser real.
  4. Bots - Mae Chatbots yn ffordd gymharol rad a hyblyg i frandiau wella gwasanaeth cwsmeriaid oherwydd gallant roi atebion cysylltiedig â data yn gyflym a chymryd ceisiadau. Gellir ei integreiddio'n hawdd i wefan, ap, neu blatfform cyfryngau cymdeithasol, a gall gasglu gwybodaeth i'w defnyddio mewn strategaethau marchnata.
  5. Chwilio Llais - mae meddalwedd llais bellach yn cael ei ddefnyddio fwy nag erioed i chwilio, sy'n cynnwys bron i 1/3 o'r 3.5 biliwn o chwiliadau Google a gyflawnir bob dydd. Mae'n debygol y bydd y newid hwn yn dibynnu ar arferion strategaeth chwilio taledig ac organig yn y dyfodol.
  6. Rhith Realiti ac Estynedig Realiti - Mae AR a VR yn cynnig profiad cwsmer tryce-you-buy visceral, gan ganiatáu iddynt archwilio cynnyrch, ymgysylltu â'r brand, a phrynu ar yr un pryd - hyd yn oed gwneud iddynt fynd trwy ystod o synhwyrau ac emosiynau.
  7. Rhyngrwyd-o-Bethau (IoT) a Wearables - Bydd y cynnydd yn nifer y dyfeisiau cysylltiedig yn arwain at we o wrthrychau cysylltiedig y gall marchnatwyr eu harneisio i ddysgu gwybodaeth i ddefnyddwyr, gan gynnwys eu hoff a'u cas bethau.
  8. Blockchain - Gall marchnatwyr ddefnyddio blockchain i olrhain a chadw cynulleidfaoedd i gymryd rhan mewn hysbysebion.
  9. Beacons - arwain y farchnad mewn technoleg marchnata agosrwydd, gan gyfrif am 65% a churo WiFi a NFC. Mae tua 14.5 miliwn o fannau wedi bod yn cael eu defnyddio yn 2017 a gallant daro'r 400 miliwn o unedau disgwyliedig erbyn 2020.
  10. 5G - Gall talpiau sbectrwm cynyddol 5G, cydgrynhoad cludwyr mwy, a galluoedd ffurfio trawst ac olrhain wella trwybwn ac effeithlonrwydd yn sylweddol, a darparu cysylltedd hyd at 100 gwaith yn gyflymach na 4G gyda hwyrni gan ffactor o bump.

Technolegau Modern yn Gwella Marchnata Digidol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.