Beth Ddysgodd Gwyliau 2020 Amdanom Strategaethau Marchnata Symudol yn 2021

Strategaethau Siopa Gwyliau Symudol

Does dim rhaid dweud, ond roedd y tymor gwyliau yn 2020 yn wahanol i unrhyw un arall rydyn ni wedi'i brofi fel pobl greadigol. Gyda chyfyngiadau pellter cymdeithasol yn cydio eto ledled y byd, mae ymddygiad defnyddwyr yn symud o normau traddodiadol.

Ar gyfer hysbysebwyr, mae hyn yn ein tynnu ymhellach oddi wrth strategaethau traddodiadol ac Allan o'r Cartref (OOH), ac yn arwain at ddibynnu ar ymgysylltu symudol a digidol. Yn ogystal â dechrau'n gynharach, y digynsail cynnydd mewn cardiau rhodd Disgwylir y rhoddir iddo ymestyn y tymor gwyliau ymhell i 2021.

Mae siopwyr nid yn unig yn gwario mwy ar gardiau rhodd (17.58%) eleni, ond yn prynu cardiau rhodd yn amlach (+ 12.33% YoY).

Yn y Farchnad

Bydd crefftio negeseuon gwyliau ac annog siopa trwy sianeli symudol a digidol yn sgil sy'n angenrheidiol i farchnatwyr ei chofleidio am flynyddoedd lawer i ddod.  

Mae 70% o gardiau rhodd yn cael eu hadbrynu cyn pen 6 mis ar ôl eu prynu.

Paytronix

Er bod hysbysebu symudol wedi bod yn effeithiol yn hanesyddol, rhaid inni fod yn ymwybodol o'i heriau unigryw: mae defnyddwyr sy'n troi at siopa ar sgriniau llai yn golygu llai o eiddo tiriog ar gyfer hysbysebu. Ar ben hynny, mae'r tueddiad i sgrolio ar ddyfeisiau symudol yn golygu bod rhychwantu sylw yn fyrrach nag erioed ymhlith môr o hysbysebion tebyg. 

Mae hyn yn ei gwneud hi'n bwysicach fyth gosod eich brand ar wahân, gan sicrhau bod negeseuon creadigol yn anfon y negeseuon cywir yn gryno, yn eistedd yn dda gyda darpar brynwyr, ac yn gyrru camau sy'n arwain at y canlyniadau a ddymunir. Daw'r cam cyntaf tuag at ddangos y cyffyrddiad personol hwnnw â defnyddwyr o'r broses greadigol y tu ôl i'ch marchnata cynnyrch. 

Dechreuwch Gyda Chynllun Gêm a'r Offer Cywir

Y cam hanfodol cyntaf cyn ysgrifennu gair o gopi yw deall dau biler hanfodol:

  • Pwy wyt ti eisiau cyrraedd?
  • Beth gweithredu ydych chi am iddyn nhw gymryd? 

Cyn cloddio i mewn i negeseuon a delweddaeth, yn gyntaf cymerwch gam yn ôl a meddyliwch am yr hyn rydych chi'n ceisio'i gyflawni. Ydych chi'n ceisio codi ymwybyddiaeth ar gyfer eich brand? Ydych chi'n cyflwyno cynnyrch newydd i'r farchnad? Ydych chi'n ceisio cynyddu gwerthiant? 

Mewn amgylchedd symudol, mae'n debygol na fydd yr holl amcanion hyn yn bosibl, ond gyda'r cynllun gêm cywir, gallwch adeiladu ymgyrch gyda lifft cynyddol i adeiladu ymgysylltiad ar draws y nodau hyn. Bydd y meddwl llinol hwn yn caniatáu ichi dorri trwy'r sŵn a chreu eiliad brand effeithiol.

Cael Cymysgedd Eang o Offer i Ddewis ohonynt

Ar ôl i chi amlinellu strategaeth a nodau clir, trowch eich sylw at offer. Mae yna ystod lawn o offer i helpu i sicrhau bod eich gweithrediad creadigol yn llwyddiannus - lleolwyr siopau, galluoedd cyfryngau cyfoethog, fideo, cynnwys cymdeithasol sy'n bodoli eisoes, a mwy. 

I ymdoddi'n ddigidol, mae pwyso ar offer digidol fel rhyngweithio a gamblo yn dod yn gonglfeini ymgyrchoedd llwyddiannus yn gynyddol ac yn helpu brandiau i sefyll allan. Waeth beth fo'r pecynnu creadigol, mae ymgysylltu a galwad glir i weithredu yn hanfodol ar gyfer negeseuon creadigol sy'n atseinio gyda defnyddwyr mewn ffordd ystyrlon ac effeithiol. 

Ymgorffori Cynnwys Cerdyn Rhodd lle bo hynny'n berthnasol

O ystyried cynnydd cyflym cardiau rhodd y tymor gwyliau hwn, hyrwyddwch eich cardiau rhodd eich hun ac ychwanegwch awgrymiadau perthnasol i annog defnydd. Mae hyn yn cynnwys dolenni defnyddiol ar bob neges sy'n caniatáu i ddefnyddwyr wirio balansau a chael argymhellion perthnasol yn seiliedig ar bryniannau yn y gorffennol fel bod y rhai sy'n derbyn cerdyn rhodd yn cael ysbrydoliaeth yn seiliedig ar dueddiadau'r prynwr ar y cyd neu ymddygiadau prynu penodol i ddigwyddiad. . 

Straeon Llwyddiant i Ysbrydoli'r Strategaeth

Ar draws pob amser heriol i hysbysebwyr, mae enillwyr cynhenid; brandiau a dorrodd trwy'r sŵn gyda strategaeth feddylgar, ymgysylltu creadigol, a chyflwyniad deinamig. Dyma rai ymgyrchoedd a gyfunodd bob un o'r elfennau hyn i greu strategaethau buddugol: 

  • Llawer Mawr! - Creodd y manwerthwr Americanaidd hwn a ymgyrch a oedd yn cyflwyno gwybodaeth ddyddiol am roddion a bargeinion i ddefnyddwyr. Cyfunodd yr uned greadigol hon oriel swipeable o gynnwys gydag animeiddiad ar bob ffrâm, yn cynnwys eitem wyliau animeiddiedig unigryw i ymgysylltu â siopwyr hyd yn oed yn fwy. A. siopa nawr yna arweiniodd botwm galw i weithredu (CTA) at dudalen prynu'r cynnyrch. Roedd hwn yn greadigol hynod lwyddiannus yn ei gyfuniad o alluoedd cyfryngau cyfoethog a delweddaeth hwyliog, hynod.
  • Josh Cellars - cymryd agwedd fwy traddodiadol tuag at eu hymgyrch ymgyrch wyliau, gan ddenu sgrin lawn, fideo effaith uchel. Mae'r ddelweddaeth glyd o win yn cael ei dywallt ger tân rhuo yn creu achos defnydd rhagorol i'r cynnyrch, ac yn adeiladu gwerth anghyffyrddadwy'r cynnyrch heb fynnu creadigrwydd gan y gwyliwr. Mae'r tudalen glanio yn syml ac yn elegant, yn cynnwys dau o'u hen bethau gyda dolen i brynu'r gwinoedd nawr.

  • STIHL - defnyddiodd cyflenwr rhyngwladol o offer pŵer a batris ymgyrch ar thema gwyliau lle roedd animeiddiad agoriadol yn chwyddo allan ar bentwr o'u pecynnau yn eu hoffer lliw-thema a phwer. Fe wnaeth clicio ar y CTA arwain defnyddwyr at brofiad swipeable, gyda goleuadau gwyliau wedi'u streicio uwchben, lle gallwch chi siopa trwy dair bargen wahanol. Arweiniodd ymgysylltiad pellach at wylwyr i dudalen fanylion y cynnyrch a lleolwr siop i ddod o hyd i'r manwerthwr agosaf sy'n gwerthu eu cynhyrchion. Gwnaeth yr ymgyrch hon waith gwych yn cyfuno animeiddiad cyfryngau cyfoethog a rhyngweithio i greu uned atyniadol sy'n gyrru ymwybyddiaeth cynnyrch / bargen, yn ogystal ag offeryn gwych ar gyfer dod o hyd i'r deliwr agosaf.

animeiddiad bwrdd gwaith

Bydd llwyddiant y gwyliau hyn a thu hwnt yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau flaenoriaethu ymgyrchoedd creadigol wedi'u personoli sy'n denu defnyddwyr trwy ryngweithio, negeseuon ystyrlon a gamblo. Ac er y gallai'r un hon fod yn wahanol, dyma wneud y gorau o'r tymor gwyliau hwn. Cadwch yn ddiogel!  

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.