15 Awgrymiadau Marchnata Symudol i Yrru Mwy o Werthiannau

Awgrymiadau Marchnata Symudol

Yn y farchnad hynod gystadleuol heddiw, mae un peth yn sicr: rhaid i'ch ymdrechion marchnata ar-lein gynnwys strategaethau marchnata symudol, neu fel arall byddwch chi'n colli llawer o weithredu!

Mae llawer o bobl heddiw yn gaeth i'w ffonau, yn bennaf oherwydd eu bod yn gyfarwydd â'u sianeli cyfryngau cymdeithasol, â'r gallu i gyfathrebu ag eraill ar unwaith, a hefyd â'r angen i “aros yn gyflym” gyda phethau pwysig neu lai pwysig .

Fel Milly Marks, arbenigwr yn Papur ymchwil EssayGeeks.co.uk yn awgrymu’n wych, “Mae’r busnesau biliwn doler eisoes wedi cydnabod yr angen i optimeiddio eu gwefannau, eu cynnwys, eu strategaethau gwerthu ar gyfer defnyddwyr symudol. Rwy’n credu y dylech chi felly, dim ond er mwyn sicrhau nad ydych chi ar ei hôl hi o ddawns y farchnad! ”

Wel, yn y post heddiw, rydyn ni'n rhannu 15 awgrym marchnata symudol i annog twf gwerthiant eich gwefan fusnes. Talu sylw a gwneud cais.

 1. Gwneud Eich Gwefan yn Gyfeillgar i Symudol - Mae'r un hon yn amlwg. Y cam cyntaf tuag at werthiannau symudol yw cael gwefan swyddogaethol sy'n cael ei harddangos yn dda ar sgrin symudol. Gallwch ddod o hyd i ddigon o awgrymiadau optimeiddio symudol sylfaenol wedi'i ysgrifennu yn yr erthygl hon.
 2. Datblygu Cynnwys Symudol-Optimeiddiedig - Yn syml, cynnwys sy'n edrych yn dda ar symudol yw cynnwys wedi'i optimeiddio symudol. Er enghraifft, yn lle ysgrifennu blociau o destun, dylech wahanu'ch paragraffau a chadw'r brawddegau'n fyr. Defnyddiwch y ffontiau cywir a sicrhau eich bod yn cynnig digon o elfennau gweledol i ennyn diddordeb eich defnyddwyr symudol.
 3. Dysgu Hyrwyddo Eich Brand gyda Hysbysebion Symudol - Mae rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol yn cynnig buddion hysbysebu anhygoel i bwy bynnag sy'n ddigon dewr i roi cynnig arni. Gallwch chi wneud y gorau o ymgyrchoedd Facebook, Instagram, Google, Youtube, Snapchat fel y mynnwch, yn seiliedig ar ddemograffeg, sgriniau ffôn, lleoliadau, ac ati. Dyma a canllaw solet i gynllunio ymgyrch symudol effeithiol.
 4. Defnyddiwch Google My Business i Fod yn Lleol - Os ydych chi'n rhedeg busnes lleol, byddai'n well ichi beidio â hepgor “Google My Business.” Mae'r nodwedd hon yn integreiddio'ch busnes bach lleol i rwydwaith Google, yn cyhoeddi eich manylion a'ch lleoliad ar-lein, ac yn arwain cwsmeriaid sydd â diddordeb yn syth at eich drysau. Pryd bynnag y bydd defnyddwyr symudol yn chwilio am ganlyniadau lleol (“bwytai gorau yn fy ymyl,” “campfa yn fy ymyl,” “dillad ail-law yn Chicago”), efallai y bydd Google yn arddangos eich busnes mewn teclyn dan sylw (ychydig cyn y canlyniad organig # 1. )
 5. Annog Eich Cefnogwyr i Fewngofnodi o'ch Lle Busnes - Os ydych chi'n berchen ar fusnes lleol, dylech annog eich cwsmeriaid a'ch cleientiaid i fewngofnodi gan ddefnyddio gwasanaethau fel Foursquare, Where, neu Gowalla. Bydd y weithred syml hon yn arwain at well ymwybyddiaeth brand.
 6. Defnyddiwch Gynlluniau Cyfeillgar Symudol ar gyfer Ymgyrchoedd Marchnata E-bost - Os ydych chi mewn marchnata e-bost, dylech chi wneud y gorau o'ch e-byst bob amser ar gyfer darllenwyr symudol. I wneud pethau'n llai cymhleth, dylech ddefnyddio templedi e-bost sydd eisoes wedi'u saernïo â phrofiad y defnyddiwr symudol mewn golwg. Fel arall, dylech ddysgu sut i gydbwyso maint a safle eich testun a'ch delweddau (gan droi eich e-byst arferol yn dudalennau ymatebol symudol yn y bôn).
 7. Rhowch gynnig ar Farchnata SMS / MMS - Mae llawer o farchnatwyr yn ofni rheoliadau marchnata SMS / MMS. Gadewch imi ddweud wrthych mai chwedlau yw'r rhan fwyaf o'r straeon. Mae yna gwmnïau ardystiedig a all eich helpu i hysbysebu'ch cynhyrchion / gwasanaethau i filoedd o gwsmeriaid a allai fod â diddordeb. Wrth gwrs, mae'r rhyngweithio'n digwydd trwy SMS neu MMS.
 8. Deall Bwriad Eich Defnyddiwr - Meddyliwch am yr hyn y byddai eich cwsmer delfrydol eisiau ei ddarganfod pe bai ef / hi yn ymweld â'ch gwefan gan ddefnyddio ffôn symudol. Trafodwch y bwriad a rhoi cynnig arno gwpl o weithiau (gan ddefnyddio dadansoddeg). Gyda thracio cyson, byddwch yn darganfod beth ddylai eich tudalennau symudol droi o'i gwmpas.
 9. Annog Tystebau - Ychydig iawn o gwsmeriaid fydd yn meddwl “Hei, dylwn adael y lle / safle hwn yn adolygiad.” Na, maen nhw ar ôl eu busnes eu hunain, felly mae'n rhaid i chi dorri ar eu traws a gofyn yn uniongyrchol am adborth (rhag ofn y bydd ei angen arnoch chi). Gallwch ei wneud trwy naidlen, neges fyw, neu drwy e-bost. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n creu ffurflenni taclus a syml i'w defnyddio ar gyfer symudol, ac nad oes angen gormod o amser ar eich arolygon neu'ch ymholiadau. Er bod y mwyafrif o bobl yn cario'u ffonau gyda nhw, ychydig iawn fydd yn ymrwymo i fwy na 5 munud o arolygu.
 10. Cynnig Mynediad Cyflym Trwy Godau QR - Kaywa yn blatfform sy'n eich helpu i greu a phersonoli codau QR ar gyfer eich busnes. Mae'r codau hyn yn storio llawer o wybodaeth (yn breifat) ac yn caniatáu i'ch cwsmeriaid gynhyrchu trafodion cyflymach a mwy diogel gyda chymorth eu dyfeisiau symudol.
 11. Creu Eich Ap Symudol - Gallwch gyflymu llwyddiant eich busnes trwy ddatblygu ap symudol defnyddiol a allai wasanaethu'ch cleientiaid a chleientiaid y dyfodol yn eu hymdrechion i ddelio â'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau. Er enghraifft, ni allai Uber fod wedi ei wneud heb ap. Os nad oes angen ap arnoch chi, peidiwch â thrafferthu gwario'ch cyllideb!
 12. Trac Ymddygiad Eich Defnyddiwr - Dim ond ar ôl i'r profion a'r olrhain angenrheidiol gael eu cyflawni y gellir sicrhau profiad symudol gwych. Mae yna ddigon o offer dadansoddeg symudol defnyddiol ar gael, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymgyfarwyddo â rhai ohonyn nhw. Ar ôl i chi ddod o hyd i ateb sy'n gweddu orau i'ch busnes, dadansoddwch eich canlyniadau yn gyson a rhowch sylw i'r hyn sy'n gweithio ac anghofiwch am yr hyn nad yw'n gweithio.
 13. Defnyddiwch Mwy o Mathau o Ymgyrchoedd Cyfryngau - Yn ddelfrydol, dylech ymdrechu i fod yn gytbwys wrth bostio cynnwys. Ei arallgyfeirio - creu postiadau blog, fideos, podlediadau, ffeithluniau, graffeg, a beth bynnag rydych chi'n credu y gallai eich cwsmeriaid ei werthfawrogi. Peidiwch â mynd yn sownd ag un math o gynnwys yn unig - mae pobl yn gwerthfawrogi amrywiaeth, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei roi iddyn nhw.
 14. Peidiwch ag Esgeuluso Traffig PC - Mae traffig symudol yn bwysig iawn ar hyn o bryd. Fodd bynnag, dylech gofio y gallai'r defnyddwyr bwrdd gwaith hefyd fod yn gleientiaid posib, felly dylech ymdrechu i gael cydbwysedd rhwng optimeiddiadau. Hefyd, cofiwch fod defnyddwyr symudol yn fwy penodol wrth chwilio tra gallai defnyddwyr bwrdd gwaith gymryd yr amser i chwilio am bynciau ehangach a fydd yn eu helpu i leihau'r chwiliad.
 15. Annog Eich Traffig i Ymgysylltu a Rhannu - Rhowch gyfle i'ch defnyddwyr rannu a rhoi sylwadau ar eich swyddi, ni waeth beth. Dylai eich fersiwn gwefan symudol dynnu sylw at y botymau “Rhannu” neu “Dilyn” sy'n cyfateb i'r sianeli cymdeithasol y mae eich busnes yn bresennol arnynt.

Siop Cludfwyd Awgrymiadau Symudol

Ystyriwch yr awgrymiadau hyn a'u defnyddio'n ddoeth yn eich ymdrechion optimeiddio symudol. Peidiwch ag anghofio gweithredu, neu fel arall bydd yr amser hwn rydych chi wedi'i dreulio yn darllen y swydd hon yn ddiwerth!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.