10 Strategaeth Marchnata Symudol

apps symudol

Pan fyddwch chi'n siarad am farchnata symudol, rwy'n credu bod bron pob marchnatwr yn cael darlun gwahanol o ba fath o strategaeth rydych chi'n siarad amdani. Heddiw gwnaethom orffen sesiwn hyfforddi symudol gynhwysfawr gyda thua 50 o gwmnïau yn bresennol. Fel Marlinspike Consulting wedi gweithio gyda ni ar y maes llafur hyfforddi, daeth yn amlwg bod llawer mwy i farchnata symudol nag y gallai rhywun feddwl.

Dyma 10 Strategaeth Marchnata Symudol i feddwl amdanynt:

  1. Llais - rywsut, mae'r un hon bob amser yn cael ei gadael allan :). P'un a yw'n syml yn cysylltu rhif ffôn ar eich gwefan, neu'n datblygu strategaeth llwybro ac ymateb gynhwysfawr trwy offer animeiddio galwadau fel Twilio, bydd gwneud eich cwmni yn haws ei alw a chael y wybodaeth sydd ei hangen ar eich rhagolygon yn gwella metrigau trosi.
  2. SMS - Gwasanaethau neges fer, neu anfon neges destun, efallai nad hon yw'r dechnoleg fwyaf rhywiol yn y byd, ond mae cwmnïau sy'n defnyddio technolegau tecstio yn parhau i weld twf a mabwysiadu. Nid dim ond peth ieuenctid ydyw ... mae llawer ohonom yn tecstio llawer mwy nag sydd gennym yn y gorffennol.
  3. Hysbysebion Symudol - nid hysbysebion baner yr hen yw'r rhain. Mae llwyfannau hysbysebu symudol heddiw yn gwthio hysbysebion yn seiliedig ar berthnasedd, lleoliad ac amser… gan ei gwneud yn fwy tebygol y bydd eich hysbyseb yn cael ei weld gan y person iawn, yn y lle iawn ac ar yr amser iawn.
  4. Codau QR - oh sut dwi'n casáu ti ... ond maen nhw'n dal i weithio. Mae Microsoft Phones yn eu darllen heb ddefnyddio ap ac mae llawer o fusnesau yn gweld cyfraddau adbrynu gwych - yn enwedig wrth wthio rhywun o brint i ar-lein. Peidiwch â'u diswyddo eto.
  5. E-bost Symudol - cyfraddau agored e-bost symudol wedi rhagori ar gyfraddau agored bwrdd gwaith ond eich e-bost yw'r dyluniad cylchlythyr a brynoch 5 mlynedd yn ôl o hyd ac ni allwch ddarllen yn hawdd ar ddyfais symudol. Am beth ydych chi'n aros?
  6. Gwe Symudol - hyd yn oed os nad yw'ch gwefan yn barod, fe allech chi fod yn defnyddio unrhyw un o nifer o offer i wneud eich safle cyfeillgar i symudol. Nid oes yr un ohonynt yn berffaith, ond maen nhw'n gwneud y gwaith yn llawer gwell na dim. Gwiriwch eich cyfraddau bownsio symudol i weld y traffig rydych chi'n ei golli.
  7. Masnach Symudol (eFasnach) - p'un a yw'n bryniant trwy neges destun, ap symudol, neu weithrediad sydd ar ddod o ger cyfathrebiadau maes, mae pobl yn gwneud penderfyniadau prynu o'u dyfais symudol. A allan nhw brynu o'ch un chi?
  8. Gwasanaethau Lleoliad - os ydych chi'n gwybod ble mae'ch ymwelydd, pam fyddech chi'n gwneud iddo ddweud wrthych chi? Gwefannau ar sail lleoliad neu gall apiau symudol ei gwneud hi'n haws i'ch cleientiaid ddod o hyd i chi a chyrraedd chi.
  9. Ceisiadau Symudol - Doeddwn i ddim yn optimistaidd iawn am apiau symudol ar y dechrau ... roeddwn i'n meddwl y byddai'r porwr gwe symudol yn eu disodli. Ond mae pobl yn caru eu apps, ac maen nhw wrth eu bodd yn ymchwilio, dod o hyd i, a phrynu o'r brandiau maen nhw'n gwneud busnes â nhw drwyddynt. Trosoledd cymhwysiad cymhellol, gwasanaethau lleoliad a chyfryngau cymdeithasol ar ben eich app symudol a byddwch yn gweld y niferoedd yn dringo. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwreiddio'r SDK i'ch hoff un analytics platfform i gael y mewnwelediad sydd ei angen arnoch chi!
  10. tabledi - yn iawn, dwi ddim yn hoffi eu bod nhw'n talpio tabledi gyda ffôn symudol chwaith ... ond oherwydd apiau a phorwyr, dwi'n dyfalu eu bod ychydig yn wahanol. Gyda thwf anhygoel iPad, Kindle, Nook a'r Microsoft Surface sydd ar ddod, mae tabledi yn dod yn ail sgrin mae Folks yn defnyddio wrth wylio'r teledu neu ddarllen yn yr ystafell ymolchi (eww). Os nad oes gennych swipey ap tabled (fel ein Zmags cleient) sy'n manteisio ar y profiad defnyddiwr unigryw y gall tabled ei gyflenwi, rydych chi'n colli allan.

behr lliwiaumartNid yw'r rhan fwyaf o gwmnïau o'r farn bod eu cynhyrchion neu wasanaethau yn ddigon cymhellol i ddefnyddio strategaeth symudol. Byddaf yn enghraifft wych o gwmni sydd ag ap symudol anhygoel mewn diwydiant efallai na fyddwch chi'n meddwl amdano ... Behr. Mae Behr wedi defnyddio a Cais symudol ColorSmart sy'n gadael i chi gael rhagolwg o gyfuniadau lliw, paru lliw gan ddefnyddio'ch ffôn camera, dod o hyd i'r siop agosaf i brynu ohoni ... a dewis gwych o argymhellion cyfuniad lliw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.