Safleoedd Symudol, Apiau, Codau SMS a QR - Moethus neu Angenrheidiol?

Ystadegau Marchnata Symudol

Erbyn 2015, y bydd Rhyngrwyd symudol yn goddiweddyd defnydd bwrdd gwaith ac yn y flwyddyn ddiwethaf mae ei ddefnydd wedi dyblu. Mae mwy a mwy o wneuthurwyr penderfyniadau yn defnyddio'r we symudol er mwyn cyrchu'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud dewisiadau prynu. Gellir colli hyd at 50% o gyfleoedd ar-lein trwy beidio â chael a defnyddio strategaeth symudol ar gyfer cwmni neu frand. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf bydd y ganran hon yn parhau i godi. Y cwestiwn yw - A yw'ch gwefan wedi'i optimeiddio ar gyfer y we symudol ac a yw'ch marchnata i mewn yn manteisio ar ffôn symudol?

Ar Hydref 27ain, John McTigue (EVP) a Chad Pollitt (Dir. Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Chwilio) o Kuno Creative a gyflwynwyd “Mobile Inbound Marketing.” Amlygodd y cyflwyniad bedwar prif faes ac ystyriaeth marchnata symudol:

1. Gwefannau Symudol

 • Cais B2B
 • Dylunio gwefannau symudol arferion gorau
 • Heriau gwefannau ar ffôn symudol
 • Dylunio gwe symudol deallus
 • Gwefan symudol ar wahân yn erbyn dyluniad gwe ymatebol
 • Y cynnwys gorau ar gyfer gwefannau symudol

2. Cymwysiadau Symudol

 • Cais B2B
 • Manteision ac anfanteision apiau
 • Gwefannau symudol yn erbyn apiau

3. SMS / Negeseuon Testun

 • Ystadegau a demograffeg
 • Enghreifftiau o ymgyrch SMS
 • Ymgyrch SMS cerdded drwodd

4. Codau QR   

 • Ystadegau a demograffeg
 • Enghreifftiau o ymgyrch cod QR
 • Ymgyrch cod QR cerdded drwodd

Yn ogystal, archwiliodd y cyflwyniad dechnoleg ac offer sy'n caniatáu ar gyfer defnyddio ymgyrchoedd marchnata symudol yn gadarn wrth drafod ffyrdd o integreiddio symudol yn ddi-dor i ymgyrchoedd ar-lein ac all-lein cyfredol. Mae rhai o'r offer a drafodwyd yn cynnwys Dal gan 44Doors, MoFuse ac HubSpot.

Nid yw marchnata symudol i mewn bellach yn foethusrwydd i farchnatwyr ei ystyried. Yn seiliedig ar yr ystadegau, y defnydd a'r tueddiadau, mae'n ofynnol i gwmnïau a brandiau sy'n dymuno cyrraedd eu demograffig targed a chyfathrebu ag ef. Mae'r rhai sy'n dewis peidio â gadael eu hunain yn agored i niwed i'r cystadleuwyr hynny sy'n dewis trosoledd pŵer marchnata symudol i mewn. Am fwy o wybodaeth, mae croeso i chi weld y fideo cyflawn o'r cyflwyniad marchnata symudol i mewn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.