Sut i Gywiro 4 Camgymeriad Marchnata Symudol Rydych chi'n Ei Wneud

camgymeriadau marchnata symudol

Ar hyn i ddod Podlediad Technoleg Marchnata, rydym mewn gwirionedd yn trafod y defnydd o ffurflenni, optimeiddio ffurflenni, ac - wrth gwrs - y bobl wych ynffurfwedd daeth i fyny yn y sgwrs! Yn bwyntiog, roeddem yn trafod y optimeiddio ffurflenni ar gyfer dyfeisiau symudol - strategaeth feirniadol.

Chris Lucas a'r tîm ynffurfwedd yn ddiweddar rhyddhawyd yr ffeithlun hwn sy'n rhestru 4 camgymeriad cyffredin y mae marchnatwyr yn eu gwneud o ran strategaeth farchnata symudol:

  1. Gwnewch gynllun a'i ddilyn - Mae gan fwy na hanner (62%) y marchnatwyr naill ai strategaeth marchnata cynnwys, neu nid yw eu strategaeth wedi'i dogfennu. Dim ond trwy ysgrifennu eich strategaeth i lawr, mae eich tebygolrwydd o lwyddo yn cynyddu. Mae hyn yn arferiad gan yr holl bobl hynod lwyddiannus - nid marchnatwyr yn unig.
  2. Peidiwch â bod yn ferlen un tric - Mae'n hawdd mynd yn sownd mewn rhigol a pharhau i ailedrych ar dactegau sydd wedi hen geisio ac sydd wedi sicrhau canlyniadau yn y gorffennol. Ond i farchnatwyr symudol llwyddiannus, man cychwyn yn unig yw'r status quo. Mae ganddyn nhw fwy o driciau i fyny eu llawes. Er enghraifft, a oeddech chi'n gwybod mai dim ond 21% o farchnatwyr B2B sy'n defnyddio cylchlythyr e-bost? Dylai hwn fod yn ffrwythau crog isel i'r mwyafrif o farchnatwyr, ond mae ystadegau'n profi ei fod yn gerbyd nad yw'n cael ei ddefnyddio i'w lawn botensial.
  3. Cofleidio'r Infograffig - Mae bodau dynol â gwifrau caled i fod yn greaduriaid gweledol: mae 90% o'r wybodaeth sy'n dod i'r ymennydd yn cyrraedd trwy ein nerf optig, a bod data gweledol yn cael ei brosesu 60,000 gwaith yn gyflymach na'r wybodaeth y mae ein hymennydd yn ei derbyn ar ffurf testun. Mae hynny'n golygu ein bod ni i gyd yn brif dargedau ar gyfer ffeithluniau.
  4. Dilynwch yr arweinwyr - Nid yw marchnatwyr symudol llwyddiannus yn aros i'r duedd fwyaf newydd ddod atynt - maent wrthi'n chwilio am arferion gorau yn y diwydiant ac yn dod o hyd i ffordd i'w defnyddio yn eu hymgyrchoedd eu hunain. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael eich defnyddio newyddion diwydiant. Ydych chi'n dilyn brandiau gwneuthurwr glaw ar gyfryngau cymdeithasol? Ydych chi'n gwybod pwy yw'r arweinwyr meddwl yn eich gofod? Mae ychydig o hunan-addysg yn mynd yn bell tuag at sicrhau bod eich ymdrechion marchnata ar y blaen.

Camgymeriadau Marchnata Symudol

Nodyn: Rydym yn aelod cyswllt offurfwedd !

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.