Marchnata Symudol a ThablediInfograffeg Marchnata

Marchnata Symudol: Gweler Y Gwir Botensial Gyda'r Enghreifftiau hyn

Marchnata symudol - mae'n rhywbeth efallai eich bod wedi clywed amdano, ond, o bosib, yn gadael ar y llosgwr cefn am y tro. Wedi'r cyfan, mae cymaint o wahanol sianeli ar gael i fusnesau, onid marchnata symudol yn un y gellir ei anwybyddu?

Cadarn - gallwch chi ganolbwyntio ar y 33% o bobl nad ydyn nhw'n defnyddio dyfeisiau symudol yn lle. Disgwylir i'r defnydd o ddyfeisiau symudol yn fyd-eang dyfu i 67% erbyn 2019, ac nid ydym yn bell oddi ar hynny ar hyn o bryd. Os byddai'n well gennych beidio ag anwybyddu cyfran mor fawr o'r farchnad, mae angen i chi gymryd sylw o farchnata symudol.

Mae Marchnata Symudol yn Gwneud Synnwyr I Gleientiaid

Pryd oedd y tro diwethaf i chi fynd i unrhyw le heb eich ffôn clyfar? Neu wedi mynd i rywle nad oedd gan unrhyw un arall un? Mae dyfeisiau symudol, yn enwedig ffonau smart, yn darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnom mewn modd cyfleus.

Gallwn ddefnyddio apiau, cynorthwywyr rhithwir, a hyd yn oed wirio ein negeseuon e-bost. Nid yw ein dyfeisiau yn aml yn gadael ein hochr. Felly, onid yw'n gwneud synnwyr marchnata'ch busnes i bobl ar eu ffonau?

Mae Marchnata Symudol yn Gwneud Synnwyr i Gwmnïau

Am gost gymharol isel, gallwch greu ystod eang o ymgyrchoedd a fydd yn addas i'ch marchnad a'ch cyllideb.

A ap wedi'i ddylunio'n ddaer enghraifft, gall helpu i yrru gwerthiannau. Gwnaeth ASDA hyn er mantais iddo o ran hybu gwerthiannau ar-lein. Dadlwythwyd ei ap 2 filiwn o weithiau, gan brofi bod cleientiaid yn barod i ymgysylltu â'r cwmni. Mae gwerthiannau trwy'r ap 1.8 gwaith yn uwch nag ydyn nhw ar gyfrifiadur pen desg.

Ar y cyfan, bu'r prosiect yn llwyddiannus.

Ond nid yw apiau yn ateb addas i bob cwmni. Beth ydych chi'n canolbwyntio arno wedyn?

Dylunio Symudol Ymatebol

Gostyngodd Walmart ei amser llwyth cyffredinol o 7.2 eiliad i 2.3 eiliad. Nid yw hynny'n swnio'n rhy drawiadol nes eich bod chi'n deall hynny o gwmpas 53% o bobl bownsio oddi ar safle sy'n cymryd mwy na thair eiliad i'w lwytho.

Trwy optimeiddio lluniau yn unig, newid y ffontiau, a chael gwared ar flocio Java, llwyddodd Walmart i leihau amser llwyth y wefan. A dalodd ar ei ganfed? O ystyried bod cyfraddau trosi wedi cynyddu 2%, yn sicr fe wnaeth hynny.

Aeth Nissan â dyluniad ymatebol i'r lefel nesaf trwy greu fideo rhyngweithiol. Pe byddech chi'n gweld rhywbeth roeddech chi'n ei hoffi, byddai tap syml ar y sgrin yn ddigon i godi'r holl fanylion perthnasol. Roedd yr ymgyrch yn hynod lwyddiannus gyda chyfradd gwblhau o 78% a chyfradd ymgysylltu o 93%.

Mae marchnata symudol yn offeryn pwerus sy'n cynnig ystod o ddulliau newydd i farchnatwyr sy'n hynod effeithiol o ran effaith a chost i gwmni. Mae'n cwmpasu llawer mwy na dim ond apiau neu wefannau optimized, serch hynny.

Dyma beth arall y gallech chi ei ystyried ar gyfer eich busnes:

  • SMS
  • E-bostio
  • Gwthio hysbysiadau
  • Codau QR
  • Hysbysebion yn y gêm
  • Bluetooth
  • Ailgyfeirio safle symudol
  • Gwasanaethau yn seiliedig ar leoliad

Os ydych chi, fel busnes, eisiau'r ROI uchaf o ran eich gwariant marchnata, mae marchnata symudol yn cynnig ffordd i chi estyn allan at gleientiaid am gost gymharol isel. Mae'n bryd i'ch cwmni ddechrau cofleidio pŵer yr offeryn hynod effeithiol hwn.

Edrychwch ar yr ffeithlun anhygoel hwn o Appgeeks.org, ynghyd ag enghreifftiau, Sut mae Busnesau yn Defnyddio Marchnata Symudol i'w Mantais. Mae Appgeeks.org yn darparu data perthnasol i ddarllenwyr am ddarparwyr apiau symudol o'r radd flaenaf.

Enghreifftiau Marchnata Symudol Infograffig

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol