Cipolwg ar Farchnata Hapchwarae Symudol, y Dysgiadau Gorau gan Weithredwyr

Mewnwelediadau Hapchwarae Symudol

Degawd i mewn ac mae ffonau smart wedi cymryd drosodd yn dda ac yn wirioneddol. Mae data yn dangos hynny erbyn 2018, bydd 2.53 biliwn o ddefnyddwyr ffonau clyfar ledled y byd. Y defnyddiwr cyffredin Mae 27 ap ar eu dyfais.

Sut mae busnesau'n torri trwy'r sŵn pan mae cymaint o gystadleuaeth? Mae'r ateb yn gorwedd mewn dull wedi'i seilio ar ddata tuag at farchnata apiau a deall yr hyn a ddysgwyd gan farchnatwyr symudol sy'n ei ladd yn eu meysydd.

Mae'r sector hapchwarae, sydd bellach yn farchnad symudol sy'n aeddfedu, yn cofnodi llwyddiant anhygoel. Diolch i ddatblygiadau mewn sylw a gwelliannau mewn cysylltedd symudol, dadansoddi data, UX a marchnata symudol, tarodd refeniw gemau byd-eang $ 91 biliwn ar ddiwedd 2016. Mae gweithredwyr hapchwarae yn gwybod bod caffael yn bwysig, ond mae'n well gwario cyllidebau marchnata ar ymgyrchoedd cadw ar ffonau symudol. Maen nhw'n rhoi mwy o glec am eich bwch. Mae ein hadroddiad Mobile iGaming Insights yn amlinellu rhai o'r tactegau allweddol ar gyfer hybu cadw ar ffôn symudol.

Dadlwythwch Eich Copi Yma

Mae cwmnïau hapchwarae yn canolbwyntio ar fodelau caffael symudol penodol, teithiau pwerus i gwsmeriaid, sbarduno yn seiliedig ar weithgaredd chwaraewyr ac awtomeiddio'r prosesau dan sylw. Nid yw gweithredwyr betio a gemau ond yn rhy ymwybodol o ddefnyddio'r sianeli gorau i'w chwaraewyr ar eu hamseroedd mwyaf derbyniol. O fewn-app i hysbysiadau gwthio, sbardunau i bersonoli, mae gweithredwyr iGaming yn ennill y rhyfel symudol.

Yn Element Wave rydym yn gweithio gyda rhai o'r gweithredwyr betio a hapchwarae mwyaf yn Ewrop. Rydym wedi cyflwyno hanner biliwn o negeseuon marchnata symudol ac wedi dadansoddi digwyddiadau ap di-ri. Mae ein canllaw iGaming Insights symudol ar gael am ddim i farchnatwyr symudol ddysgu ohono.

Canllaw Mewnwelediadau iGaming Symudol

Mae'r canllaw yn edrych yn fanwl ar ymddygiad chwaraewyr amser real a chyn y gêm ar apiau. Mae dull sy'n cael ei yrru gan ddata tuag at bersonoli yn seiliedig ar ymddygiad chwaraewyr yn darparu profiadau symudol atyniadol.

Mae ein hadroddiad yn canolbwyntio ar ganlyniadau miloedd o negeseuon mewn-app, hysbysiadau gwthio ac ymddygiadau chwaraewyr ar draws apiau llyfrau chwaraeon a chasino.

Mae'r data'n dangos tueddiadau clir a chanlyniadau rhagweladwy mewn siwrneiau cofrestru. Weithiau mae'r broses gofrestru ar ffôn symudol yn glunky neu'n gymhleth. Gall fod yn her i chwaraewyr ei chwblhau. Mae ein hadroddiad yn amlinellu nifer y chwaraewyr sy'n cwblhau cofrestriad ac yna'n corddi, gydag awgrymiadau i'w atal.

Mae gweithgaredd chwaraewyr a chyfraddau hawlio bonws yn rhoi arwydd clir o lwyddiant neu fethiant ymdrechion marchnata symudol. Mae gwybod pryd mae'ch defnyddwyr yn gollwng a ble mae'r broses yn helpu i addasu'ch strategaeth i wneud iddi weithio'n well.

Real-amser yw'r bwled arian ar gyfer iGaming ac rydym yn cynnig mai mater o amser yn unig ydyw, cyn iddo ddod yn safon ar gyfer pob fertigol. Mae sbardunau amser real yn seiliedig ar yr hyn y mae'r defnyddiwr yn ei wneud ar hyn o bryd, mae negeseuon cyd-destunol amser real a dadansoddiad amser real yn arwain at gynnydd mewn ymgysylltu a chadw. Fel gyda sgrinio cymdeithasol ac ail-sgrinio, mae cysylltiad cynhenid ​​rhwng gweithredwyr betio a gemau ac apiau diolch i natur amser real chwaraeon. Gellir dweud yr un peth ar draws pob fertigol.

Mae esblygiad ffonau smart yn golygu bod gweithredwyr iGaming wedi cael llawer o newidiadau i'w gwneud. Lle unwaith yr aeth chwaraewyr i'r bwcis, nawr gallant betio o gysur cadair freichiau, wrth y bar yn gwylio'r gêm, ar eu cymudo neu hyd yn oed yn yr ystafell ymolchi! Mae ehangder y data sydd bellach ar gael yn chwythu meddwl: o leoliad, iaith a lefel dyfais, i hanes betio, defnyddio digwyddiadau ap, a dewisiadau gamblo. Mae'r lefel hon o ddata a defnyddio'r data hwn yn rhoi mantais i weithredwyr iGaming dros lawer o fusnesau mewn fertigau eraill.

Mewnwelediadau Hapchwarae Symudol

Ynglŷn â Wave Elfen

Ton Elfen yn adeiladu awtomeiddio marchnata amser real ar gyfer betio chwaraeon, i gynyddu trafodion mewn-chwarae symudol hyd at 10X. Wedi'i leoli yn Galway, mae Ireland Element Wave yn darparu technoleg cenhedlaeth nesaf a gwasanaethau a reolir gan arbenigwyr i'r diwydiannau betio a gemau.