Pam y bydd 2016 yn Bwynt Tipio Byd-eang ar gyfer yr Economi Symudol

symudol byd-eang 2016

Mae gwyddonwyr yn Antarctica yn lawrlwytho gemau symudol. Mae rhieni yn Syria yn poeni am blant yn defnyddio gormod o dechnoleg. Mae ynyswyr yn Samoa Americanaidd yn cysylltu â 4G, ac mae sherpas yn Nepal yn sgwrsio ar eu ffonau smart wrth lugio llwythi 75 pwys.

Beth sy'n Digwydd?

Mae'r economi symudol yn cyrraedd pwynt tipio byd-eang.

Defnyddwyr symudol byd-eang, gyda data gan Ericsson a TUNE

Defnyddwyr symudol byd-eang, gyda data gan Ericsson a TUNE

Rydyn ni'n clywed y niferoedd mawr trwy'r amser. 800 miliwn o danysgrifwyr symudol newydd gyda ffonau smart eleni, yn fyd-eang. 600 miliwn yn fwy yn 2016. Ychwanegwch y cyfan gyda'r defnyddwyr ffonau clyfar presennol, a bydd 6.5 biliwn o aelodau o'r clwb hwn erbyn 2020.

Y pwynt tipio?

Yn 2015 roedd gan oddeutu 47% o’r blaned ffôn clyfar, yn ôl Data Ericsson. Yn 2016, bydd y nifer hwnnw’n chwythu heibio i’r marc 50%, gan agosáu at bron i 4 biliwn. Hynny yw, tyfu'n gyflymach na phoblogaeth y byd, sydd tua 7.3 biliwn ar hyn o bryd.

Mae TUNE yn gweld mwy o lawrlwythiadau m-fasnach a siopa o India nag unrhyw wlad arall, yn gymesur.

Mae TUNE yn gweld mwy o lawrlwythiadau m-fasnach a siopa o India nag unrhyw wlad arall, yn gymesur.

Dyna pam, yn ychwanegol at gannoedd o filiynau o ddefnyddwyr ffonau clyfar yn yr UD, y treuliwyd 86% o amser symudol ar apiau yn y byd datblygedig, y twf cyflym m-fasnach yn yr Unol Daleithiau yn ystod yr ychydig chwarteri diwethaf, a rôl enfawr m-fasnach ym myd symudol-gyntaf India (ynghyd i raddau llai, Tsieina) ... rydym yn gweld y foment ganolog yn y shifft symudol enfawr y mae datblygwyr wedi bod yn gweithio tuag at, mae marchnatwyr wedi bod yn clywed am, ac mae brandiau wedi bod yn rhagweld.

Beth sydd mor arbennig am y pwynt hwn?

As GameStoper enghraifft, dywedodd wrthyf: mae eich cwsmeriaid sy'n defnyddio apiau werth dwbl dy gwsmeriaid eich teyrngarwch gwerth uchaf. Ac mae economi symudol yn gyntaf yn galluogi pob math o gyfleoedd newydd. Rydym wedi gweld y llygedynau cyntaf ohono mewn mentrau byd-eang wedi'u hadeiladu ar ben apiau symudol fel Uber, AirBnB, Amazon, ac ati. Y don nesaf yw'r Sephoras, Sonys, Staples, a brandiau a mentrau mawr eraill sy'n datblygu perthnasoedd marchnata a chwsmeriaid un i un yn gyntaf â'u dilyniadau, defnyddwyr, llwythau, neu gwsmeriaid ... ac yna'n dechrau ailddyfeisio'r union gysyniad o beth mae eu busnesau hyd yn oed yn ei olygu mewn economi symudol-gyntaf.

Mae gemau yn enfawr. Ond rydyn ni'n gweld yr economi symudol sy'n dod i'r amlwg ym maes siopa, cludiant, ffordd o fyw ac apiau cymdeithasol.

Mae gemau yn enfawr. Ond rydyn ni'n gweld yr economi symudol sy'n dod i'r amlwg ym maes siopa, cludiant, ffordd o fyw ac apiau cymdeithasol.

Dosbarthu drôn? Efallai ddim ar unwaith.

Ond danfon nwyddau swyddfa gyda chymorth Uber mewn pryd mewn Staples a oedd efallai'n byw am ychydig oriau mewn canolfan ddosbarthu a reolir gan Amazon? Nid yw rhywbeth fel hyn mor bell i'r dyfodol.

Y cewri gemau symudol fel Supercell, Kabam, Machine Zone, Electronic Arts, a King oedd y cyntaf i ddangos i'r byd sut i wneud arian ar ffôn symudol. Ond bydd y $ 70-100 biliwn y bydd y byd yn ei wario ar bryniannau mewn-app mewn dim ond cwpl o flynyddoedd yn cael ei leihau gan y $ 500-550 biliwn bydd yn gwario ar nwyddau a gwasanaethau nad ydynt yn rhithwir a brynir trwy ddyfais symudol ond a ddarperir, ar ryw lefel, yn y byd go iawn.

Ac yn y realiti hwnnw, ni fydd bod yn symudol-gyntaf yn ymwneud â ffynnu. Bydd yn ymwneud â goroesi.

Mae'r swydd hon yn seiliedig ar adroddiad gan TUNE.

Dadlwythwch yr Adroddiad Llawn Yma!