5 Awgrymiadau Optimeiddio Trosi Symudol Effeithiol sy'n Ennill Cwsmeriaid i Chi

5 Awgrymiadau Optimeiddio Trosi Symudol Effeithiol

Dyma wybodaeth berthnasol berthnasol: 52 y cant daw traffig gwe byd-eang o ffonau smart. Mae nifer y bobl sy'n defnyddio ffonau symudol yn skyrocketing. Dyma lle mae mwyafrif y bobl yn darganfod eich cynhyrchion neu wasanaethau. 

Does dim amheuaeth amdano. 

Dylai busnesau wneud y gorau o'u datrysiadau gwe symudol i fynd ar y blaen. Dyma'r brif sianel lle mae'r rhan fwyaf o bobl yn mynd i chwilio am y siop goffi agosaf, y contractwr toi gorau, a bron i unrhyw beth y gall Google ei gyrraedd. 

Ond heb ddatrysiad gwe symudol greddfol sydd wedi'i ddylunio'n dda ar gyfer eich busnes, mae'n anodd cystadlu ag eraill. Yn y busnes e-fasnach, er enghraifft, darganfuwyd hynny Prynodd 55 y cant o ddefnyddwyr pan wnaethant ddarganfod y cynnyrch trwy eu ffôn symudol. 

Peidiwch â chael eich gadael allan! Dyma 5 awgrym optimeiddio symudol effeithiol i gynyddu eich cyfradd trosi. 

1. Cyflymder Llwytho Safle Symudol Yw Eich Prif Flaenoriaeth

cyflymder symudol

Mae cyflymder yn bwysig o ran safleoedd symudol. 

Yn wir, mae ymchwil yn dangos y gall gwefannau symudol sy'n llwytho 5 eiliad neu'n gyflymach gynhyrchu gwerthiannau uwch na'r rhai sy'n arafach. Nid yw'r brodorion rhyngrwyd yn goddef cyflymder llwytho araf. Mae'n cael ei ystyried yn felltith i'ch gwefan symudol.

Yn ffodus, gallwch chi wneud digon o ffyrdd i drwsio'r broblem hon.

  • Gostyngwch yr ychwanegion ar eich ffôn symudol. Gall nifer y ceisiadau gweinydd ar eich gwefan effeithio'n sylweddol ar ei gyflymder. Ydych chi'n defnyddio olrheinwyr lluosog neu offer dadansoddol? Cymerwch gip ar du mewn eich meddalwedd; efallai y gallwch chi ddod o hyd i'r broblem yno. 
  • Peidiwch byth ag anghofio am y top i'r gwaelod diagnosis. Efallai bod rhai ffeiliau'n chwalu hafoc yn eich system. Gall ffeiliau mwy fel cynnwys gweledol arafu cyflymder eich llwyth yn sylweddol. Felly, efallai yr hoffech chi leihau eich ffeiliau ar eich gwefan. Delweddau, ad-dechnoleg, a rhif ffont yw'r tramgwyddwyr arferol yn hyn.
  • Dysgu am cynnwys mae angen blaenoriaethu hynny. Rhowch nhw ar frig eich tudalen, a ddylai lwytho gyntaf cyn yr elfen arall ar y wefan. Gall y strategaeth hon gynyddu cyflymder eich llwyth wrth ystyried profiad defnyddiwr UX y wefan. 

2. Dewiswch Ddyluniad Ymatebol i fod yn Barod Symudol

Dylunio Cyfeillgar i Symudol

Mae'n anodd creu dyluniad symudol ymatebol. Byddai'n rhaid i chi addasu i'r gwahanol feintiau sgrin. Ond nid yw'r cwest yn stopio yno. Rhaid i chi hefyd ystyried cyfeiriadedd a llwyfan ffôn gwahanol.  

Gallwch ganolbwyntio ar y botymau ar gyfer llywio haws. Dylai'r bwydlenni neu'r categorïau fod yn hawdd eu clicio. Dylai pob tudalen roi awgrymiadau clir i'r defnyddiwr ar ble i fynd pan fydd am gyflawni rhywbeth fel ychwanegu'r eitem at y drol, canslo'r ceisiadau, neu wirio archebion.

Dylai cynllun y dyluniad fod yn hyblyg. Dylai ddarparu ar gyfer galluoedd sgriptio penderfyniadau, delweddau a meintiau fideo. Cofiwch, dylid blaenoriaethu atebion symudol. Mae tudalennau diddiwedd, testunau mawr, a chynnwys gweledol eang yn ddiffoddiadau llwyr i'ch ymwelwyr. 

3. Dileu Pop-ups a Fideos diangen ar gyfer Defnyddwyr Symudol

Gall y pop-ups pesky a’r hysbysebion fideo hynny ddifetha eich dyluniad gwe cyffredinol, ac yn ei dro, eich cyfradd trosi hefyd. 

Ni waeth pa mor dda yw eich dyluniad gwe symudol, byddai gweithredu gormod o ffenestri naid yn lleihau UX a boddhad cwsmeriaid yn sylweddol, sy'n arwain at gyfradd trosi is.

Yn hytrach na chynhyrchu mwy o blwm, mae'n debyg y cewch gyfradd bownsio uwch a gostwng traffig. Mewn gwirionedd, yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd gan y Clymblaid ar gyfer Gwell Hysbysebion, rhai o'r mathau mwyaf cas o hysbyseb symudol yw'r canlynol:

  • Pop-ups
  • Fideos chwarae awtomatig
  • Animeiddiadau sy'n cadw'n fflach
  • Hysbysebion yn cael eu cyfri cyn eu diswyddo
  • Tudalennau gwe symudol sydd â mwy na 30% o hysbysebion

4. Ei Gwneud yn Haws Trwy Ddesg Di-dor

Nid yw gadael y ddesg dalu yn anghyffredin. Gorwedd y rheswm yng nghynllun gwael y dudalen ddesg dalu. Mae yna ddigon o ffactorau pam mae cwsmeriaid yn gadael y cynhyrchion ar y drol siopa heb eu prynu mewn gwirionedd. Fel arfer, ni allant ddod o hyd i'r botwm cywir i'w wasgu, neu mae'r dudalen ychydig yn rhy gymhleth i'w llywio. 

Felly, dylid cadw'r dudalen ddesg dalu yn lân ac yn finimalaidd. Bydd gofod gwyn a lledaenu'r grisiau ar sawl tudalen yn helpu. Dylai'r botymau dwmffatio'r cwsmer i drefn gywir y broses ddesg dalu. 

Talu Symudol Outfitter Trefol

5. Ychwanegu Ffurfiau Taliad Eraill 

Y cam talu yw'r pwynt lle gallwch chi drosi ymwelwyr yn gwsmeriaid go iawn. Felly, dylid ei optimeiddio ar gyfer trafodiad llyfnach a throsi uwch. 

Peidiwch â disgwyl y bydd eich holl gwsmeriaid yn defnyddio PayPal i dalu am eu harchebion.

Dylai'r busnes e-fasnach bob amser ystyried hyblygrwydd. Heblaw am gardiau credyd neu daliadau banc, efallai yr hoffech ychwanegu Apple Pay, ac mae Google yn talu i'r sianeli talu ar eich gwefan. Mae waled ddigidol yn dod i'r amlwg yn araf, y dylai busnesau e-fasnach ei rhagweld a manteisio arno. 

Casgliad

Wrth i ffonau smart barhau i ddominyddu'r byd, dylai busnesau ddysgu addasu. 

Mae yna ddigon o gyfleoedd ar y gweill ar y sianel symudol. Y cyfan sydd ei angen yw dyluniad da ac optimeiddio cyson. Cadwch eich cwsmeriaid yn hapus trwy eich datrysiad gwe symudol trwy wneud popeth wedi'i drefnu'n dda. 

Ond mae yna ffordd well o wneud pethau hefyd. Gallwch gael help gan y gweithwyr proffesiynol. Gall optimeiddio symudol fod yn anodd, ond gyda chymorth dylunio gwe Derry gallwch chi wneud y cyfan i gyd yn finesse. Hefyd, gallwch arbed amser i ganolbwyntio ar rannau eraill o'ch busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.