Cyflwr Marchnata Cynnwys Symudol

Marchnata cynnwys symudol

Gyda'r holl dechnoleg sydd bellach ar gael, mae cynnwys yn cael ei ddefnyddio mewn sawl ffordd wahanol ac ar lawer o wahanol ddyfeisiau. Er bod byrddau gwaith a thabledi yn chwaraewyr mawr yn y gêm, dyfeisiadau symudol yn ymddangos i gael dylanwad mawr ar glicio drwy gyfraddau a phori. Yn 2013, bydd marchnata cynnwys symudol yn cynhyrchu elw mawr ar fuddsoddiad os caiff ei wneud yn iawn.

Casglwyd ymchwil gan ein platfform blogio corfforaethol cleient, Compendium, ac meddalwedd marchnata e-bost cleient, ExactTarget, i ddangos effaith marchnata symudol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a'r hyn sydd eto i ddod. Pan luniwyd yr holl ddata, roedd rhai canfyddiadau syfrdanol:

 • Mae cyfraddau agored ar ddyfeisiau symudol wedi cynyddu 300% rhwng mis Hydref 2010 a mis Hydref 2012. 
 • Mae e-bost symudol yn creu dwywaith cymaint o drawsnewidiadau â gweithgareddau cymdeithasol neu chwilio.
 • Efallai na fydd symudol yn golygu “wrth fynd.” Mae 51% o ddefnyddwyr ffonau symudol yr UD yn pori, chwilio a phrynu ar ddyfeisiau symudol gartref.
 • Mae'r ymweliadau gwe ar ddyfais symudol neu lechen ar eu huchaf ddydd Iau, sef 15.7%.
 • Mae negeseuon marchnata SMS yn dod yn fwy poblogaidd, gyda 31.2% o asiantaethau'n defnyddio'r dacteg hon i gynyddu clicio drwodd.

 

Beth yw cyflwr marchnata cynnwys symudol? Dewch i mewn i'r gêm, neu collwch y cyfle i glicio trwodd, trosi ac ymgysylltu.

Infograffeg Marchnata Cynnwys Symudol

4 Sylwadau

 1. 1

  Mae'r amser agored e-bost rhwng trosglwyddo symudol a bwrdd gwaith yn hynod ddiddorol! Mae'n ymddangos ein bod ni'n neidio ar ein sgrin fawr yn y bore ond yna'n araf yn dechrau dychwelyd i'r ddyfais symudol. Waw!

 2. 3

  Hei Jenn, rhai stats diddorol iawn yma, wrth eu boddau. Gofynnais gwestiwn ynglŷn â hyn yn SES Llundain y llynedd, felly tybed beth yw eich barn / sylw:
  Er y gallwch weld bod trosi i fyny ar ddyfeisiau symudol ar gyfer prynu ac e-fasnach, tybed sut olwg sydd ar yr ystadegau ar gyfer faint sy'n agor / darllen e-bost ond yna'n trosi trwy bwrdd gwaith, felly gan ddefnyddio mwy o bwyntiau cyffwrdd i'w trosi (hefyd yn ei gwneud hi'n anodd i olrhain?). Lloniannau - Russell

  • 4

   Hei Russell! Diolch am eich sylw. Rwy'n credu bod hwnnw'n gwestiwn gwych, a byddwn yn dadlau y gall fy ymddygiad personol adlewyrchu hyn (edrych arno ar ddyfais symudol, ond prynu ar ben-desg).

   Nid oes gennyf yr ystadegau wrth law, ond rwyf wedi delio â'r cwestiwn hwn o'r blaen. Dyma fy meddyliau (mwy o safbwynt seicoleg busnes):

   - Os ydych chi i ffwrdd o gysur eich cartref neu'ch desg, rwy'n credu bod addasiadau ar ddyfais symudol (pryniannau) yn ffordd i fyny. Rydyn ni'n oes o foddhad ar unwaith, ac os ydyn ni ei eisiau, rydyn ni'n ei wneud nawr. Os nad ydym am i brynu i'r dde fan a'r lle, mae'n debyg nod llyfr neu ei gadw mewn rhyw ffordd. Fodd bynnag, os na fyddwn yn ei gadw fel angen hyfyw neu angen angenrheidiol, yna mae'n debyg y byddwn yn anghofio a byth yn dychwelyd oni bai ein bod yn cadw i fyny â'n nodau tudalen neu fod gennym nodyn atgoffa. Mae gan y mwyafrif o fusnesau B2C nodyn atgoffa e-bost pe baem yn rhoi rhywbeth mewn trol siopa, ond byddwn yn mentro dyfalu pe na baem yn prynu ar ddyfais symudol bryd hynny ac yn y man, mae'n debyg y byddwn yn mynd i'w brynu ar ben-desg, neu, yn anffodus i'r manwerthwr, ni fyddwn yn prynu o gwbl.

   - O safbwynt olrhain, dyma lle mae awtomeiddio marchnata yn dod i mewn. Mae yna offer sy'n eich galluogi i olrhain arferion pori eich defnyddwyr a chreu proffil i'r cwsmer. Pe baent yn gwsmer blaenorol, mae hyn yn llawer haws i'w wneud. Gall fod yn anoddach os nad ydyn nhw eisoes wedi'u dosbarthu fel gobaith yn eich system.

   - A yw pwyntiau cyffwrdd lluosog yn ei gwneud hi'n anoddach olrhain trosiadau? Ydw. Yn bendant. Ond mae hynny'n golygu ei fod yn amhosibl? Na - dim ond offer datblygedig ac adnoddau pwrpasol sydd eu hangen arnom i gael llif gwaith iawn ar waith. Mae hyn yn gostus, ond ar ddiwedd y dydd, mae'n debyg y bydd yn helpu gyda chadw a theyrngarwch.

   Felly, ar y cyfan, na, nid oes gennyf yr ystadegau ar drawsnewidiadau yn erbyn pori ar ffôn symudol a llechen, yna trosi ar ben-desg, ond dylai olrhain ymddygiad cwsmeriaid trwy awtomeiddio marchnata helpu hyn. Diolch! Os hoffech gael sgwrs bellach, mae croeso i chi estyn allan ar Twitter: @jlisak.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.