Sut y gall Manwerthwyr wneud y mwyaf o Ymgyrchoedd Nadolig Symudol i Hybu Refeniw

5 awgrym marchnata nadolig symudol

Tymor y Nadolig hwn, gall marchnatwyr a busnesau hybu refeniw mewn ffordd fawr: trwy farchnata symudol. Ar yr union foment hon, mae 1.75 biliwn o berchnogion ffonau clyfar ledled y byd a 173 miliwn yn yr UD, sy'n cyfrif am 72% o'r farchnad ffonau symudol yng Ngogledd America.

Yn ddiweddar, mae siopa ar-lein ar ddyfeisiau symudol wedi goddiweddyd bwrdd gwaith am y tro cyntaf ac mae 52% o ymweliadau â gwefannau bellach yn cael eu gwneud dros ffôn symudol. Ac eto, gall amser aros defnyddwyr ar fentrau marchnata fel e-bost fod cyn lleied â thair eiliad. Mae deall profiad y defnyddiwr symudol yn gwbl hanfodol i fanwerthwyr wneud y mwyaf o ymdrechion marchnata a hybu gwerthiant yn ystod y tymor gwyliau.

Trwy osod symudol yng nghanol y strategaeth omni-sianel, bydd manwerthwyr a brandiau yn galluogi lefel newydd o ryngweithio, ymgysylltu, sgwrsio a theyrngarwch. A refeniw. FitForCommerce

Mae SmartFocus yn cynnig rhywfaint o fewnwelediad yn ei Awgrymiadau Marchnata Symudol ar gyfer marchnatwyr a busnesau. Dyma gipolwg sydyn ar 5 o awgrymiadau marchnata symudol y cwmni.

  1. Optimeiddio ar gyfer Symudol - Nid yw 30% o siopwyr symudol yn cefnu ar drafodiad o'u profiad defnyddiwr wedi'i optimeiddio ar gyfer eu dyfais symudol. Sicrhewch fod eich e-byst yn edrych yn syfrdanol ar draws pob platfform.
  2. Ystyriwch Amser, Lleoliad ac Agosrwydd Eich Cwsmeriaid - Deall pryd, ble, a pha mor agos yw'ch cwsmeriaid symudol wrth chwilio. Byddech chi'n synnu faint o gwsmeriaid y gallwch chi eu tynnu i mewn yn seiliedig ar farchnata i gwsmeriaid yn seiliedig ar y ffactorau syml hyn, sy'n eich galluogi i wneud y defnydd gorau o'ch ymgyrchoedd a chynyddu gwerthiant yn y pen draw.
  3. PREVENT Ystafell Arddangos a Hwyluso Ystafell We - Mae ystafell arddangos yn llai na delfrydol o ran gwerthiannau manwerthu yn ystod y gwyliau. Ystafell We (a elwir hefyd yn ystafell arddangos i'r gwrthwyneb), ar y llaw arall yw'r hyn sy'n digwydd pan fydd defnyddwyr yn ymchwilio i gynhyrchion ar-lein cyn mynd i'r siop i wneud y pryniannau hynny. Yn ôl Forrester Research, bydd ystafell we yn arwain at werthiannau o $ 1.8 triliwn erbyn 2017, tra dylai gwerthiannau e-fasnach gyrraedd $ 370 biliwn yn yr un flwyddyn; gwe-ystafell yw lle bydd enillwyr manwerthu yn y dyfodol yn dominyddu. Mae'n bwysig creu cymhellion i gwsmeriaid ddod i mewn i'ch siop a phrynu'ch cynhyrchion mewn gwirionedd yn lle eu cyrchu ar-lein am y pris isaf ar y we.
  4. Gwneud Chwilio Symudol yn Hawdd - Bydd 57% o gwsmeriaid symudol yn cefnu ar eich gwefan os bydd yn rhaid iddynt aros tair eiliad i dudalen lwytho. Mewn gwirionedd, mae pob cynnydd o 100 milieiliad yn amser llwyth yn lleihau gwerthiant 1%. Sicrhewch fod eich tudalennau'n llwytho'n gyflym ac yn cael eu optimeiddio ar gyfer mynediad symudol.
  5. Gweithredu Technoleg Disglair - marchnata agosrwydd yn chwarae rhan newydd bwysig wrth bontio marchnata ar-lein ac all-lein trwy dechnoleg argymell rhagfynegol sy'n personoli negeseuon marchnata i ddefnyddwyr unigol yn seiliedig ar eu lleoliad, eu hymddygiad siopa rhithwir a chorfforol, a chyd-destun eu penderfyniadau prynu posibl. Mae SmartFocus yn arweinydd ym maes technoleg beacon ac yn ei ddefnyddio i gynnig mewnwelediadau mewn cyd-destun dwfn i'w gwsmeriaid.

I gael y mewnwelediad llawn, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â SmartFocus ' Awgrymiadau Marchnata Symudol ar gyfer marchnatwyr a busnesau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.