Apiau Symudol: Pam i'w Adeiladu, Beth i'w Adeiladu, Sut i'w Hyrwyddo

datblygu ap symudol

Rydym wedi gweld busnesau yn llwyddo gydag apiau symudol ac mae busnesau eraill yn ei chael hi'n anodd iawn. Yn greiddiol i lawer o'r llwyddiant oedd y gwerth neu'r adloniant a ddaeth â'r ap symudol i'r arweinydd neu'r cwsmer. Yn greiddiol i lawer o'r apiau sy'n ei chael hi'n anodd roedd profiad defnyddiwr gwael, yn rhy werth chweil, heb fawr o werth i'r defnyddiwr. Rydym hefyd wedi arsylwi apiau symudol anhygoel a ddatblygwyd ond na chawsant eu mabwysiadu erioed oherwydd ymdrechion hyrwyddo gwan.

Mae datblygu cymwysiadau symudol yn parhau i ostwng y pris wrth i fwy a mwy o gwmnïau adeiladu fframweithiau a llwyfannau ap symudol i bob pwrpas. Mae hynny mewn gwirionedd wedi cyflwyno llawer o broblemau i'r diwydiant ers nawr mae pawb yn cyhoeddi apiau. Y broblem yw na wariwyd digon o arian ar brofi defnyddwyr, profiad y defnyddiwr a hyrwyddo ... sy'n wirioneddol yn gwneud neu'n torri llwyddiant yr ap symudol.

Mae'n dal i fod yn fenter sy'n werth buddsoddi ynddi, mae'n rhaid i chi ddod o hyd i'r partneriaid cywir. Gall apiau symudol wella teyrngarwch busnes a thyfu eich gwerthiant. Er enghraifft, fe wnaethom adeiladu cymhwysiad trosi syml ar gyfer cwmni cemegol a helpodd eu cleientiaid i wneud cyfrifiadau trosi cywir heb orfod mynd yn ôl i'w bwrdd gwaith. Ac, wrth gwrs, roedd gan yr ap nodwedd clicio-i-alw a oedd yn eu galluogi i alw ein cleient am gymorth neu i wneud archeb yn unig.

Mae 18% o'r 500 manwerthwr gorau yn y DU a dros 50% yn yr UD yn cynnig ap trafodion i gwsmeriaid. Gyda hanner y defnyddwyr symudol yn troi at apiau i wneud penderfyniadau prynu, rhaid i frandiau gymryd yr amser i astudio anghenion defnyddwyr a chreu profiadau ap sy'n darparu'n uniongyrchol ar gyfer anghenion cwsmeriaid. Ond cyn lansio'ch app mawr nesaf, mae yna rai pwyntiau allweddol i'w cofio.

Siopau Cludfwyd Allweddol o ffeithlun diweddaraf Usablenet:

  • Mae traean o ddefnyddwyr ap symudol yn dadosod apiau oherwydd iddynt golli diddordeb
  • Byddai 30% o ddefnyddwyr ap symudol yn defnyddio ap eto pe bai'n cynnig gostyngiad
  • Mae 2/3 o ddefnyddwyr defnyddwyr cyfryngau symudol ledled y byd yn ystyried tryloywder yn bwysig iawn
  • Dywed 54% o filflwydd-daliadau yn fyd-eang y byddai profiad symudol gwael yn ei gwneud yn llai tebygol iddynt ddefnyddio cynhyrchion eraill busnes.

Darllenwch fwy am ddylunio strategaeth ap symudol orau yn rhad ac am ddim Usablenet Canllaw i Apiau Symudol.

Pam Apiau Symudol?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.