Sut i Fesur ROI Apiau Symudol

4 cam rhoi app symudol

Rydym yn gweithio gyda chwmni partner ar ddatblygu cymhwysiad symudol ar gyfer Android ac iOS ar hyn o bryd. Er ein bod wedi gwneud ein apiau ein hunain, mae'r app arferiad hwn yn gofyn am dipyn mwy o sylw nag yr oeddem wedi'i ddychmygu. Rwy'n credu ei bod yn cymryd mwy o amser i weithio ar farchnata, cyflwyno a chyhoeddi'r cymhwysiad symudol na'r amser datblygu apiau! Byddwn yn bendant yn addasu disgwyliadau ar gyfer gwaith fel hyn yn y dyfodol.

Mae'r ap hwn yn gais newydd ar gyfer cleient a adeiladodd gyfrifiannell ar gyfer eu cleientiaid - peirianwyr yn bennaf. Mae'n gymhwysiad di-lol sy'n helpu'r peirianwyr i wneud miloedd o wahanol gyfrifiadau yn hawdd. Nid yw'r app gwerthu unrhyw beth a ddim costio unrhyw beth. Pwrpas y cais yn syml yw darparu gwerth i'r cwsmer. Mae datblygu offer fel hyn i wneud swyddi pobl yn haws yn strategaeth farchnata wych oherwydd mae wedi cyffwrdd â phwyntiau cyffwrdd gyda'r cwsmer felly rydych chi'n aros ar y blaen pan fydd angen eich cynhyrchion neu wasanaethau arnoch chi.

Fel cais newydd, y bwlch a nodwyd gennym (y tu allan i rai cyfrifiadau anghywir) oedd nad oedd unrhyw ryngweithio yn y rhaglen symudol rhwng y cwmni a'r defnyddiwr. Felly fe wnaethon ni ychwanegu nodweddion cyswllt a chlicio-i-siarad syml, yn ogystal â thynnu eu fideos How-To Youtube a'u postiadau blog diweddaraf. Trwy wthio'r porthwyr hynny i'r defnyddiwr, mae'r rhaglen symudol bellach yn darparu porth llawer gwell i adeiladu gwell enillion ar fuddsoddiad ac efallai hyd yn oed gael rhywfaint o werthiannau uniongyrchol o ddefnydd.

P'un a ydych chi'n canolbwyntio ar symud cwsmeriaid neu weithwyr, mae'r ffeithlun hwn yn cwmpasu'r holl seiliau: diffinio'ch nodau, asesu costau, aseinio DPAau, a chyrraedd cyfrifiad ROI mewn niferoedd oer, caled. Ewch y tu hwnt i strategaeth gyda metrigau ac hafaliadau sy'n profi bod symudedd menter yn wirioneddol adio i fyny. Jason Evans, SVP, Rheoli Strategaeth ac Arloesi

Mae hyn yn ffeithlun o Kony yn cerdded y marchnatwr trwy'r holl wahanol agweddau ar gyfrifo'r Enillion ar Fuddsoddiad ar gyfer datblygu cymhwysiad symudol gan ddefnyddio methodoleg NPV (Gwerth Presennol Net). Am ragor o wybodaeth, gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho Papur Gwyn Kony Mesur Symudol: Meintioli Llwyddiant Eich Menter Symudol.

symudol-app-roi