Apiau Symudol: Pa mor Bwysig yw Cynllunio, Prototeipio a Phrofi?

rhwystredigaeth ap symudol

Mae cryn dipyn o gost gweithio gyda cymhwysiad symudol wedi'i deilwra datblygwyr sydd yn y cyfnod cynllunio a phrototeipio yn unig. Fodd bynnag, mae'r amser a dreulir i sicrhau bod profiad y defnyddiwr yn optimaidd yn hanfodol i lwyddiant mabwysiadu a defnyddio eich rhaglen symudol. Ond dim ond 52% sy'n cyflogi rhaglen brofi ar gyfer eu cymwysiadau symudol yn ôl adroddiad gan Accenture!

Mae'r adroddiad yn dangos hynny bron i hanner yr holl swyddogion gweithredol teimlo bod eu profiad cymhwysiad symudol yn is-safonol. Ouch! Cyfunwch hynny ag ymddygiad defnyddwyr ac mae gennych chi dipyn o broblem. Rhannodd TechCrunch stats hynny yn unig Bydd 79% o ddefnyddwyr symudol yn rhoi cynnig ar ap yr eildro os nad oes ganddyn nhw brofiad defnyddiwr da, ac mae hynny'n gostwng i 16% o ddefnyddwyr sy'n ceisio'r eildro. Mae'r syniad hwn bod eich defnyddwyr fydd eich profwyr yn un trychinebus o ystyried y byddan nhw'n rhoi'r gorau iddi yn hytrach na pharhau i weithio gyda chi ar ddiweddariadau.

Dywed 56 y cant o arweinwyr ffonau symudol a arolygwyd ei bod yn cymryd rhwng 7 mis a dros flwyddyn i adeiladu un ap a dywed 1 y cant eu bod yn gwario o $18 i dros $500,000 yr ap. Mae 1,000,000 y cant o CIOs yn meddwl bod y broses yn cymryd gormod o amser; mae 50 y cant yn ei ddyfynnu fel ffynhonnell rhwystredigaeth.

Kinvey

Mae hynny'n gost enfawr i gwmnïau nad ydyn nhw'n gweld dim enillion ar y buddsoddiad ap symudol.

Ap Symudol Infograffig Ymchwil Symudedd Accenture

2 Sylwadau

  1. 1

    beth mae hyn yn ei olygu?
    Fodd bynnag, mae'r amser a dreulir i sicrhau bod profiad y defnyddiwr yn optimaidd yn hanfodol i lwyddiant mabwysiadu a defnyddio'ch cais symudol. “

    • 2

      Mae'n golygu bod buddsoddiad sylweddol ym mhrofiad y defnyddiwr yn hollbwysig wrth ddatblygu cymhwysiad symudol. Os rhowch eich holl arian ar ddatblygiad yr ap, ond mae'n anodd ei ddefnyddio, byddwch yn gwastraffu llawer o amser ac arian. Yn ogystal, mae'n anodd iawn ceisio siarad â'ch cynulleidfa i roi cynnig ar eich cais yr eildro.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.