Y Tueddiadau Mae angen i bob Datblygwr Ap Symudol eu Gwybod ar gyfer 2020

Datblygu Apiau Symudol

Lle bynnag yr edrychwch, mae'n amlwg bod technoleg symudol wedi cael ei hintegreiddio i'r gymdeithas. Yn ôl Ymchwil Marchnadoedd Perthynol, cyrhaeddodd maint marchnad apiau byd-eang $ 106.27 biliwn yn 2018 a rhagwelir y bydd yn cyrraedd $ 407.31 biliwn erbyn 2026. Mae'r gwerth y mae ap yn ei gynnig i fusnesau ni ellir tanddatgan. Wrth i'r farchnad symudol barhau i dyfu, bydd pwysigrwydd cwmnïau yn ymgysylltu â'u cleientiaid gydag ap symudol yn dod yn uwch yn esbonyddol.  

Oherwydd trosglwyddo traffig o gyfryngau gwe traddodiadol i gymwysiadau symudol, mae'r gofod ap wedi mynd trwy gamau esblygiad cyflym. O'r mathau o apiau i dueddiadau dylunio apiau symudol, mae yna nifer o ffactorau i'w hystyried pan fyddwch chi'n penderfynu datblygu ap ar gyfer eich busnes. Nid yw adeiladu app a'i daflu ar siop app yn mynd i weithredu'n dda ar gyfer trosi cwsmeriaid. Mae ymgysylltu a throsi dilys yn gofyn am brofiad defnyddiwr effeithiol.  

Mae gofynion cyfnewidiol cwsmeriaid yn newid gofynion y farchnad, ac mae defnyddio meddwl dylunio ar gyfer datblygu eich ap yn ganolog. Gyda hynny mewn golwg, mae yna rai tueddiadau dylunio apiau symudol o 2019 y dylech eu cofio yn ystod y broses ddatblygu sy'n debygol o ddiffinio 2020.  

Tuedd 1: Dylunio Gyda Ystumiau Newydd Mewn Meddwl 

Y prif ystumiau a ddefnyddiwyd mewn cymwysiadau symudol hyd at y pwynt hwn yw swipiau a chliciau. Roedd tueddiadau UI symudol yn 2019 yn ymgorffori'r hyn a elwir yn Ystumiau Tamagotchi. Er y gallai'r enw achosi ôl-fflachiadau i anifeiliaid anwes rhithwir, mae Ystumiau Tamagotchi mewn cymwysiadau symudol ar gyfer ychwanegu gradd uwch o elfennau emosiynol a dynol. Bwriad gweithredu'r nodweddion hyn yn eich dyluniad yw cymryd y rhannau o'ch cymwysiadau sy'n llai effeithlon o ran eu defnyddioldeb a'u gwella gyda swyn y mae defnyddwyr yn ymgysylltu ag ef i wella eu profiad cyffredinol.  

Y tu hwnt i Ystumiau Tamagotchi, bydd tueddiadau dylunio apiau symudol yn golygu bod defnyddwyr yn ymgysylltu ag elfennau ar y sgrin trwy ddefnyddio ystumiau swipio dros glicio. O ddatblygu tecstio swipe i'r ystumiau swipe a ddefnyddir fel prif nodwedd mewn cymwysiadau dyddio, mae swiping wedi dod yn ffordd lawer mwy naturiol o ryngweithio â sgrin gyffwrdd na chlicio.  

Tuedd 2: Cadwch Faint Sgrin a Thechnoleg Gwisgadwy mewn Meddwl Wrth Ddylunio Apiau Symudol 

Mae yna amrywiaeth fawr o ran maint y sgrin. Gyda dyfodiad smartwatches, mae'r siapiau sgrin wedi dechrau amrywio hefyd. Wrth ddylunio cais, mae'n hanfodol creu cynllun ymatebol a all weithredu fel y bwriadwyd ar unrhyw sgrin. Gyda'r budd ychwanegol o fod yn gydnaws â smartwatches, rydych yn sicr o'i gwneud hi'n hawdd i'ch cwsmeriaid integreiddio'ch app yn hawdd ac yn gyfleus i'w bywydau. Cydnawsedd Smartwatch yn tyfu'n fwy beirniadol yn barhaus, ac o'r herwydd roedd yn duedd UI symudol fawr yn 2019. Er mwyn tystio i hyn, yn 2018, gwerthwyd 15.3 miliwn o glytwaith craff yn yr Unol Daleithiau yn unig.  

Mae technoleg gwisgadwy yn ddiwydiant a fydd yn parhau i dyfu a diffinio tueddiadau dylunio apiau symudol eleni. Yn y dyfodol, bydd yn rhaid i gymwysiadau ymgorffori swyddogaethau realiti estynedig ar gyfer sbectol smart hefyd. Gall datblygu strategaeth AR nawr a gweithredu'r nodweddion hynny yn yr ap symudol chwarae rhan hanfodol wrth ennill teyrngarwch mabwysiadwyr cynnar.

Tuedd 3: Mae Tueddiadau Dylunio Ap Symudol yn Pwysleisio'r Cynllun Lliw

Mae lliwiau'n ymgorffori'ch brand ac mae cysylltiad agos rhyngddynt â hunaniaeth eich brand. Yr hunaniaeth frand iawn honno sy'n cynorthwyo busnesau i gysylltu â'u cwsmeriaid yn y dyfodol. 

Er nad yw cynllun lliw yn ymddangos fel y dylai fod yn brif bryder neu'n duedd amlwg o ran dylunio app, yn aml gall newidiadau cynnil mewn lliwiau fod yn achos ymateb cychwynnol cadarnhaol neu negyddol i'ch app - mae'r argraffiadau cyntaf yn gwneud byd o wahaniaeth. 

Un tueddiad dylunio ap symudol penodol sy'n cael ei ddefnyddio'n amlach yw defnyddio graddiannau lliw. Pan ychwanegir y graddiannau at elfennau rhyngweithiol neu'r cefndir, maent yn ychwanegu bywiogrwydd sy'n gwneud eich app yn fwy trawiadol ac yn sefyll allan. Yn ogystal â'r lliwiau, gall mynd y tu hwnt i eiconau statig a defnyddio animeiddiadau gwell wneud eich cais yn llawer mwy deniadol. 

Tuedd 4: Rheol Dylunio UI Symudol nad yw byth yn Mynd Allan o Arddull: Ei Gadw'n Syml 

Nid oes dim yn achosi i gwsmer ddileu eich cais yn gyflymach na hysbysebion ymwthiol neu ryngwyneb defnyddiwr rhy gymhleth. Bydd blaenoriaethu eglurder ac ymarferoldeb dros nifer y nodweddion yn creu gwell profiad i gwsmeriaid. Mae'n un o'r rhesymau pam mae tueddiadau dylunio app yn pwysleisio symlrwydd flwyddyn ar ôl blwyddyn. 

Er mwyn cyflawni hyn, mae'n hanfodol manteisio ar y gwahanol feintiau sgrin, fel y soniwyd eisoes. Mae dyluniadau lleiafsymiol yn caniatáu i unigolion ganolbwyntio ar un elfen ar y tro ac osgoi gorlwytho synhwyraidd sy'n aml yn arwain at bobl yn cael profiadau negyddol. Un nodwedd hawdd ei gweithredu ar gyfer dylunio UI symudol yw integreiddio profiadau lleoliad wedi'u haddasu. Mae'r rhain yn defnyddio gwasanaethau lleoliad y mae defnyddwyr symudol wedi'u mabwysiadu'n fwy brwd wrth i amser fynd heibio. 

Tuedd 5: Defnyddio Cam Datblygu Sbrint

Mae gan y broses ddatblygu lawer o gamau, o sbrintiau dylunio yn defnyddio offer ffug app i adeiladu'r prototeip, profi a lansio'r cais. Mae'r sbrint cychwynnol yn chwarae rhan ganolog wrth nodi'r meysydd allweddol y mae eich defnyddwyr yn eu treulio fwyaf o amser a sicrhau bod yr ardaloedd hynny yn adrodd stori eich brand wrth ddarparu profiad ap unigryw i'r defnyddwyr. Nid yw'n syndod, felly, bod y broses hon yn glanio ar ein rhestr o dueddiadau dylunio apiau symudol i'w gwylio.

Dewis cymryd rhan yn y cychwynnol Sbrint dylunio 5 diwrnod yn gallu helpu i nodi a chadarnhau'r nodau ar gyfer yr ap. Yn ogystal, gall defnyddio bwrdd stori ac adeiladu'r prototeip cychwynnol i brofi a chasglu adborth wneud neu dorri'r cynnyrch terfynol. Mae'r broses hon yn sicrhau eich bod yn dechrau yn y cam datblygu gyda nodau wedi'u diffinio'n glir ac wedi'u dewis yn strategol. Hefyd, mae'n rhoi hyder ichi y bydd eich prosiect datblygu apiau yn arwain at droi'r cysyniad yn realiti.  

Sicrhewch mai Dyluniad eich Ap Symudol yw'r Gorau y Gall Fod

Mae datblygu cymhwysiad symudol yn dod yn ofyniad ar gyfer ymgysylltu a chaffael cwsmeriaid. Yr hyn sydd hyd yn oed yn fwy beirniadol yw sicrhau bod yr ap a ddatblygwyd o ansawdd uchel ac yn darparu profiad cadarnhaol i gwsmeriaid. Mewn gwirionedd, 57% o'r rhyngrwyd nododd defnyddwyr na fyddent yn argymell busnes gyda llwyfan ar-lein wedi'i ddylunio'n wael. Dros hanner mae traffig rhyngrwyd cwmnïau bellach yn dod o ddyfeisiau symudol. Gan gadw hynny mewn cof, UX yw'r rhan fwyaf hanfodol o ryddhau ap busnes. Dyna pam mae cadw pethau fel tueddiadau dylunio apiau symudol mewn cof mor bwysig.  

Mae'r chwyldro symudol yn ei flodau llawn. Er mwyn ffynnu yn y farchnad fodern, mae mabwysiadu technoleg uwch, marchogaeth y don cynnydd, ac aros yn ymwybodol o dueddiadau dylunio apiau modern yn sicrhau eich bod yn parhau i fod yn berthnasol ac yn gallu darparu ar gyfer gofynion eich cwsmeriaid.  

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.