3 Enghraifft Bwerus o Sut i ddefnyddio Technoleg Disglair App Symudol i Hybu Gwerthiannau Manwerthu

Enghreifftiau Technoleg Disglair App Symudol Manwerthu

Mae rhy ychydig o fusnesau yn manteisio ar y posibiliadau digyffwrdd o integreiddio technoleg beacon yn eu apps i gynyddu personoli a'r siawns o gau gwerthiant ddeg gwaith yn fwy gan ddefnyddio marchnata agosrwydd yn erbyn sianeli marchnata traddodiadol.

Er bod refeniw technoleg beacon yn 1.18 biliwn o ddoleri'r UD yn 2018, amcangyfrifir ei fod yn cyrraedd marchnad 10.2 biliwn o ddoleri'r UD erbyn 2024.

Marchnad Technoleg Disglair Fyd-eang

Os oes gennych fusnes marchnata neu fanwerthu-ganolog, dylech ystyried sut y gall technoleg beacon ap fod o fudd i'ch busnes.

Siopau, bwytai, gwestai a meysydd awyr yw rhai o'r busnesau sy'n gallu defnyddio bannau i gynyddu pryniannau byrbwyll, ymweliadau ac ailymweliadau trwy farchnata'n uniongyrchol i ddarpar gwsmeriaid yn agos trwy eu apps.

Ond cyn i ni edrych ar sut y gall busnesau ddefnyddio'r dechnoleg hon i gynyddu gwerthiant, gadewch i ni ddiffinio beth yw technoleg beacon. 

Technoleg Disglair 

Mae bannau yn drosglwyddyddion diwifr sy'n gallu anfon data hysbysebu a hysbysiadau i apiau ar ffonau smart o fewn ystod disglair. Cyflwynwyd iBeacon gan Apple ar eu iPhones yn 2013 a dilynodd ffonau symudol wedi'u pweru gan Android y blaen gyda Google yn rhyddhau EddyStone yn 2015.

Er mai dim ond yn rhannol y mae Eddystone yn cael ei gefnogi ar Android ar hyn o bryd, mae yna llyfrgelloedd ffynhonnell agored sy'n cefnogi technoleg disglair app yn llawn ar Android, gan wneud y gamut cyfan o ddefnyddwyr Android ac iOS yn werthadwy.

Er mwyn i'r bannau weithio, mae angen iddynt gyfathrebu â derbynnydd (ffôn clyfar) ac ap a ddatblygwyd yn benodol i ddeall a thrafod bannau sy'n dod i mewn. Mae'r ap yn darllen dynodwr unigryw ar y ffôn clyfar sydd wedi'i baru â'r ffagl er mwyn i neges wedi'i haddasu ymddangos.

Sut mae Technoleg Disglair yn Gweithio

Mae gan iPhones dechnoleg beacon wedi'i hymgorffori yn y caledwedd, felly nid oes rhaid i apiau symudol fod yn weithredol i gyfathrebu. Ar lwyfannau wedi'u pweru gan Android, rhaid i gymwysiadau fod yn rhedeg ar y ffôn i dderbyn signalau disglair, o leiaf fel proses gefndir.

Rhai manwerthwyr sydd ag apiau wedi'u galluogi â disglair yw CVS, McDonald's, Subway, KFC, Kroger, Uber, a Disney World.

Sut y Gellir Defnyddio Technoleg Disglair App ar gyfer Marchnata?

Y fantais fwyaf o technoleg disglair app yw'r cyfle i anfon cynigion a negeseuon wedi'u personoli at gwsmeriaid sydd eisoes yn agos. Ond hefyd yr agwedd ddadansoddeg a ddefnyddir i gael mewnwelediadau manwl i gwsmeriaid ar ymddygiad siopwyr er mwyn sicrhau bod y strategaeth farchnata mor effeithiol â phosibl.

Enghraifft 1: Anfon Cynigion Ap yn Seiliedig ar Leoliad i'r Lot Parcio

Gellir addasu marchnata yn benodol gan fod y ffagl yn gallu canfod yr ap ac yn gwybod bod y cwsmer yn agos, gan ei gwneud yn hynod berthnasol a chyfleus i ymweld â'r siop.

Unwaith y bydd darpar gwsmer gydag ap wedi'i osod ar gyfer siop benodol yn agos yn tynnu i mewn i'r maes parcio, gallant dderbyn hysbysiad o ostyngiad penodol sydd ond yn dda heddiw a gyda chyfarchiad personol ynghlwm.

Trwy wneud hyn, mae'r siop newydd greu 1) teimlad croesawgar ynghyd â 2) brys cynnig arbennig dim ond da am 3) amser cyfyngedig. Dyma'r ABCs o drawsnewidiadau prynu a thechnoleg disglair wedi cyrraedd y tri phwynt heb ymyrraeth ddynol na chost ychwanegol. Ar yr un pryd, cynyddodd y siawns o drosi pryniant yn sylweddol.

Targed yw un o'r siopau adwerthu sy'n defnyddio technoleg beacon ynghyd â'r app Target i wthio hysbysiadau i'w cwsmeriaid ledled y wlad. Dim ond hyd at 2 hysbysiad y bydd cwsmeriaid yn eu derbyn i beidio â gorwneud y neges negeseuon a pheryglu gadael. Yr hysbysiadau y bydd siopwyr yn eu derbyn yw cynigion arbennig ac eitemau sy'n tueddu ar gyfryngau cymdeithasol i ysbrydoli prynwyr.

Cynigion Ap yn Seiliedig ar Leoliad

Enghraifft 2: Cael Cipolwg ar Ymddygiad Siopa Mewn-Siop

Mae wedi bod yn hysbys ers tro ei bod yn bwysig ble rydych chi'n rhoi'r cynhyrchion mewn siop, fel gosod candy ar lefel llygad plant wrth y cofrestrau, gan roi digon o amser i blant erfyn am bryniant candy.

Gyda thechnoleg disglair app, mae'r mewnwelediadau wedi'u troi i fyny i 11. Gall manwerthwyr olrhain ymddygiad defnyddwyr nawr a chael map manwl gywir o daith pob cwsmer trwy'r siop, gyda gwybodaeth am ble maen nhw'n stopio, beth sy'n cael ei brynu, a pha amser o'r dydd maen nhw'n siop.

Gellir defnyddio'r wybodaeth i symud rhestr eiddo i wneud y gorau o'r profiad gwerthu. Mae eitemau mwy poblogaidd yn cael eu harddangos ar lwybrau poblogaidd. 

Ychwanegwch fap siop at yr ap ac mae'r siawns y bydd cwsmer yn dod o hyd i fwy o eitemau i'w prynu yn fwy.

Siop caledwedd Ymgorfforodd Lowes blatfform siopwr symudol yn ap symudol Lowe i wella profiad y cwsmer. Gall y cwsmer chwilio am gynnyrch a gweld argaeledd rhestr eiddo ar unwaith yn ogystal â lleoliad yr eitem ar fap y siop.

Bonws ychwanegol o gynnwys bannau mewn apiau yw ei fod yn cynyddu nifer y defnyddwyr apiau, y siawns o werthu ar-lein, ac ymgysylltu â'r brand yn gyffredinol.

Mewnwelediadau Ymddygiad Siopa gyda Thechnoleg Beacon

Enghraifft 3: Personoli Cwsmeriaid Uwch

Mae busnesau e-fasnach eisoes yn cynnig profiadau siopa wedi'u personoli'n ddwfn. Gallant wneud hyn yn seiliedig ar y olrhain datblygedig a ddefnyddir ar draws y rhyngrwyd. Nid oes rhaid i chi fod yn siopwr ar Target for Target i wybod beth rydych chi'n ei hoffi. Gallant brynu'r wybodaeth hon o Facebook a llawer o wasanaethau eraill.

Ar gyfer busnesau brics a morter, gall hyn fod yn anoddach i'w weithredu. Er bod ganddyn nhw gymdeithion gwerthu sy'n gallu gwrando a llywio i brynu, maen nhw ond yn ymwybodol o'r hyn maen nhw'n ei ddweud wrth y cwsmer.

Gyda thechnoleg disglair app, yn sydyn mae'r siopau brics a morter yn gallu manteisio ar y setiau data pwerus o olrhain a dadansoddeg hyd yma dim ond gan e-fasnach.

Gyda bannau ac apiau'n cyfathrebu, gall y cwsmer dderbyn cynigion wedi'u personoli, cwponau, ac argymhellion cynnyrch yn seiliedig ar arferion siopa blaenorol.

Gall ychwanegu olrhain lleoliad yn y siop adael i'r ap wybod yn union ble mae'r cwsmer a chymhwyso argymhellion a chynigion yn seiliedig ar hynny.

Dychmygwch siopwr yn pori yn yr adran ddillad. Pan fyddant yn cerdded i mewn i'r adran jîns, maent yn derbyn hysbysiad gwthio gyda chwpon 25% i ffwrdd yn dda ar gyfer y daith siopa honno i brynu pâr o bants. Neu efallai eu bod yn argymell brand penodol ar werth heddiw, yn seiliedig ar bryniannau blaenorol.

Cynigion Personoledig Technoleg Beacon

Buddsoddiad Technoleg Marchnata Cost Isel yw Gweithredu Disglair

Fel y soniasom ar ddechrau'r erthygl, mae technoleg beacon yn dibynnu ar drosglwyddydd (disglair), derbynnydd (ffôn clyfar) a meddalwedd (ap).

Nid yw'r disglair sy'n trosglwyddo yn bryniant drud. Mae yna nifer o wneuthurwyr bannau, fel Aruba, Beaconstac, Estimote, Gimbal, a Radius Network. Mae'r gost yn dibynnu ar yr ystod signal disglair, bywyd batri, a mwy gyda phecyn 18 ar gyfartaledd o oleufa ystod hir o Beaconstac ar gyfartaledd $ 38 y ffagl.

Y derbynnydd (ffôn clyfar) yw rhan ddrutaf y broses, ond yn ffodus i fanwerthwyr mae'r gost honno eisoes wedi'i thalu gan eu cwsmeriaid sy'n berchen ar ffonau symudol. Mae'r niferoedd diweddaraf yn dangos 270 miliwn o ffôn clyfar defnyddwyr yn yr Unol Daleithiau, ledled y byd mae'r nifer hwnnw'n agos at 6.4 biliwn, felly mae'r farchnad yn dirlawn.

Dim ond ychydig bach o'r gost o gynnwys technoleg beacon mewn ap costau datblygu apiau, felly nid ydych yn mynd i dorri'r banc trwy gynnwys y manteision yn eich app.

Technolegau Amcangyfrif, Beaconstac a Gimbal Beacon

Os hoffech chi gael hwb yn eich niferoedd gwerthu, rydyn ni'n awgrymu edrych mwy i mewn i'r cyfleoedd y mae technoleg beacon wedi'u galluogi gan apiau yn cynnig busnes manwerthu.

Mae'r dechnoleg yn weddol rhad gyda photensial talu ar ei ganfed. Mae'n rhaid i chi lunio cynllun marchnata i ddenu cynigion gwych i'ch siopwyr a thargedu eu hymddygiad cwsmeriaid a byddwch hefyd yn y clwb unigryw o fanwerthwyr disglair wedi'u galluogi gan apiau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.