Sut I Greu Strategaeth Farchnata I Uchafu Mabwysiadu Eich App Symudol?

apps symudol

Ydych chi'n edrych i mewn i ryddhau'r ap mwyaf erioed i'r byd? Iawn, rydyn ni'n eich credu chi, ond yn gyntaf edrychwch i mewn i'r awgrymiadau hyn ar sut y gallwch chi ei leoli fel y gall ddod yn llwyddiannus. Nid ap cŵl yw'r unig beth sy'n sicrhau llwyddiant i chi, ond hefyd strategaeth farchnata dda ac adolygiadau da. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod sut y gallwch chi gael y Candy Crush nesaf o'r genhedlaeth hon:

 1. Byddwch yn esgidiau eich defnyddiwr yn y dechrau

Rydych chi nid yn unig yn creu ap i chi'ch hun oherwydd i chi ddod o hyd i apêl i'r farchnad fusnes hon. Rydych chi'n creu cymhwysiad symudol ar gyfer defnyddwyr terfynol. Felly, dechreuwch feddwl fel nhw. Darganfyddwch pwy yw'ch cynulleidfa darged, a darganfyddwch am eu hobïau, am eu hoffterau gweledol (lliwiau a dyluniad), beth maen nhw'n ei ddarllen, pa gerddoriaeth maen nhw'n ei hoffi. Popeth y gallwch chi. Bydd hyn yn eich gwneud chi'n agosach at y defnyddiwr terfynol oherwydd byddwch chi'n atseinio gyda'r hyn maen nhw'n ei hoffi. Bydd hyd yn oed cyflwyno'r gerddoriaeth gywir ar eu cyfer yn cael effaith enfawr yn eu penderfyniad i'w lawrlwytho, ac yn bwysicaf oll, i beidio â'i ddileu.

Wedi'r cyfan, mae gan gwsmeriaid ddiddordeb mewn cannoedd o apiau, ond maen nhw'n tueddu i'w dileu ychydig ddyddiau'n ddiweddarach oherwydd nad oedd rhywbeth yn iawn gyda nhw, neu eu bod nhw wedi diflasu. Felly, y frwydr wirioneddol wrth ddatblygu app yw gwneud i'r defnyddiwr gysylltu â'r app a pheidio â theimlo gorfodaeth i'w ddileu.

Ar ôl i chi ddod o hyd i'ch defnyddiwr wedi'i dargedu, cynhwyswch ef / hi fel pwnc yn profi defnyddioldeb a gadewch iddo / iddi eich helpu i greu'r ap perffaith yr hoffent ei gael ar eu ffôn. Ymddiried ynof; bydd yn gwneud byd o wahaniaeth.

 1. Rhaid i'r dudalen lanio fod yn berffeithrwydd

Y dudalen lanio yw'r ail beth y mae'r defnyddiwr yn ei weld, ac mae'n rhaid iddo fod o gymorth mawr, i ateb pob un o'i gwestiynau. Mae angen i chi gael ychydig o sgrinluniau, gwybodaeth am yr hyn y mae'r app yn ei wneud a beth yw ei nodweddion gorau. Rhaid i'r adolygiadau hefyd fod yn ddisglair, fel nad yw'r defnyddiwr yn siomedig ac yn rhoi ergyd i'r app.

 1. Os yw adolygiadau'n ddrwg, gwrandewch ar y defnyddwyr

Efallai y cewch rai adolygiadau gwael, ac os yw pob un ohonynt yn ymwneud â'r un mater, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r diweddariad nesaf ddatrys y mater hwnnw, neu efallai y bydd y defnyddiwr yn gadael i'ch app fynd. Peth sydd wedi'i gamddeall wrth ddatblygu apiau yw bod y rhan fwyaf o bobl o'r farn bod yr ap yn cael ei wneud pan fydd yn cael ei lansio. Fodd bynnag, mae hwn yn ganfyddiad anghywir, nid yw'r app byth yn cael ei wneud, mae angen i chi ei ddiweddaru bob amser i gyd-fynd â safonau newydd y defnyddiwr.

 1. Mae geiriau allweddol yn hanfodol

Optimeiddio siop app yn debyg iawn i optimeiddio peiriannau chwilio (SEO), mae ganddo'r un cysyniadau: mae rhai geiriau'n cael eu chwilio'n fwy nag eraill. Edrychir am eiriau syml fwyaf. Mae angen i chi chwilio am dueddiadau, ond mae yna lawer o raglenni a fydd yn eich helpu i ddarganfod beth yw'r allweddeiriau cywir i chi.

 1. Creu strategaeth farchnata a glynu wrthi

Defnyddio strategaethau marchnata yw'r unig ffordd y mae cwmnïau'n goroesi ar unrhyw farchnad, hyd yn oed os ydyn nhw'n ei wybod ai peidio. Mae marchnata yn barth mawr a fydd yn eich helpu naill ai os ydych chi am werthu ffrwythau mewn sgwâr neu gyflwyno ap i'r bobl iawn. Felly, casglwch gyda'ch adran farchnata neu asiantaeth farchnata os nad oes gennych y math hwn o adran yn eich cwmni, a darganfyddwch beth yw'r llwybr cywir o leoli'ch app i'r defnyddwyr terfynol. Yn y bydysawd symudol, mae pethau'n symud yn gyflym iawn; mae apiau eisoes yn y miloedd, ac mae'n ymddangos nad oes unrhyw ffordd o wneud i'ch cynulleidfa darged dargedu'r ap sydd gennych ar eu cyfer.

Ond, gan ddefnyddio di-dro strategaethau marchnata, a elwir hefyd yn farchnata guerilla, yn gallu eich gosod yn llygad y defnyddiwr terfynol. Defnyddiwch farchnata ar-lein yn unig os nad ydych chi'n gymhwysiad sy'n seiliedig ar leoliad, fel gwefannau, fideos, tystebau, ac ati. Bydd llysgenhadon, fel enwogion neu arbenigwyr, yn helpu'ch ap i wneud eich app yn un y gellir ei adnabod. Mae pobl yn gwrando ar enwogion oherwydd eu bod yn adnabod yr unigolyn ac yn ymddiried ynddo.

Y strategaeth farchnata yw 'pecyn tlws' eich app y bydd y cwsmer yn ei weld gyntaf. Sicrhewch ei fod yn un da.

Casgliad

Mae creu app a'i wneud yn llwyddiannus yn broses galed, ond bydd yn rhoi boddhad i chi yn sicr. Peidiwch ag anghofio defnyddio strategaeth farchnata gref a fydd yn eich gosod yn y lle iawn ar gyfer eich cwsmer wedi'i dargedu. Chwiliwch am yr allweddeiriau cywir i enwi'ch app, a gwnewch eich tudalen lanio yn adlewyrchiad perffaith o'r hyn y mae eich app yn ei wneud.

4 Sylwadau

 1. 1

  Gall strategaeth Marchnata Cywir sicrhau eich strategaeth fabwysiadu ap symudol yn sicr. Mae yna nifer o offer ar gael yn BetaPage a ddefnyddir at ddibenion marchnata, hysbysebu, SEO, Saas, ac ati. Gwiriwch nhw a thyfu eich busnes yn effeithiol.

 2. 2

  Mae'n wirioneddol anhygoel ein bod ni'n gallu cofnodi'r hyn mae ein hymwelwyr yn ei wneud ar ein gwefan. Diolch am rannu'r canllaw anhygoel hwn. Rwy'n hapus fy mod wedi dod ar draws gyda'ch gwefan mae'r erthygl hon ar bwynt, diolch eto a chael diwrnod gwych.

 3. 3

  Mae erthygl Mr. Rajput yn oleuedig iawn, ac rydw i wir yn mwynhau ei bwyntiau am y cydbwysedd sy'n angenrheidiol rhwng creu ap cryf, hawdd ei ddefnyddio sy'n apelio; a chreu busnes llwyddiannus gan ddefnyddio'r un ffrynt.

  Mae llawer o bobl o'r farn bod strategaethau marchnata yn union yr un fath ar gyfer cwmnïau sy'n seiliedig ar apiau a busnesau ar-lein yn unig, ond mae gwahaniaethau amlwg y mae'n rhaid eu nodi wrth greu ap yn y gobaith o lwyddiant busnes; mae optimeiddio allweddeiriau hyd yn oed yn fwy o flaenoriaeth, er enghraifft, ac mae faint o le a ddefnyddir / amser y mae defnyddwyr yn ei dreulio ar yr ap yn gyffredinol yn llai na gwefan, felly mae'n hanfodol trosglwyddo'r pwynt yn gyflym!

 4. 4

  Gall hyrwyddo a dewis cymwysiadau fod yn arfer yn ôl y niferoedd os nad ydych yn ofalus. Yn ddelfrydol, rhowch gyfle delfrydol o'r neilltu i roi asedau yn y methodolegau hyn a fydd yn achosi i'ch cais cludadwy godi allan o'r farchnad apiau cystadleuol difrifol, ysgogi cwsmeriaid a helpu i wella dewis.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.