Canllaw Hysbysebwr i Symudol

Hysbysebu Symudol

Yr wythnos diwethaf treuliais beth amser gyda fy rhieni a chefais dipyn o sioc pan ddangoson nhw i mi fod y ddau ohonyn nhw'n masnachu yn eu ffonau symudol ar gyfer iPhones. Er bod y ddau ohonyn nhw'n weddol rhwystredig â dysgu sut i'w defnyddio, dywedon nhw wrtha i ei bod hi'n rhatach i'r iPhone 4 na ffôn symudol nodweddiadol. Wrth gwrs, y sgôp y tu mewn i hynny yw bod eu darparwr symudol yn gobeithio cynhyrchu refeniw ychwanegol o'r ffôn clyfar nag y byddent trwy fodel rhatach. Y naill ffordd neu'r llall, roedd fy Mam eisoes yn cofleidio apiau siopa lleol a chwiliad lleol.

Dim ond mater o amser yw hi cyn bod y ffôn symudol nodweddiadol wedi darfod ac na chaiff ei ddosbarthu o gwbl mwyach. Bydd hyn yn rhoi mynediad i'r llu i gymwysiadau chwilio a siopa lleol - gan gynyddu maint a phoblogrwydd hysbysebu chwilio symudol ymhellach. Mae'r niferoedd yn frawychus ac mae'r cyfle eisoes yma i farchnatwyr brwd fanteisio. Mae StartApp yn partneru gyda datblygwyr apiau i'w helpu i wneud mwy o arian o'u apiau am ddim trwy ddefnyddio monetization chwilio ac mae wedi llunio'r ffeithlun hwn ar yr hysbysebwyr symudol gorau:

Hysbysebu Symudol