5 Camgymeriad Mwyaf Cyffredin a Wnaed gan Ddatblygwyr JavaScript

Datblygiad Javascript

JavaScript yw'r iaith sylfaenol ar gyfer bron pob un o'r cymwysiadau gwe modern. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer gyffredinol y llyfrgelloedd a fframweithiau pwerus sy'n seiliedig ar JavaScript wrth adeiladu cymwysiadau gwe. Gweithiodd hyn ar gyfer Cymwysiadau Tudalen Sengl yn ogystal â llwyfannau JavaScript ochr y gweinydd. Mae JavaScript yn bendant wedi dod yn hollalluog ym myd datblygu'r we. Dyma pam ei fod yn a sgil fawr y dylid ei meistroli gan ddatblygwyr gwe.

Efallai y bydd JavaScript yn edrych yn syml iawn ar yr olwg gyntaf. Er bod adeiladu ymarferoldeb JavaScript sylfaenol yn broses syml a syth i unrhyw un, hyd yn oed os yw'r person yn hollol newydd i JavaScript. Ond mae'r iaith yn dal i fod yn fwy cymhleth a phwerus nag yr hoffem ni ei chredu mewn gwirionedd. Gallwch ddysgu llawer o bethau mewn dosbarthiadau JavaScript erbyn ECMAScript 2015. Mae'r rhain yn helpu i ysgrifennu cod pleserus ac maent hefyd yn mynd i'r afael â materion etifeddiaeth. Gall y pethau syml hyn arwain at faterion cymhleth ar brydiau. Gadewch i ni drafod rhai o'r problemau mwyaf cyffredin.

  1. Cwmpas lefel bloc - Un o'r rhai mwyaf cyffredin camddealltwriaeth ymhlith datblygwyr JavaScript yw meddwl ei fod yn cynnig cwmpas newydd ar gyfer pob bloc cod. Gallai hyn fod yn wir am sawl iaith arall, ond nid yn hollol wir am JavaScript. Er bod sgopiau lefel bloc yn cael cefnogaeth bellach trwy gyfrwng geiriau allweddol newydd a fydd yn allweddeiriau swyddogol yn ECMAScript 6.
  2. Gollyngiadau Cof - Os nad ydych chi'n ddigon sylwgar, mae gollyngiad cof yn rhywbeth na ellir ei osgoi wrth godio ar gyfer JavaScript. Mae yna lawer o ffyrdd y gall cof ollwng. Mae un gollyngiad cof mawr yn digwydd pan fydd gennych gyfeiriadau rhydd at wrthrychau sydd wedi darfod. Byddai'r ail ollyngiad cof yn digwydd pan fydd cyfeirnod cylchol. Ond mae yna ffyrdd i osgoi'r gollyngiad cof hwn. Gelwir newidynnau byd-eang a gwrthrychau yn y pentwr galwadau cyfredol yn wreiddiau ac maent yn gyraeddadwy. Fe'u cedwir yn y cof cyhyd ag y gellir eu cyrchu'n hawdd o'r gwreiddiau gan ddefnyddio cyfeirnod.
  3. Trin DOM - Gallwch chi drin DOM yn hawdd iawn yn JavaScript, ond nid oes unrhyw ffordd y gellir gwneud hyn yn effeithlon mewn gwirionedd. Mae ychwanegu elfen DOM at god yn broses ddrud. Nid yw'r cod a ddefnyddir i ychwanegu DOMs lluosog yn ddigon effeithlon ac felly ni fydd yn gweithio'n dda. Dyma lle gallwch ddefnyddio darnau o ddogfen a all helpu i wella effeithlonrwydd a pherfformiad.
  4. Cyfeirio - Mae technegau codio a phatrymau dylunio JavaScript wedi dod yn ddatblygedig yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae hyn wedi arwain at gynnydd yn nhwf sgopiau hunangyfeirio. Mae'r sgopiau hyn yn achos dryswch cyffredin iawn hwn / hynny. Datrysiad sy'n cydymffurfio ar gyfer y broblem hon yw arbed eich cyfeirnod fel hwn mewn newidyn.
  5. Modd Caeth - Mae'r Modd Caeth yn broses lle mae'r trin gwallau ar eich amser rhedeg JavaScript yn cael ei wneud yn llymach ac mae hyn yn ei gwneud hyd yn oed yn fwy diogel. Mae'r defnydd o Modd Caeth wedi cael ei dderbyn yn eang a'i wneud yn boblogaidd. Mae ei hepgor yn cael ei ystyried yn bwynt negyddol. Prif fuddion modd caeth yw difa chwilod yn haws, atal globau damweiniol, gwrthodir enwau eiddo dyblyg ac ati.
  6. Materion Is-ddosbarth - Er mwyn creu dosbarth yn is-ddosbarth o ddosbarth arall, bydd gofyn i chi ddefnyddio'r yn ymestyn allweddair. Bydd yn rhaid i chi ei ddefnyddio gyntaf super (), rhag ofn bod dull lluniwr wedi'i gymhwyso yn yr is-ddosbarth. Gwneir hyn cyn ei ddefnyddio hwn allweddair. Os na wneir hyn, ni fydd y cod yn gweithio. Os ydych chi'n parhau i ganiatáu i ddosbarthiadau JavaScript estyn gwrthrychau rheolaidd, byddwch chi'n dal i ddod o hyd i wallau.

Wrap-up

Yn achos JavaScript ac yn yr un modd unrhyw iaith arall, po fwyaf y ceisiwch ddeall sut mae'n gweithio a sut nad yw'n gweithio, bydd yn haws ichi adeiladu cod solet. Bydd hyn yn caniatáu ichi fanteisio'n iawn ar yr iaith. Y diffyg dealltwriaeth gywir yw lle mae'r broblem yn cychwyn. Mae'r dosbarthiadau ES6 o JavaScript yn rhoi awgrymiadau i chi i greu cod sy'n canolbwyntio ar wrthrychau.

Os nad ydych yn deall yn glir y troeon trwstan llai yn y cod, bydd chwilod yn eich cais yn y pen draw. Os oes gennych unrhyw amheuon, gallwch ymgynghori â datblygwyr gwe pentyrrau llawn eraill.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.