Camgymeriadau Cyffredin Mae Busnesau'n Eu Gwneud Wrth Ddewis Llwyfan Awtomeiddio Marchnata

Camgymeriadau

A platfform awtomeiddio marchnata (MAP) yw unrhyw feddalwedd sy'n awtomeiddio gweithgareddau marchnata. Mae'r llwyfannau fel arfer yn darparu nodweddion awtomeiddio ar draws e-bost, cyfryngau cymdeithasol, gen arweiniol, post uniongyrchol, sianeli hysbysebu digidol a'u cyfryngau. Mae'r offer yn darparu cronfa ddata farchnata ganolog ar gyfer marchnata gwybodaeth fel y gellir targedu cyfathrebu gan ddefnyddio segmentu a phersonoli.

Mae elw gwych ar fuddsoddiad pan weithredir llwyfannau awtomeiddio marchnata yn gywir ac wedi'u trosoledd yn llawn; fodd bynnag, mae llawer o fusnesau yn gwneud rhai camgymeriadau sylfaenol wrth ddewis y platfform ar gyfer eu busnes. Dyma'r rhai rydw i'n parhau i'w gweld:

Camgymeriad 1: Nid yw MAP yn ymwneud â Marchnata E-bost yn unig

Pan ddatblygwyd llwyfannau awtomeiddio marchnata gyntaf, canolbwynt y mwyafrif oedd awtomeiddio cyfathrebiadau e-bost. Mae e-bost yn sianel rhad gyda ROMI gwych lle gall busnesau olrhain ac adrodd ar eu perfformiad. Fodd bynnag, nid e-bost yw'r unig gyfrwng mwyach. Mae marchnata yn ymwneud ag anfon y neges gywir i'r cwsmer iawn ar yr amser iawn - ac mae MAPs yn galluogi hyn.

enghraifft: Yn ddiweddar, cynorthwyais gleient i redeg ei weminar gan ysgogi eu platfform awtomeiddio marchnata. O gofrestru cyn y digwyddiad, mewngofnodi diwrnod digwyddiad, i'r dilyniant ar ôl y digwyddiad - roedd yn broses awtomataidd ar draws sianeli e-bost a phost uniongyrchol. Nid oedd platfform awtomeiddio marchnata e-bost yn unig yn mynd i'n helpu i gyflawni ein hamcanion.

Camgymeriad 2: Nid yw'r MAP wedi'i Alinio ag Amcanion Marchnata Ehangach

Yn fy mlynyddoedd o brofiad yn gweithio'n agos gyda chleientiaid, roedd gan bob cleient ei feddyliau am ei ddewis platfform. Yn amlach, roedd y penderfynwr lefel C yn dibynnu'n fawr ar gost y platfform a dim byd arall. Ac wrth archwilio eu pentwr technoleg marchnata, gwnaethom nodi lle nad oedd y platfformau'n cael eu tanddefnyddio - neu'n waeth - heb eu defnyddio o gwbl.

Y peth cyntaf y dylid ei ofyn bob amser wrth ddewis MAP yw:

  • Beth yw eich nodau marchnata mewn 3 mis?
  • Beth yw eich nodau marchnata mewn 12 mis?
  • Beth yw eich nodau marchnata mewn 24 mis?

Nid yw awtomeiddio marchnata yn air gwefr ffansi nac yn fwled arian. Mae'n offeryn i'ch cynorthwyo chi i gyflawni'ch nodau marchnata. Felly, gofynnwch bob amser beth sydd angen i chi ei gyflawni a sefydlu'ch MAP i alinio'n uniongyrchol â'ch amcanion marchnata a mesur eich dangosyddion perfformiad allweddol (DPA).

enghraifft: Mae cleient e-fasnach eisiau cynyddu refeniw trwy sianeli e-bost oherwydd mae hynny ond yn sianelu’r busnes sy’n ei ddefnyddio ar hyn o bryd ac mae ganddo gronfa ddata gymharol fawr. Efallai na fydd angen awtomeiddio arnynt hyd yn oed ... efallai y bydd darparwr gwasanaeth e-bost (ESP) ynghyd ag arbenigwr marchnata e-bost profiadol yn gallu cyflawni'r holl ganlyniadau. Beth yw pwynt gwastraffu dros 5 gwaith y gyllideb i ddefnyddio MAP yn gwneud yr un peth? 

Camgymeriad 3: Mae Costau Gweithredu MAP yn cael eu tanamcangyfrif

Pa mor wybodus yw eich tîm? Efallai mai talent yw'r ffactor pwysicaf wrth fuddsoddi mewn MAP, ond mae'n cael ei anwybyddu'n gyffredin gan lawer o fusnesau sy'n gwneud y dewis. Er mwyn cyflawni eich nodau marchnata, mae angen rhywun arnoch sy'n gallu rheoli'r platfform yn llawn a gweithredu'ch ymgyrch gydag ef. 

Mae mwy na hanner fy nghleientiaid wedi dewis platfform heb y dalent fewnol i'w sbarduno. O ganlyniad, maen nhw'n talu asiantaeth farchnata i'w rheoli yn y pen draw. Mae'r gost honno'n lleihau'r enillion ar fuddsoddiad a gall hyd yn oed ei gwneud yn golled. Mae asiantaethau yn aml yn wych am eich cynorthwyo gyda'ch gweithrediad MAP, ond mae'n gost gymharol uchel i lawer o fusnesau bach i ganolig eu cyflogi'n barhaus.

Mae busnesau eraill yn dewis uwchsgilio eu tîm mewnol. Fodd bynnag, yn ystod proses y gyllideb, mae llawer yn anghofio cynllunio costau hyfforddi yn eu cyllideb farchnata. Mae angen setiau sgiliau sylweddol ar gyfer pob datrysiad; felly, mae'r costau hyfforddi yn amrywio. Mae Marketo, er enghraifft, yn ddatrysiad hawdd ei ddefnyddio gyda chostau hyfforddi sylfaenol o tua $ 2000 AUD yn Awstralia. Fel arall, mae hyfforddiant Cloud Sales Marketing Cloud yn rhad ac am ddim Pen y llwybr

Ystyriwch gostau eich asedau dynol a'u hyfforddiant pan fyddwch chi'n penderfynu ar blatfform.

Camgymeriad 4: Mae Segmentu Cwsmer MAP yn mynd heb ei ddefnyddio

Gall MAP gategoreiddio'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid mewn unrhyw ffordd y mae ei angen arnoch. Mae hyn nid yn unig yn ymwneud â'r elfennau data sydd gennych, ond hefyd yn targedu'n gywir lle mae'r cwsmer yn ei daith neu'n marchnata cylch bywyd. Bydd anfon y neges gywir ar yr amser cywir yn dibynnu ar ymddygiad eu cwsmeriaid yn cynyddu gwerth y cwsmer ... gan yrru cynnydd yn eich ROI.

Yn ogystal, mae'r mwyafrif o werthwyr MAP mawr yn cynnal profion A / B i sicrhau'r canlyniadau ymgyrch gorau posibl. Bydd hyn yn gwella'ch canlyniadau marchnata ... trwy wella'r amser a'r negeseuon rydych chi'n eu hanfon at eich cwsmer. Bydd targedu segmentau cwsmeriaid a'u hymddygiad, a rhannu pob grŵp demograffig yn manteisio ar y gwahaniaeth ymddygiad ar draws prynwyr. 

Ni fu erioed yn hawdd dewis yr ateb MAP cywir a rhaid ystyried y tu hwnt i gost y platfform. Wrth gwrs, mae yna lawer o resymau eraill efallai na fydd eich buddsoddiad MAP yn cyflawni ... ond o leiaf bydd y 4 camgymeriad cyffredin hyn yn gwella'ch siawns o wireddu'ch buddsoddiad yn llawn!

Os oes angen help pellach arnoch i ddewis un, estynwch allan ac rydym yn hapus i helpu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.